Angličtina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty FF UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde 

 

V zimním semestru 2021/22 nabízíme kurzy angličtiny pro mírně pokročilé:
Angličtina A2 (13 týdnů, 2 hodiny týdně)

kurzy angličtiny pro přípravu na zkoušky:
Angličtina – certifikovaná zkouška UNIcert II (úroveň B2) – intenzivní kurz (4 dny, 4 hodiny denně)
Angličtina – psaní akademického eseje ke zkoušce B2 (3 dny, 2 hodiny denně)

kurzy anglické konverzace:
Angličtina. Konverzace online (15 týdnů, 60 min týdně)

i specializované kurzy angličtiny:
Angličtina. Workshop tvůrčího psaní (3 dny, 4 hodiny denně)
Angličtina. Immersing in Thought (10 týdnů, 2 hodiny týdně)
Angličtina. Philosophy of Emotion and Literature online (10 týdnů, 2 hodiny týdně)

Pro letní semestr 2021/22 připravujeme:
Angličtina. Kurz anglické konverzace pro humanitní obory online (B2-C1) (12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Angličtina. Psaní akademického eseje ke zkoušce B2

Termín: ZS 2021/22
Rozsah: 3 dny, 2 hodiny denně, tj. celkem 6 hodin + domácí práce a zpětná vazba na ni
Forma výuky: prezenční v případě zájmu online
Vyučující: Mgr. Pavel Černovský
Anotace: Psaní akademického eseje je součástí písemné zkoušky B2 a na celkovém hodnocení se podílí 20 %. Tento žánr má svá pevná pravidla, která se výrazně liší od tradičně vnímané volné úvahy, jak ji studenti znají ze střední školy. Cílem kurzu je seznámit studenty s procesem psaní akademického eseje, poradit, jak se vyvarovat stylistických chyb a dosáhnout výsledku, který odpovídá ostatním dovednostem v cizím jazyce. Studenti a studentky získají v kurzu individuální zpětnou vazbu na dva eseje.
Cena: 1000 Kč

Angličtina. Certifikovaná zkouška UNIcert II (úroveň B2)

Termín: ZS 2021/22
Rozsah: 4 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 16 hodin
Forma výuky: prezenční v případě zájmu online
Vyučující: Mgr. Markéta Doubravová, DiS.
Anotace: Kurz je určen pro studenty a studentky FF i jiných fakult UK, kteří se rozhodli skládat zkoušku UNIcert II. Kurz je v rámci programu UNIcert II. Akademická angličtina pro humanitní a společenské vědy povinný a je podmínkou pro připuštění k této zkoušce. Úroveň kurzu je B2+. Kurz je zaměřen na všechny jazykové kompetence (poslech, mluvení, čtení, psaní), při jejichž rozvíjení jsou v jednotlivých lekcích využívány autentické materiály z akademického prostředí.
UNIcert II je mezinárodně uznávaný certifikát (certificate) resp. jazykový program pro studium jazyků na univerzitách zakončený závěrečnou zkouškou na úrovni B2. Ta je v záměnnosti se standardní zkouškou B2, kterou studenti skládají v JC. Po absolvování kurzu a úspěšném složení zkoušky UNIcert II je tedy povinnost zkoušky B2 z anglického jazyka splněna i s odpovídajícími kredity. Certifikát, který student získá, je uznáván na řadě evropských univerzit a dokládá znalost anglického jazyka na úrovni B2; lze jej použít i pro budoucí zaměstnavatele jako doklad dosažené úrovně B2. Jedná se o zpoplatněný certifikát – poplatek je ale hrazen až v samotném závěru programu za závěrečný blokový týdenní kurz BLOK III.
Cena: 3. 000 Kč

Angličtina. Workshop tvůrčího psaní

Termín: ZS 2021/22
Rozsah: 3 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 12 hodin
Forma výuky: prezenční v případě zájmu online
Vyučující: Terezie Límanová, M. A.
Anotace: Kurz je určen studentům a studentkám s úrovní anglického jazyka B2. Cílem kurzu je rozvoj kompetence psaní v anglickém jazyce s důrazem na autorskou tvorbu, praktické používání slovní zásoby a vlastní tvůrčí proces. Terezie Límanová je učitelka angličtiny, malířka, spisovatelka, autorka knih Domeček a Drzá líná neschopná. Její medailonek včetně ukázek z jejích knih, si můžete přečíst zde, výběr ukázek z tvorby účastníků zde.
Cena: 1. 800 Kč

Angličtina. Kurz anglické konverzace pro humanitní obory online (B2-C1)

Termín: LS 2021/22
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, celkem 24 hodin
Forma výuky: prezenční v případě zájmu online
Vyučující: Mgr. Blanka Zádrapová
Anotace: Cílem online kurzu je rozvíjet zejména řečové dovednosti studentů v oblasti humanitních věd – psychologie, demografie, sociologie, etika, andragogika, filologie aj. Studenti si rozšiřují slovní zásobu na základě četby, lexikálních cvičení, audio a video zdrojů. Akcentují se pak dovednosti prezentační, schopnost vést diskusi a argumentovat.
Cena: 2. 900 Kč; pro studenty UK 2. 400 Kč

Angličtina A2

Termín: LS 2021/22
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin
Vyučující: PhDr. Ivana Rusňaková
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Cílí na doplnění a upevnění jazykových znalostí úrovně A2, tj. základní gramatiky, která je vykládána česky, slovní zásoby a okrajově na rozvoj jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení). Kurz může sloužit i jako příprava před vstupem do základního kurzu Angličtina B1 v Jazykovém centru FF UK.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK 2.500 Kč

Angličtina. Konverzace online

Termín: LS 2021/22
Rozsah: 15 týdnů, 60 min týdně, tj. celkem 20 hodin
Vyučující: Mgr. Aleksandra Holubowicz
Anotace: Večerní online konverzační kurz pro studenty a další zájemce, kteří mají AJ na úrovni B1-B2 a rádi by získali větší sebevědomí při mluvení, obohatili si slovní zásobu a debatovali o různých tématech.
Cena: 2. 700 Kč; pro studenty UK 2. 200 Kč

 

Angličtina. Immersing in Thought
Termín: LS 2021/22
Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin
Vyučující: Mark Joseph Lovas, Ph.D.
Anotace: Cílem online kurzu je rozvíjet jazykovou kompetenci v anglickém jazyce prostřednictvím četby a interpretace vybraných stěžejních filozofických textů a následné diskuze a dále pak posílení kompetence porozumění určitým myšlenkovým proudům. Kurz je veden rodilým mluvčím a je vhodný jako příprava na výjezd do zahraničí.
Cena: 2. 700 Kč; pro studenty UK 2. 200 Kč

Angličtina. Philosophy of Emotion and Literature online

Termín: LS 2021/22
Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin
Vyučující: Mark Joseph Lovas, Ph.D.
Anotace: Cílem online kurzu je rozvíjet jazykovou kompetenci v anglickém jazyce prostřednictvím četby a interpretace vybraných textů a následné diskuze. Náplní lekcí bude zkoumání filozofických myšlenek o emocích a jejich vyjádření v beletristických textech. Lektor bude pokládat otázky jako např. Jak víme, jak se hlavní postava cítí? Jak moc toto porozumění závisí na tom, co postava říká a jak moc na našem porozumění situaci, v níž se nachází? Kurz je veden rodilým mluvčím a je vhodný jako příprava na výjezd do zahraničí.
Cena: 2. 700 Kč; pro studenty UK 2. 200 Kč

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Angličtina CŽV