Angličtina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty FF UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde 

 

Angličtina. Immersing in Thought

Číslo kurzu: AJ10
Termín: květen 2021
Rozsah: 7 týdnů, 3 hodiny týdně, tj. celkem 21 hodin
Cena: 2.700,- Kč; pro studenty FF UK 2.200,- Kč
Vyučující: Mark Joseph Lovas, Ph.D.

Anotace: Cílem on-line kurzu je rozvíjet jazykovou kompetenci v anglickém jazyce prostřednictvím četby a interpretace vybraných stěžejních filozofických textů a následné diskuze a dále pak posílení kompetence porozumění určitým myšlenkovým proudům. Kurz je veden rodilým mluvčím a je vhodný jako příprava na výjezd do zahraničí.

Angličtina. Vocabulary Development and Practice (C1)

Číslo kurzu:  AJ11
Termín: květen 2021
Rozsah: 7 týdnů, 3 hodiny týdně, tj. celkem 21 hodin
Cena: 2.700,- Kč; pro studenty FF UK 2.200,- Kč
Vyučující: Mark Joseph Lovas, Ph.D.

Anotace: Online kurz se zaměřuje na rozvoj akademické slovní zásoby na úrovni C1. Výběr slovní zásoby se tematicky věnuje humanitním a společenským vědám. Kurz je veden rodilým mluvčím a je vhodný jako příprava na výjezd do zahraničí.

Angličtina. Psaní akademického eseje ke zkoušce B2

Číslo kurzu: AJ5
Termín: LS 2021
Rozsah: 3 dny, 2 hodiny denně, tj. celkem 6 hodin
Cena: 750,- Kč
Vyučující: Mgr. Pavel Černovský

Anotace: Psaní akademického eseje je součástí písemné zkoušky B2 a na celkovém hodnocení se podílí 20%. Tento žánr má svá pevná pravidla, která se výrazně liší od tradičně vnímané volné úvahy, jak ji studenti znají ze střední školy. Cílem kurzu je seznámit studenty s procesem psaní akademického eseje, poradit, jak se vyvarovat stylistických chyb a dosáhnout výsledku, který odpovídá ostatním dovednostem v cizím jazyce. Studenti a studentky získají v kurzu individuální zpětnou vazbu na dva eseje.

Angličtina. Intenzivní opakovací kurz gramatiky ke zkoušce B2

Číslo kurzu: AJ2
Termín: květen/červen 2021
Rozsah: 5 dnů, 4 hodiny denně, tj. celkem 20 hodin
Cena: 2.500,- Kč
Vyučující: PhDr. Ivana Rusňaková

Anotace: Kurz je určen pro studenty a studentky FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2 v Jazykovém centru. Zaměřuje se zejména na opakování gramatiky pro část Use of English.

Angličtina. UNIcert II. Akademická angličtina pro humanitní a společenské předměty

Číslo kurzu: AJ8
Termín: květen/červen 2021
Rozsah: 4 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 16 hodin
Cena: 3.000,- Kč
Vyučující: Mgr. Markéta Doubravová, DiS.

Anotace: Kurz je určen pro studenty a studentky FF i jiných fakult UK, kteří se chystají v rámci jazykového programu UNIcert II skládat závěrečnou certifikovanou zkoušku. Pro ně je kurz povinný. Přihlásit se ale mohou i studenti, kteří se připravují na standardní zkoušku B2. V průběhu osmi devadesátiminutových bloků se věnujeme rozvoji všech jazykových dovedností (čtení, poslech, mluvení a psaní), se zaměřením na akademický jazyk. Využívány jsou autentické materiály z akademického prostředí, s ohledem na oborovou specializaci studentů.

Termín zkoušky UNIcert II je pro toto zkouškové období vypsán na 14. 9. 2020. Mezi kurzem a samotnou zkouškou UNIcert II je dostatečný prostor na procvičení kompetencí získaných v kurzu a závěrečnou přípravu.

UNIcert II je mezinárodně uznávaný certifikát, resp. jazykový program pro studium jazyků na univerzitách zakončený závěrečnou zkouškou na úrovni B2. Ta je v záměnnosti se standardní zkouškou B2, kterou studenti skládají v JC. Po absolvování kurzu a úspěšném složení zkoušky UNIcert II je tedy povinnost zkoušky B2 z anglického jazyka splněna i s odpovídajícími kredity. Certifikát, který student získá, je uznáván na řadě evropských univerzit a dokládá znalost anglického jazyka na úrovni B2; lze jej použít i pro budoucí zaměstnavatele jako doklad dosažené úrovně B2. Jedná se o zpoplatněný certifikát – poplatek je ale hrazen až v samotném závěru programu za závěrečný blokový týdenní kurz BLOK III. Více informací zde.

Angličtina A2

Číslo kurzu: AJ1
Termín: ZS 2021
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč
Vyučující: PhDr. Ivana Rusňaková

Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Cílí na doplnění a upevnění jazykových znalostí úrovně A2, t.j. základní gramatiky, která je vykládána česky, slovní zásoby a na rozvoj jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení). Kurz může sloužit i jako příprava před vstupem do základního kurzu Angličtina I (úroveň B1) v Jazykovém centru FF UK. Kurz v tomto semestru proběhne online, v kombinaci setkání přes Zoom a práce doma.

Angličtina. Konverzace online

Číslo kurzu: AJ9
Termín: ZS 2021
Rozsah: 15 týdnů, 60 min týdně, tj. celkem 20 hodin
Cena: 2.700,- Kč; pro studenty FF UK 2.200,- Kč
Vyučující: Mgr. Aleksandra Holubowicz

Anotace: Večerní online konverzační kurz pro studenty a další zájemce, kteří mají AJ na úrovni B1-B2 a rádi by získali větší sebevědomí při mluvení, obohatili si slovní zásobu a debatovali o různých tématech.

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Angličtina CŽV