Angličtina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Pokud máte o kurz zájem, zašlete prosím vyplněnou přihlášku mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

Obecné informace k organizaci a zápisu

Angličtina. Kurz pro začátečníky a mírně pokročilé

Číslo kurzu: AJ1

Termín:

Rozsah:

Anotace: Kurz je určen pro studenty s nižší úrovní jazykové kompetence (A1+/A2-) a cílí na doplnění a upevnění jazykových znalostí a dovedností před vstupem do základního kurzu Angličtina I (úroveň B1) v Jazykovém centru FF UK.

Cena:

Vyučující:

Angličtina. Intenzivní opakovací kurz gramatiky ke zkoušce B2

Číslo kurzu: AJ2

Termín: leden/únor 2019

Rozsah: 5 dnů, 4 hodiny denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2 v Jazykovém centru, zejména se zaměřuje na opakování gramatiky pro část Use of English.

Cena: 2.500,- Kč

Vyučující: PhDr. Ivana Rusňaková

Angličtina. Intenzivní kurz pro doktorandy

Číslo kurzu: AJ3

Termín: 

Rozsah: 3 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 12 hodin

Anotace: Kurz je určen pro posluchače doktorského studia. Je koncipován jako příprava na doktorandskou zkoušku na FF UK se zaměřením na akademické dovednosti a nácvik porozumění textu. Jednotlivá témata kurzu se váží na strukturu ústních podkladů k DS zkoušce na FF a k její ústní části.

Cena: 1.800,- Kč

Vyučující:

Angličtina. Kurz doplnění a rozvoje slovní zásoby

Číslo kurzu: AJ4

Termín: 

Rozsah: 3 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 12 hodin

Anotace: Kurz je určen převážně pro posluchače magisterského a doktorského studia i širší akademickou veřejnost. Zaměřuje se na zdokonalení a rozšíření akademické slovní zásoby, vysvětlení specifik akademického jazyka zvláště pro použití při psaní základních akademických textových druhů – články, abstrakty, recenze atd. a při konferenčních prezentacích.

Cena: 1.800,- Kč

Vyučující: Mgr. Šárka Kadlecová

Angličtina. Psaní akademického eseje – příprava na zkoušku B2

Číslo kurzu: AJ5

Termín: 

Rozsah: 3 dny, 2 hodiny denně, tj. celkem 6 hodin

Anotace: Psaní akademického eseje je součástí písemné zkoušky B2 a na celkovém hodnocení se podílí 20%. Tento žánr má svá pevná pravidla, která se výrazně liší od tradičně vnímané volné úvahy, jak ji studenti znají ze střední školy. Cílem kurzu je seznámit studenty s procesem psaní akademického eseje, poradit, jak se vyvarovat stylistických chyb a dosáhnout výsledku, který odpovídá ostatním dovednostem v cizím jazyce. Studenti získají v kurzu individuální zpětnou vazbu na dva eseje.

Cena: 750,- Kč

Vyučující: Mgr. Ivana Mičínová

Angličtina. Insights into Business Communication

Číslo kurzu: AJ6

Termín:

Rozsah: 3 dny, 6 hodin denně, tj. celkem 18 hodin

Anotace: Kurz je určen studentům s úrovní jazykové kompetence v angličtině B2. Je zaměřen na rozvoj specifické jazykové kompetence a slovní zásoby z oblasti personalistiky a lidských zdrojů, managementu, strategie byznysu, IT, financí, globální ekonomiky aj. Účastník kurzu zefektivní komunikaci v angličtině, naučí se psát profesní životopis a bude mít možnost nacvičit, jak vést úspěšný pohovor v angličtině.

Cena: 2.250,- Kč

Vyučující: Mgr. Blanka Zádrapová

Angličtina. Workshop tvůrčího psaní

Číslo kurzu: AJ7

Termín: 

Rozsah: 3 dny, 4 hodin denně, tj. celkem 12 hodin

Anotace: Kurz je určen studentům s úrovní jazykové kompetence v angličtině B2. Cílem kurzu je rozvoj kompetence psaní v anglickém jazyce s důrazem na autorskou tvorbu, praktické používání slovní zásoby a praxe vlastního tvůrčího procesu.

Cena: 1.800,- Kč

Vyučující: Terezie Límanová, M.A.

 

 

 

 

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Angličtina CŽV