Angličtina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty UK i pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde

 

V zimním semestru 2023/24 nabízíme:

Přehled kurzů CŽV:

Angličtina. Intenzivní příprava na zkoušku B2 a certifikovanou zkoušku UNIcert II

Rozsah: 4 dny, 4 hodiny denně
Vyučující:
Anotace: Kurz je určen pro studenty a studentky FF i jiných fakult UK, kteří se rozhodli skládat zkoušku UNIcert II. Kurz je v rámci programu UNIcert II: Akademická angličtina pro vysoké školy povinný a je podmínkou pro připuštění k této zkoušce. Úroveň kurzu je B2+. Kurz je zaměřen na všechny jazykové kompetence (poslech, mluvení, čtení, psaní), při jejichž rozvíjení jsou v jednotlivých lekcích využívány autentické materiály z akademického prostředí. Z tohoto důvodu lze kurz využít i jako přípravu ke zkoušce B2.
Certificate UNIcert II: Uděluje se na základě úspěšně složené zkoušky Academic English for Universities UNIcert II a splněné minimální docházky v kurzech JC FF UK v rámci programu UNIcert II.
Cena: 3.000 Kč

Angličtina. Psaní akademického eseje ke zkoušce B2

Rozsah: 3 dny, 2 hodiny denně + domácí práce a zpětná vazba na ni
Forma výuky: online
Vyučující: Mgr. Michaela Ritter Konárková
Anotace: Psaní akademického eseje je součástí písemné zkoušky B2 a na celkovém hodnocení se podílí 20 %. Tento žánr má svá pevná pravidla, která se výrazně liší od tradičně vnímané volné úvahy, jak ji studenti znají ze střední školy. Cílem kurzu je seznámit studenty s procesem psaní akademického eseje, poradit, jak se vyvarovat stylistických chyb a dosáhnout výsledku, který odpovídá ostatním dovednostem v cizím jazyce. Studenti a studentky získají v kurzu individuální zpětnou vazbu na dva eseje.
Cena: 1.000 Kč

Angličtina. Kurz anglické konverzace pro humanitní obory online (B2-C1)

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: online, pondělí 17:30-19:00
Vyučující: Mgr. Michaela Ritter Konárková
Anotace: Cílem online kurzu je rozvíjet zejména řečové dovednosti studentů v oblasti humanitních věd – psychologie, demografie, sociologie, etika, andragogika, filologie aj. Studenti si rozšiřují slovní zásobu na základě četby, lexikálních cvičení, audio a video zdrojů. Akcentují se pak dovednosti prezentační, schopnost vést diskusi a argumentovat.
Cena: 2.700 Kč; pro studenty UK 2.200 Kč, pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč

Angličtina. Workshop tvůrčího psaní

Rozsah: 3 dny, 4 hodiny denně
Forma výuky: prezenční, v případě zájmu online
Vyučující: Terezie Límanová, M. A.
Anotace:  Kurz je určen studentům a studentkám s úrovní anglického jazyka B2. Cílem kurzu je rozvoj kompetence psaní v anglickém jazyce s důrazem na autorskou tvorbu, praktické používání slovní zásoby a vlastní tvůrčí proces. Terezie Límanová je učitelka angličtiny, malířka, spisovatelka, autorka knih Domeček a Drzá líná neschopná. Její medailonek včetně ukázek z jejích knih, si můžete přečíst zde, výběr ukázek z tvorby účastníků zde.
Cena: 1.800 Kč

Angličtina. Konverzace online

Rozsah: 1×60 min. týdně, 15 týdnů
Vyučující: Mgr. Aleksandra Holubowicz, Dr.
Anotace: Večerní online konverzační kurz pro studenty a další zájemce, kteří mají AJ na úrovni B1-B2 a rádi by získali větší sebevědomí při mluvení, obohatili si slovní zásobu a debatovali o různých tématech.
Cena: 2.700 Kč; pro studenty UK 2.200 Kč