Angličtina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: anna.fassatiova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Angličtina. UNIcert II. Akademická angličtina pro humanitní a společenské předměty

Číslo kurzu: AJ8
Termín: 1. 9. – 4. 9. 2020 (úterý – pátek), 10:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00
Uzávěrka přihlášek: 23. 8. – online přihláška
Rozsah: 4 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 16 hodin
Cena: 3.000,- Kč
Vyučující: Mgr. Markéta Doubravová, DiS.

Anotace: Kurz je určen pro studenty a studentky FF i jiných fakult UK, kteří se chystají v rámci jazykového programu UNIcert II skládat závěrečnou certifikovanou zkoušku. Pro ně je kurz povinný. Přihlásit se ale mohou i studenti, kteří se připravují na standardní zkoušku B2. V průběhu osmi devadesátiminutových bloků se věnujeme rozvoji všech jazykových dovedností (čtení, poslech, mluvení a psaní), se zaměřením na akademický jazyk. Využívány jsou autentické materiály z akademického prostředí, s ohledem na oborovou specializaci studentů.

Termín zkoušky UNIcert II je pro toto zkouškové období vypsán na 14. 9. 2020. Mezi kurzem a samotnou zkouškou UNIcert II je dostatečný prostor na procvičení kompetencí získaných v kurzu a závěrečnou přípravu.

UNIcert II je mezinárodně uznávaný certifikát, resp. jazykový program pro studium jazyků na univerzitách zakončený závěrečnou zkouškou na úrovni B2. Ta je v záměnnosti se standardní zkouškou B2, kterou studenti skládají v JC. Po absolvování kurzu a úspěšném složení zkoušky UNIcert II je tedy povinnost zkoušky B2 z anglického jazyka splněna i s odpovídajícími kredity. Certifikát, který student získá, je uznáván na řadě evropských univerzit a dokládá znalost anglického jazyka na úrovni B2; lze jej použít i pro budoucí zaměstnavatele jako doklad dosažené úrovně B2. Jedná se o zpoplatněný certifikát – poplatek je ale hrazen až v samotném závěru programu za závěrečný blokový týdenní kurz BLOK III. Více informací zde.

Angličtina. Intenzivní opakovací kurz gramatiky ke zkoušce B2

Číslo kurzu: AJ2
Termín: leden 2021
Rozsah: 5 dnů, 4 hodiny denně, tj. celkem 20 hodin
Cena: 2.500,- Kč
Vyučující: PhDr. Ivana Rusňaková

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2 v Jazykovém centru. Zaměřuje se zejména na opakování gramatiky pro část Use of English.

Angličtina. Psaní akademického eseje ke zkoušce B2

Číslo kurzu: AJ5
Termín: leden 2021
Rozsah: 3 dny, 2 hodiny denně, tj. celkem 6 hodin
Cena: 750,- Kč
Vyučující: Mgr. Šárka Kadlecová

Anotace: Psaní akademického eseje je součástí písemné zkoušky B2 a na celkovém hodnocení se podílí 20%. Tento žánr má svá pevná pravidla, která se výrazně liší od tradičně vnímané volné úvahy, jak ji studenti znají ze střední školy. Cílem kurzu je seznámit studenty s procesem psaní akademického eseje, poradit, jak se vyvarovat stylistických chyb a dosáhnout výsledku, který odpovídá ostatním dovednostem v cizím jazyce. Studenti získají v kurzu individuální zpětnou vazbu na dva eseje.

Angličtina. Workshop tvůrčího psaní

Číslo kurzu: AJ7
Termín: leden 2021
Rozsah: 3 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 12 hodin
Cena: 1.800,- Kč
Vyučující: Terezie Límanová, M.A.

Anotace: Kurz na úrovni B2 je určen studentům a širší univerzitní veřejnosti. Cílem kurzu je rozvoj kompetence psaní v anglickém jazyce s důrazem na autorskou tvorbu, praktické používání slovní zásoby a praxi vlastního tvůrčího procesu.

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Angličtina CŽV