Angličtina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty UK i pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty UK nicméně nabízíme výrazné slevy. V přípravě je změna, kdy student po absolvování kurzu CŽV se shodným obsahem i časovou dotací s kurzem semestrálním, může na základě získaného osvědčení požádat proděkanku pro studium o přiznání takového počtu kreditů, které by získal v analogickém kreditovém kurzu.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde

 

V letním semestru 2023/24 budeme nabízet tyto kurzy:

Přehled kurzů CŽV:

Angličtina A1. E-learning

Rozsah: 13 lekcí, 13 týdnů
Forma výuky: online
Vyučující: Mgr. Markéta Doubravová, DiS.
Anotace: Vyrovnávací kurz anglického jazyka je jednosemestrální a je rozdělen do 13 bloků, které kopírují 13 týdnů semestrální výuky. Je určen studentům a studentkám se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří potřebují doplnit, případně si ujasnit kompetence z nižších úrovní A1 v oblasti gramatické nebo slovní zásoby. Do kurzu se mohou hlásit i ti, kteří si potřebují osvěžit úroveň A1. Kurz není určen pro úplné začátečníky (úroveň A0), což je dáno specifikou e-learningového formátu kurzu. Více informací o kurzu najdete zde
Většina komunikace probíhá formou emailů, případně zpráv v Moodle. V případě potřeby je možné konzultovat online přes Zoom.
Cena: 2.000 Kč

Angličtina A2. E-learning

Rozsah: 13 lekcí, 13 týdnů
Forma výuky: online
Vyučující: Mgr. Markéta Doubravová, DiS.
Anotace: Vyrovnávací kurz anglického jazyka je jednosemestrální a je rozdělen do 13 bloků, které kopírují 13 týdnů semestrální výuky. Je určen studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří potřebují doplnit, případně si ujasnit znalosti z nižších úrovní A2 v oblasti gramatické nebo slovní zásoby. Kurz volně navazuje na kurz Angličtina A1. E-Learning a do větší hloubky probírá, resp. opakuje probrané gramatické jevy, které více procvičuje a/nebo rozšiřuje, a představuje nové gramatické jev. Rozšiřuje se i slovní zásoba a angličtina je více používána i při zadávání úkolů a při komunikaci se studenty. Stále ještě je ale v kurzu používán český jazyk. Více informací o kurzu najdete zde
Většina komunikace probíhá formou emailů, případně zpráv v Moodle. V případě potřeby je možné konzultovat online přes Zoom.
Cena: 2.000 Kč

Angličtina B1. E-learning

Rozsah: 13 lekcí, 13 týdnů
Forma výuky: online
Vyučující: Mgr. Markéta Doubravová, DiS.
Anotace: The course is a one-semester course divided into 13 blocks copying 13 weeks of the semester. It is designed for the students with special education needs who need to complement, and/or clarify their competences at lower levels of English (B1) within the grammar or vocabulary fields and loosely follow the previous courses English A1 (in Czech only) and English A2 (combination of Czech and English translations). The completion of these two courses (A1 and A2) is not required for the enrolment into this course (B1), but still students interested in this course should have the knowledge of at least these two levels (A1 and A2). More information about the course
Most communication is via emails, and/or messages in Moodle. If students are interested to consult in person (or rather online via Zoom), it is possible to agree on online sessions.
Cena: 2.000 Kč

Angličtina B1+. E-learning

Rozsah: 13 lekcí, 13 týdnů
Forma výuky: online
Vyučující: Mgr. Markéta Doubravová, DiS.
Anotace: The course English B1+. E-Learning English Language Course is a one-semester course divided into 13 blocks copying 13 weeks of the semester. It is designed for the students with special education needs who need to complement, and/or clarify their knowledge at lower levels of English (B1+) within the grammar or vocabulary fields and loosely follow the previous courses English A1 (in Czech only), English A2 and English B1 (combination of Czech and English translations). The completion of these three courses (A1, A2 and B1) is not required for the enrolment into this course (B1+), but still students interested in this course should have the knowledge of at least three levels (A1, A2 and B1). More information about the course
There are no regular consultations scheduled. Most communication is via emails, and/or messages in Moodle. If students are interested to consult in person (or rather online via Zoom), it is possible to agree on online sessions.
Cena: 2.000 Kč

Angličtina. Jazykový program UNIcert® II – Akademická angličtina pro vysoké školy

Rozsah: 4 dny, 4 hodiny denně
Vyučující: Mgr. Pavel Černovský
Anotace: Kurz je určen pro studenty a studentky FF i jiných fakult UK, kteří se rozhodli skládat zkoušku UNIcert II. Kurz je v rámci programu UNIcert II: Akademická angličtina pro vysoké školy povinný a je podmínkou pro připuštění k této zkoušce. Úroveň kurzu je B2+. Kurz je zaměřen na všechny jazykové kompetence (poslech, mluvení, čtení, psaní), při jejichž rozvíjení jsou v jednotlivých lekcích využívány autentické materiály z akademického prostředí. Z tohoto důvodu lze kurz využít i jako přípravu ke zkoušce B2.
Certificate UNIcert II: Uděluje se na základě úspěšně složené zkoušky Academic English for Universities UNIcert II a splněné minimální docházky v kurzech JC FF UK v rámci programu UNIcert II.
Cena: 3.000 Kč

Angličtina. Psaní akademického eseje ke zkoušce B2 – online kurz

Rozsah: 4 týdny, 2 hodiny týdně práce v Moodle + domácí práce a zpětná vazba na ni
Forma výuky: online
Vyučující: Mgr. Michaela Ritter Konárková
Anotace: Psaní akademického eseje je součástí písemné zkoušky B2 a na celkovém hodnocení se podílí 20 %. Tento žánr má svá pevná pravidla, která se výrazně liší od tradičně vnímané volné úvahy, jak ji studenti znají ze střední školy. Cílem kurzu je seznámit studenty s procesem psaní akademického eseje, poradit, jak se vyvarovat stylistických chyb a dosáhnout výsledku, který odpovídá ostatním dovednostem v cizím jazyce. Studenti a studentky získají v kurzu individuální zpětnou vazbu na tři eseje.
Cena: 1.000 Kč

Angličtina. Workshop tvůrčího psaní

Rozsah: 3 dny, 4 hodiny denně
Forma výuky: prezenční, v případě zájmu online
Vyučující: Terezie Límanová, M. A.
Anotace:  Kurz je určen studentům a studentkám s úrovní anglického jazyka B2. Cílem kurzu je rozvoj kompetence psaní v anglickém jazyce s důrazem na autorskou tvorbu, praktické používání slovní zásoby a vlastní tvůrčí proces. Terezie Límanová je učitelka angličtiny, malířka, spisovatelka, autorka knih Domeček a Drzá líná neschopná. Její medailonek včetně ukázek z jejích knih, si můžete přečíst zde, výběr ukázek z tvorby účastníků zde.
Cena: 1.800 Kč