Francouzština CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Pokud máte o kurz zájem, zašlete prosím vyplněnou přihlášku mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

Obecné informace k organizaci a zápisu

Francouzština A1

Číslo kurzu: F1

Termín: 14. 1. – 8. 2. 2019, každé pondělí 13:00 -15:30 a středu 13:30 – 16:00. Uzávěrka přihlášek je v pátek 21.12. v 10:00. Kapacita kurzu je max.15 osob.

Rozsah: 4 týdny, 2 x 3 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin

Anotace: Kurz je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti francouzštiny. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 1-8 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International).

Cena:  1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Vyučující: Mgr. Vendula Štáfová, Ph.D.

Francouzština A2

Číslo kurzu: F2

Termín: květen/červen 2019

Rozsah: 4 týdny, 2 x 3 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin

Anotace: Kurz je vhodný pro mírně pokročilé začátečníky na úrovni A1. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 9-16 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je úspěšné absolvování kurzu A1 nebo vstupní test.

Cena:  1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Francouzština. Opakovací kurz pro začátečníky

Číslo kurzu: F3

Termín: září 2019

Rozsah: 4 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 16 hodin

Anotace: Kurz na úrovni A1/A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují zopakovat látku před vstupem do kurzů v JC – není vhodný pro úplné začátečníky. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii.

Cena: 2.000,- Kč

Francouzština. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce B2

Číslo kurzu: F5

Termín: květen – září 2019

Rozsah: 5 dnů, 4 hodiny denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK připravující se na zkoušku B2. Je zaměřen na práci s francouzskými (nejen) odbornými texty, na čtecí strategie vedoucí ke globálnímu i detailnímu porozumění a zároveň procvičuje nezbytné gramatické struktury. Kurz obsahuje také poslechová cvičení a analýzu samostatných produktivních textů. Slouží jako intenzivní příprava na písemnou i ústní část zkoušky, proto je zakončen cvičným zkouškovým textem.

Cena: 2.500,- Kč

Francouzština. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce Akademické čtení

Číslo kurzu: F6

Termín: květen – září 2019

Rozsah: 4 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 16 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK připravující se na zkoušku Akademické čtení. Je zaměřen na práci s francouzskými (nejen) odbornými texty, na čtecí strategie vedoucí ke globálnímu porozumění a zároveň procvičuje nezbytné gramatické struktury. Kurz je zakončen cvičným zkouškovým textem.

Cena: 2.000,- Kč

Francouzština. Kurz pro doktorandy

Číslo kurzu: F7

Termín: květen – září 2019

Rozsah: 4 dny, 5 hodin denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro posluchače doktorského studia FF i jiných fakult UK. Je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností požadovaných ke zkoušce pro doktorandy a potřebných pro jejich akademickou práci.

Cena: 2.500,- Kč

Vyučující: Mgr. Eva Popelková

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Francouzština CŽV