Francouzština CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Pokud máte o kurz zájem, zašlete prosím vyplněnou přihlášku mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

Obecné informace k organizaci a zápisu

Francouzština A2

Číslo kurzu: F2

Termín: 27.5. – 26.6. 2019, každé pondělí 13:00 -15:30 a středa 13:30 – 16:00 (kromě týdnu 10.6.–14.6.), uzávěrka přihlášek je v pondělí 20.5.

Rozsah: 4 týdny, 2 x 3 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin

Anotace: Kurz je vhodný pro mírně pokročilé začátečníky na úrovni A1. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 9-16 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je úspěšné absolvování kurzu A1 nebo vstupní test.

Cena:  1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Vyučující: Mgr. Vendula Štáfová, Ph.D.

Francouzština. Opakovací kurz pro začátečníky

Číslo kurzu: F3

Termín: 2. polovina září 2019 (bude upřesněno do 30.8.)

Rozsah: 4 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 16 hodin

Anotace: Kurz na úrovni A1/A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují zopakovat látku před vstupem do kurzů v JC – není vhodný pro úplné začátečníky. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii.

Cena: 2.000,- Kč

Vyučující: Mgr. Eva Popelková

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Francouzština CŽV