Francouzština CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty FF UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde 

Francouzština A1 

Termín: polovina října 2021 – leden 2022 
Rozsah: 13 týdnů, 2×2 hodiny týdně, tj. celkem 52 hodin 
Forma výuky: prezenční, pondělí 15:50-17:20, pátek 9:10-10:40, č. C144 
Vyučující: Bc. Zuzana Šťastná
Anotace: Kurz je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti francouzštiny. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 1–10 učebnice Vite et bien 1 (Miquel  CLE International). Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Francouzština A1. Absolvování kurzu účastníkům umožní vstup do navazujícího kurzu A2, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Francouzština A2. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK 4.900 Kč  

Francouzština A1/1 

Termín: 13. září 2021 – prosinec 2021 
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Forma výuky: online, pondělí 18:30-20:00 přes ZOOM, nebo prezenční, pondělí 17:30-19:00, č. C144 (forma bude upřesněna na základě preference účastníků) 
Vyučující: Bc. Zuzana Šťastná
Anotace: Kurz je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti francouzštiny. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro  studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 1–5 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK 2.500 Kč  

Francouzština A1/A2 

Termín: 16. září 2021 – prosinec 2021 
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Forma výuky: online, čtvrtek 16:30-18:00 přes ZOOM 
Vyučující: Bc. Zuzana Šťastná 
Anotace: Kurz je vhodný pro mírně pokročilé začátečníky na úrovni A1 a navazuje na kurz A1 z LS. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 8–12 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je úspěšné absolvování kurzu CŽV Francouzština A1 z LS nebo vstupní test. 
Cena:  2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč  

Francouzština A2/2 

Termín: polovina října 2021 – leden 2022 
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Forma výuky: online, čtvrtek 18:15-19:45 přes ZOOM 
Vyučující: Bc. Zuzana Šťastná 
Anotace: Kurz navazuje na první část kurzu A2 z LS. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kreditového kurzu Francouzština B1.1. v Jazykovém centru. Kurz doplňuje a upevňuje jazykové znalosti úrovně A2 ve všech oblastech (mluvený i psaný projev a porozumění) a  zároveň umožňuje seznámení se životem ve  Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 16–20 učebnice Vite  et bien 1  (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je úspěšné absolvování kurzu CŽV Francouzština A2 z LS nebo vstupní test. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Francouzština A2/2.  
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč 

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Francouzština CŽV