Francouzština CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty UK i pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty UK nicméně nabízíme výrazné slevy. V přípravě je změna, kdy student po absolvování kurzu CŽV se shodným obsahem i časovou dotací s kurzem semestrálním, může na základě získaného osvědčení požádat proděkanku pro studium o přiznání takového počtu kreditů, které by získal v analogickém kreditovém kurzu.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde

Přehled kurzů CŽV:

Francouzština A1

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: Mgr. Klára Suldovská
Anotace: Kurz je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti francouzštiny. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, 
zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 1–10 učebnice Vite et bien 1 (Miquel  CLE International). Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Francouzština A1. Absolvování kurzu účastníkům umožní vstup do navazujícího kurzu A2, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Francouzština A2. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 4.900 Kč

Francouzština A1.1

Rozsah: 1x2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online
Vyučující: Mgr. Adéla Stříbrná
Anotace: Kurz je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti francouzštiny. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro  studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 1–5 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč

Francouzština A1.2

Rozsah: 1x2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: Mgr. Adéla Stříbrná
Anotace: Kurz je vhodný pro absolventy kurzu A1.1. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 6-10 v učebnici Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je absolvování kurzu A1.1 nebo vstupní test.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč

Francouzština A2

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: Mgr. Klára Suldovská
Anotace: Kurz je vhodný pro mírně pokročilé začátečníky se zvládnutou úrovní A1 a navazuje na kurz A1 z předchozího semestru. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kreditového kurzu Francouzština B1.1. v Jazykovém centru. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 11–20 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je absolvování kurzu A1 nebo vstupní test.
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 4.900 Kč

Francouzština B1.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Vyučující: Mgr. Adéla Stříbrná
Anotace: Kurz je určen studentům, kteří zvládli základy obecné francouzštiny na úrovni A2/B1 (viz např. učebnice Vite et bien 1, lekce 1-20 + Vite et bien 2, lekce 1-5). Navazuje na kurz A2/B1. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 6–10 učebnice Vite et bien 2 (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je absolvování kurzu A2/B1 nebo vstupní test.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč

Francouzština B1.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online
Vyučující: Mgr. Adéla Stříbrná
Anotace: Kurz je určen studentům, kteří zvládli základy obecné francouzštiny na úrovni A2/B1 (viz např. učebnice Vite et bien 1, lekce 1-20 + Vite et bien 2, lekce 1-10). Navazuje na kurz B1.1. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 10–14 učebnice Vite et bien 2 (Miquel, CLE International, 2./novější/ vydání). Podmínkou účasti je absolvování kurzu B1.1 nebo vstupní test.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč

Francouzština. Konverzace

Rozsah:  1×60 minut týdně, 15 týdnů
Anotace: Konverzační kurz pro studenty a další zájemce, kteří mají znalosti francouzského jazyka na úrovni B1-B2 a chtěli by se rozmluvit, obohatit si slovní zásobu a dozvědět se zajímavosti o frankofonních zemích.
Cena: 3.000 Kč

Úvod > Kurzy > Kurzy pro veřejnost/kurzy CŽV > Francouzština CŽV