Termíny zkoušek

Zkouškové období a vypisování termínů atestací – viz Harmonogram zápisu.

Dodatečný zápis předmětu zkouška z jazyka 12. 12. 2022 – 19. 12. 2022 1. 5. 2023 – 8. 5. 2023

Fotonávod, jak najít všechny učebny a pracovny Jazykového centra najdete zde.

Realizace zkoušek

Zkouška B2

  • písemná část se koná vždy prezenčně
  • ústní část se koná prezenčně (po dohodě s vyučujícím výjimečně online)

Zkouška Akademické čtení

  • prezenčně či online – viz podrobnosti u termínu zkoušky v SIS

Termíny zkoušek

Termíny jsou vypsané v SIS: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, latina

Pokud je termín zaplněn, doporučujeme zapisovat se na čekací listinu, protože se kapacita termínů může navyšovat v závislosti na aktuálně vydávaných opatřeních.

Tyto termíny zkoušek nejsou určeny pro studenty s certifikátem, kteří skládají pouze ústní odbornou část zkoušky (viz zápis zkoušek).

Termíny ZK pro studenty DS nejsou vypsány v SIS, studenti si termín domlouvají individuálně se zkoušejícím.

Úvod > Exams > Zkoušky > Termíny zkoušek