Latina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty FF UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde 

 

V zimním semestru 2021/22 nabízíme kurz latiny pro začátečníky:
Latina. Kurz pro začátečníky (10 týdnů, 2 hodiny týdně)

kurz latiny pro pokročilé:
Latina. Kurz latinské četby pro pokročilé (10 týdnů, 2 hodiny týdně)

i intenzivní opakovací kurz latiny:
Latina. Intenzivní opakovací kurz (5 dní, 4 hodiny denně)

Podrobné informace a online přihlášky najdete v aktuálně nabízených kurzech.

Latina. Intenzivní opakovací kurz

 Termín:leden/únor 2022 
Rozsah: 5 dnů, 4 hodiny denně, celkem 20 hodin 
Forma výuky: prezenční, bloková 
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro studenty FF UK a připravuje na zápočty z kurzů Latina I, II, III, resp. na zkoušku z latiny – dle zájmu přihlášených studentů. Náplň kurzu odpovídá příslušným lekcím z učebnice Ad fontes – Cursus Latinus (Kuťáková – Slabochová, Karolinum). 
Cena: 2.000 Kč 

Latina. Kurz latinské četby pro pokročilé 

Termín: LS 2021/22
Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, celkem 20 hodin 
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro všechny zájemce o četbu originálních latinských textů. Konkrétní výběr textů bude záviset na preferencích účastníků, a bude tedy upřesněn po proběhnutí první hodiny. 
Vstupní úroveň: Je potřebná dobrá znalost morfologie (zvláště skloňování všech deklinací, zájmen, časování sloves všech konjugací všech indikativů a konjunktivů, tvoření participií) a ze syntaxe alespoň znalost infinitivních vazeb (akuzativ a nominativ s infinitivem) a přinejmenším některých druhů vedlejších vět, ideálně i gerundia, gerundiva, vazby ablativu absolutního etc. 
Cena: 2.000 Kč 

 

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Latina CŽV