Latina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty FF UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde 

Latina. Kurz pro začátečníky 

Termín: 4. říjen 2021 – 10. prosinec 2021 
Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin 
Forma výuky: prezenční, pondělí 15:50-17:20, č. C143 
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk dosud neučili. Kurz vede od naprostých začátků až k ovládnutí základů latinské substantivní a slovesné flexe. Výuka bude doplněna o zajímavosti z antické mytologie, historie či reálií. Absolvent nabude schopnosti překládat jednouché umělé či upravené texty, okřídlená slova nebo jednoduché nápisy. 
Cena: 2. 000 Kč 

Latina. Kurz latinské četby pro pokročilé 

Termín: 7. října 2021 – 17. prosince 2021 
Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, celkem 20 hodin 
Forma výuky: prezenční, čtvrtek 17:30-19:00, č. C428 
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro všechny zájemce o četbu originálních latinských textů. Konkrétní výběr textů bude záviset na preferencích účastníků, a bude tedy upřesněn po proběhnutí první hodiny. 
Vstupní úroveň: Je potřebná dobrá znalost morfologie (zvláště skloňování všech deklinací, zájmen, časování sloves všech konjugací všech indikativů a konjunktivů, tvoření participií) a ze syntaxe alespoň znalost infinitivních vazeb (akuzativ a nominativ s infinitivem) a přinejmenším některých druhů vedlejších vět, ideálně i gerundia, gerundiva, vazby ablativu absolutního etc. 
Cena: 2.000 Kč 
 

Latina. Intenzivní opakovací kurz

 Termín:leden/únor 2022 
Rozsah: 5 dnů, 4 hodiny denně, celkem 20 hodin 
Forma výuky: prezenční, bloková 
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro studenty FF UK a připravuje na zápočty z kurzů Latina I, II, III, resp. na zkoušku z latiny – dle zájmu přihlášených studentů. Náplň kurzu odpovídá příslušným lekcím z učebnice Ad fontes – Cursus Latinus (Kuťáková – Slabochová, Karolinum). 
Cena: 2.000 Kč 

 

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Latina CŽV