Latina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Pokud máte o kurz zájem, zašlete prosím vyplněnou přihlášku mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

Obecné informace k organizaci a zápisu

Latina. Intenzivní opakovací kurz

Číslo kurzu: L1

Termín: září 2019

Rozsah: 1 týden, 4 hodiny denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF UK a připravuje na zápočty z kurzů Latina I, II, III, resp. na zkoušku z latiny – dle zájmu přihlášených studentů. Náplň kurzu odpovídá příslušným lekcím z učebnice Ad fontes – Cursus Latinus (Kuťáková – Slabochová, Karolinum).

Cena: 2.000,- Kč

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Latina CŽV