Španělština

Vyučující

Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová vedoucí sekce, DS, Erasmus, SSP, Akademické čtení, U3V
Mgr. Jana Králová, Lic. CŽV
Víctor Candía Múňoz, Lic. externí spolupráce, CŽV

Kurzy

Výuka španělštiny probíhá formou pravidelných semestrálních kurzů (kurzy pro začátečníky, základní kurzy, specializované kurzy, konverzace) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV).

Všechny kurzy budou vyučovány dle aktuálních hygienicko-protiepidemických opatření.

Seznam všech kurzů s anotacemi, konkrétními požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS.

Kurzy pro začátečníky

 • Španělština A1 (ZS)
 • Španělština A2 (LS)

Kurzy pro začátečníky jsou určeny studentům, kteří mají nulové nebo jen základní znalosti španělštiny a chtějí se připravit na vstup do kurzu Španělština I. Prezenční výuka probíhá 1x 2 hodiny týdně, předpokládá se však intenzivní domácí příprava v rozsahu cca 6 hodin týdně.

Základní kurzy

 • Španělština I
 • Španělština I. Blended Learning
 • Španělština II
 • Španělština II. Blended Learning
 • Španělština III
 • Španělština III. Blended Learning

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušku. Realizují se v úrovních A2/B1 – B2.

Základní kurzy se konají zpravidla 2 x 2 hodiny týdně.
U kurzu Blended Learning probíhá prezenční výuka 1 x 2 hodiny týdně a distanční výuka 1 x 2 hod. týdně (práce na úkolech v Moodle), rozsah probírané látky je stejný.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity.

Specializované kurzy

 • Akademické čtení
 • Español – cultura y civilización hispana
 • Příprava na zkoušku B2

Specializované kurzy rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí.
Konají se zpravidla 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Konverzace

 • Konverzace (v tomto semestru se nekoná)

Kurz rozvíjí jazykové znalosti a řečové dovednosti zejména mluveného projevu je určen studentům s dobrou znalostí obecné španělštiny na úrovni B1/B2.

Koná se 1 x 2 hodiny týdně.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.

Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny jak základní, tak i některé specializované kurzy.  Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Vzorové testy jsou k dispozici na Moodle.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou specializované kurzy zaměřené na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatní fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum širokou nabídku kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).