Angličtina

Vyučující

Mgr. Michaela Konárková vedoucí angličtiny, Erasmus, SSP, CŽV, akademické čtení, e-learning
Mgr. Šárka Kadlecová nekonzultuje
Mgr. Pavel Černovský
Mgr. Aleksandra Holubowicz
Terezie Límanová, M.A. DS, U3V
Mgr. Ivana Mičínová certifikáty – zkoušení ústní odborné části
Mgr. Blanka Zádrapová VŠUP
PhDr. Milan Buben, Ph.D. externí spolupráce
PhDr. Mgr. Marie Hanzlíková externí spolupráce, U3V, e-learning
Mark Lovas, Ph.D. externí spolupráce
Bc. Sheldon Kim externí spolupráce
PhDr. Ivana Rusňaková externí spolupráce, CŽV
Mgr. Markéta Doubravová, DiS. rodičovská dovolená, projekt OP VVV

Kurzy

Výuka angličtiny probíhá formou pravidelných semestrálních kurzů (základní kurzy, specializované kurzy a kurzy FOJK) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Konkrétní požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS (viz odkazy v přehledu nabízených kurzů níže).

Základní kurzy

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušku.
Realizují se v úrovních od velmi mírně pokročilých (A2) po pokročilé (B2).

Základní kurzy se konají zpravidla 2 x 2 hodiny týdně.
U paralelních kurzů probíhajících 1 x 2 hodiny týdně se předpokládá větší podíl samostatné domácí přípravy, rozsah probírané látky je stejný.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 2 kredity.

Specializované kurzy

Kurzy napomáhají k přípravě na zkoušky, jsou určeny studentům min. na úrovni B1.

Konají se zpravidla 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Kurzy FOJK

Kurzy FOJK rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí.

Jsou určeny studentům se znalostí jazyka minimálně na úrovni B1/B2.

Konají se zpravidla 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.

Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny jak základní, tak i specializované kurzy a některé kurzy FOJK. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Zkoušku z jazyka je nutné složit do konce studijního programu.

Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Vzorové testy jsou k dispozici na Moodle.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou kurzy FOJK, specializované na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: PhDr. Mgr. Marie Hanzlíková a Terezie Límanová, M.A.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatní fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum širokou nabídku kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).