Angličtina

Vyučující

Mgr. Blanka Zádrapová vedoucí sekce, Erasmus, SSP, CŽV, uznávání zkoušek, zkoušky B2, U3V
Mgr. Pavel Černovský Akademické čtení, UNIcert
Terezie Límanová, M.A. DS
Mgr. Michaela Ritter Konárková certifikáty
Mgr. Jana Žalská, Ph.D. externí spolupráce
Mgr. Markéta Doubravová, DiS. externí spolupráce, CŽV e-learning
PhDr. Milan Buben, Ph.D. externí spolupráce
PhDr. Ivana Rusňaková externí spolupráce
Mgr. Šárka Kadlecová, Ph.D. mateřská dovolená

Kurzy

Výuka angličtiny probíhá formou pravidelných semestrálních kurzů (kurzy pro začátečníky, základní kurzy, specializované kurzy) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV).

Seznam všech kurzů s jejich anotacemi a konkrétními požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS.

Kurz pro začátečníky

 • Angličtina A1. E-learning
 • Angličtina A2. E-learning

Kurzy na úrovních A1 a A2 jsou vyučovány asynchronně online. Základ tvoří přednášky a cvičení v Moodle v kombinaci s možností konzultace s vyučující (online či prezenčně). Studenti a studentky v tomto kurzu postupují vlastním tempem a řídí se uzávěrkami nastavenými v Moodle. Kurz je primárně určen pro studenty a studentky se speciálními potřebami, které se týkají studia, učení se cizímu jazyku či organizace času.

Základní kurzy

 • Angličtina B1. Blended Learning
 • Angličtina B1. E-Learning
 • Angličtina B1+. E-Learning
 • Angličtina B2
 • Angličtina B2. Blended Learning

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušku. Realizují se v úrovních B1 – B2.

Kurzy se konají zpravidla 2 x 2 hodiny týdně.
V rámci blended learning probíhá kurz kombinovanou formou prezenční výuky 1 x 2 hodiny týdně a pravidelné práce v Moodle (přibližně v rozsahu 1 x 2 hod. týdně).

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity.

Specializované kurzy

 • Příprava na zkoušku B2
 • Akademické čtení
 • Focus on Grammar. Blended Learning
 • Academic English. Reading and Writing Practice (for B2 level)
 • Academic English. Writing Practice
 • Academic English. Writing Practice. E-Learning
 • Academic Writing
 • Academic English. Focus on Communication
 • Making Presentations. Blended Learning
 • Vocabulary Development and Practice
 • Academic Eglish. Listening and Speaking Practice
 • Creative Writing in English
 • Close Reading Anglophone Literature
 • Exploring Art and Visual Culture
 • Intercultural Competence
 • History Seminar
 • Selected Issues in English Speaking Countries
 • Insights into Czech Literature, Language, Culture and Mentality (zejména pro studenty Erasmus)

Specializované kurzy rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí.

Některé z nich připravují na zkoušku B2 či Akademické čtení, jiné jsou kurzy nadstavbovými a mohou je navštěvovat všichni studenti s odpovídající úrovní, tedy i ti, kteří již zkoušku složili. Kurz Akademické čtení je nově zakončen zkouškou, která je shodná se zkouškou Akademické čtení a je tedy jejím splněním.

Jsou určeny studentům se znalostí jazyka minimálně na úrovni B1/B2.

Konají se zpravidla 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Pozor! U zkoušky ASZAJ1000 dochází nově od r. 2023/2024 ke změně! Zapisuje se k ústní, nikoliv písemné části, tu je ale třeba před absolvováním ústní části složit. Písemný termín pro každou ústní část je uveden u ústního termínu v SIS a nelze jej měnit.

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.

Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny jak základní, tak i některé specializované kurzy. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Zkoušku z jazyka je nutné složit do konce studijního programu.

Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Vzorové testy jsou k dispozici na Moodle.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou kurzy, specializované na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: Terezie Límanová, M.A.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatní fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum širokou nabídku kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).