Angličtina

Vyučující

Mgr. Šárka Kadlecová, Ph.D. vedoucí sekce, Erasmus, SSP, CŽV
Mgr. Pavel Černovský
Mgr. Markéta Doubravová, DiS. tajemnice JC, UNIcert, uznávání zkoušek
Mgr. Aleksandra Holubowicz uznávání certifikátů
Terezie Límanová, M.A. DS, U3V
Mgr. Blanka Zádrapová UMPRUM
Mgr. Markéta Olehlová, Ph.D. Akademické čtení, externí spolupráce
PhDr. Milan Buben, Ph.D. externí spolupráce
PhDr. Ivana Rusňaková externí spolupráce, CŽV
Mgr. Michaela Ritter Konárková od 1. 9. 2021 mateřská dovolená

Kurzy

Výuka angličtiny probíhá formou pravidelných semestrálních kurzů (kurz pro falešné začátečníky A2, základní kurzy, specializované kurzy) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV).

Všechny kurzy budou vyučovány dle aktuálních hygienicko-protiepidemických opatření.

Seznam všech kurzů s jejich anotacemi a konkrétními požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS.

Kurz pro začátečníky

 • Angličtina A1. E-learning
 • Angličtina A2. E-learning

Kurzy Angličtina A2 je určen studentům se základní znalostí angličtiny (úroveň A1-A1+)  a slouží jako příprava pro vstup do kurzu Angličtina I. Prezenční výuka probíhá 1x 2hod. týdně, předpokládá se však intenzivní domácí příprava.

Základní kurzy

 • Angličtina I
 • Angličtina II
 • Angličtina III

Základní kurzy Angličtina I, II a III mají též blended learning podobu.

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušku. Realizují se v úrovních A2/B1 – B2.

Základní kurzy se konají zpravidla 2 x 2 hodiny týdně.
U kurzu Blended Learning probíhá prezenční výuka 1 x 2 hodiny týdně a distanční výuka 1 x 2 hod. týdně.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity.

Specializované kurzy

 • Akademické čtení
 • Focus on Grammar. Blended Learning
 • Academic English. Reading and Writing Practice
 • Academic English. Writing Practice
 • Academic English. Writing Practice. E-Learning
 • Academic Writing
 • Making Presentations. Blended Learning
 • Vocabulary Development and Practice
 • Academic Eglish. Listening and Speaking Practice
 • Creative Writing in English
 • Close Reading Anglophone Literature
 • Exploring Art and Visual Culture
 • History Seminar
 • Immersing in Thought
 • Selected Issues in English Speaking Countries
 • Insights into Czech Literature, Language, Culture and Mentality (zejména pro studenty Erasmus)
 • Academic English. Focus on Communication

Specializované kurzy rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí.

Některé z nich připravují na zkoušku B2 či Akademické čtení, jiné jsou kurzy nadstavbovými a mohou je navštěvovat všichni studenti s odpovídající úrovní, tedy i ti, kteří již zkoušku složili.

Jsou určeny studentům se znalostí jazyka minimálně na úrovni B1/B2.

Konají se zpravidla 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.

Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny jak základní, tak i některé specializované kurzy. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Zkoušku z jazyka je nutné složit do konce studijního programu.

Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Vzorové testy jsou k dispozici na Moodle.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou kurzy, specializované na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: Terezie Límanová, M.A.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatní fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum širokou nabídku kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).