Němčina

Vyučující

Klára Tschek, M.A. vedoucí sekce, Erasmus, SSP, Akademické čtení, e-learning
Hedvika Blahníková, Mag. phil. DS, němčina pro historiky
PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. DS – do července 2021
Mgr. Petra Křenková němčina historických pramenů pro archiváře a historiky
Mgr. Karel Mika Akademické čtení
Mgr. Eliška Dunowski, Ph.D. externí spolupráce
PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. externí spolupráce, Akademické čtení
PhDr. Marie Svačinová externí spolupráce, U3V

Kurzy

Výuka německého jazyka probíhá formou pravidelných semestrálních kurzů (kurzy pro začátečníky, základní a specializované kurzy, konverzace) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV).

V současné době jsou všechny kurzy vyučovány v distanční podobě.

Seznam všech kurzů s anotacemi, konkrétními požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS.

Kurzy pro začátečníky

 • Němčina A1 (ZS)
 • Němčina A2 (LS)

Kurzy pro začátečníky jsou určeny studentům, kteří mají nulové nebo jen základní znalosti němčiny a chtějí se připravit na vstup do kurzu Němčina I. Prezenční výuka probíhá 1x 2 hodiny týdně, předpokládá se však intenzivní domácí příprava v rozsahu cca 6 hodin týdně.

Základní kurzy

 • Němčina I
 • Němcina II
 • Němčina III

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušky B2 a Akademické čtení.
Realizují se v úrovních od mírně pokročilých po pokročilé.

Základní kurzy se konají zpravidla 2 x 2 hodiny týdně.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity.

Základní kurz vyučovaný v anglickém jazyce

 • German Course Level 1: Textverständnis und -produktion fürs Hochschulstudium (ZS)
 • German Course Level 2: Kommunikation für die Geisteswissenschaften (ZS)
 • German Course Level 3: Sprechen und Präsentieren im akademischen Kontext (LS)

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity.

Specializované kurzy

 • Akademické čtení I
 • Akademické čtení II
 • Akademické čtení I. E-learning
 • Grammatik intensiv
 • Akademické psaní – příprava na zkoušku B2
 • Akademisches Präsentieren im digitalen Raum
 • Schreiben und Sprechen in der Wissenschaftssprache (ZS)
 • Deutsch neuzeitlicher Quellen
 • Němčina pro historiky I
 • Četba a analýza textů pro archeology II
 • Příprava na zkoušku B2

Specializované kurzy rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí.
Oborově zaměřené kurzy jsou pak součástí studijních plánů jednotlivých programů, nicméně jsou otevřeny všem zájemcům o danou tématiku.
Některé kurzy připravují na zkoušku B2 či Akademické čtení, jiné jsou kurzy nadstavbovými a mohou je navštěvovat všichni studenti s odpovídající úrovní, tedy i ti, kteří již zkoušku složili.

Konají se zpravidla 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Konverzace (pouze v LS)

 • Konverzace I (pro mírně pokročilé)
 • Konverzace II (pro středně pokročilé)
 • Konverzace III (pro středně pokročilé)

Kurzy rodilého mluvčího (rakouské lektorky) se konají 1 x 2 hodiny týdně, zpravidla v letním semestru.
Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.

Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny 3 základní, na sebe navazující kurzy němčiny, nicméně i některé specializované kurzy doplňují přípravu na zkoušku. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Vzorové testy jsou k dispozici na Moodle

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat všechny kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou kurzy, specializované na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: PhDr. Helena Hasilová, PhD.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatní fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum širokou nabídku kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).