Němčina

Vyučující

Klára Tschek, M.A. vedoucí němčiny, DS, Erasmus, SSP, e-learning, akademické čtení
Hedvika Blahníková, Mag. phil. němčina pro historiky a archeology
PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. nekonzultuje
PhDr. Eva Kašparová správce SIS
PhDr. Marie Svačinová externí spolupráce
PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. externí spolupráce

Kurzy

Výuka německého jazyka probíhá formou pravidelných semestrálních kurzů (základní a specializované kurzy, konverzace) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Konkrétní požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS (viz odkazy v přehledu nabízených kurzů níže).

Základní kurzy

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušky B2 a Akademické čtení.
Realizují se v úrovních od začátečníků po pokročilé.

Základní kurzy se konají zpravidla 2 x 2 hodiny týdně.
U paralelních kurzů probíhajících 1 x 2 hodiny týdně se předpokládá větší podíl samostatné domácí přípravy, rozsah probírané látky je stejný.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity.

Základní kurz vyučovaný v anglickém jazyce

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity.

Kurzy specializované

Specializované kurzy rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí, oborově zaměřené kurzy jsou pak součástí studijních plánů jednotlivých programů, nicméně jsou otevřeny všem zájemcům o danou tématiku.
Některé z nich připravují na zkoušku B2,akademické čtení, jiné jsou kurzy nadstavbovými a mohou je navštěvovat všichni studenti s odpovídající úrovní, tedy i ti, kteří již zkoušku složili.

Konají se zpravidla 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Kurzy rodilého mluvčího (pouze v LS)

Kurzy rodilého mluvčího (rakouské lektorky) se konají 1 x 2 hodiny týdně, zpravidla v letním semestru.
Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.

Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny 3 základní, na sebe navazující kurzy němčiny, nicméně i některé kurzy FOJK doplňují přípravu na zkoušku. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Vzorové testy jsou k dispozici na Moodle

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat všechny kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou kurzy FOJK, specializované na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: Klara Tschek, M.A.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatní fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum širokou nabídku kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).