Králová Jana

Mgr. Jana Králová

Konzultační hodiny
  • Prezenčně: St/Wed 22.5.24, 12:00 - 12:45, Út/Tue 28.5.24 13:00-13:45, měsíc červen: Út/Tue 12:00-12:45 vždy v kabinetě C455, možno také online kdykoliv po předchozí domluvě.
Adresa

Jazykové centrum
Ovocný trh 7- BUQUOY
Místnost č. 455

Jana Králová vystudovala obor slovanská filologie na Univerzitě Complutense v Madridu. V rámci magisterského studijního programu studovala 2 roky na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V Madridu, taktéž na Univerzitě Complutense, absolvovala také specializovaný kurz Hispánských studií. Absolvovala rovněž program v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti pedagogických věd na PedFUK: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a 2.stupeň ZŠ. Získala osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání se specializací: Didaktika španělského jazyka. Své životní a jazykové zkušenosti načerpané během pětiletého pobytu ve Španělsku s nadšením předává svým studentům.
Od roku 2004 se intenzivně věnuje výuce španělštiny. Mezi její zájmy patří zejména pedagogika, metodika výuky cizích jazyků, hispanofonní reálie a interkulturní kompetence ve výuce cizích jazyků.

Rozvrh

Publikace

    Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Králová Jana