Ruština CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty UK i pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty UK nicméně nabízíme výrazné slevy. V přípravě je změna, kdy student po absolvování kurzu CŽV se shodným obsahem i časovou dotací s kurzem semestrálním, může na základě získaného osvědčení požádat proděkanku pro studium o přiznání takového počtu kreditů, které by získal v analogickém kreditovém kurzu.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde

Přehled kurzů CŽV:

Ruština A1

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: Mgr. Kateryna Zubkovska
Anotace: Intenzivní kurz pro úplné začátečníky je určen zejména studentům UK, kteří se nedostali do běžného kurzu, a i přesto by se rádi seznámili s ruštinou,  naučili se číst, psát, osvojili si základní komunikační dovednosti a dozvěděli se řadu zajímavostí ze života v Rusku. Náplní kurzu je 1. díl učebnice S. Černyšova:  Poechali 1.1 (materiály poskytne lektorka). Díky intenzitě 2×2 hodiny týdně se studenti dostanou na úroveň A1 a mohou pak pokračovat v podobně intenzivním kurzu A2 v LS, případně v LS zvolit pomalejší variantu A2.1 (1×2 hodiny týdně). Úspěšní absolventi tohoto kurzu budou mít přednost při obsazování volných míst v běžném kreditovém kurzu A2 v LS. Kurz vyžaduje aktivní spolupráci ze strany studenta a počítá s intenzivní domácí přípravou. V případě volných míst se kurzu mohou zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti, i když těm, vzhledem k vysoké intenzitě výuky v tomto kurzu, spíše doporučujeme “pomalejší” kurz A1.1. 
Sylabus kurzu 1. část A1.1 zde a 2. část A1.2 zde.
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 4.900 Kč

Ruština A1.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční nebo online
Vyučující: Mgr. Kateryna Zubkovska
Anotace: “Pomalejší” kurz pro úplné začátečníky je určen především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za  krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Kurz bude probíhat 1x týdně a v LS na něj naváže kurz A1.2. Student se tak dostane na úroveň A1 za dva semestry,  což je běžné tempo pro výuku jazyka v jazykových školách. Náplní tohoto kurzu je prvních 15 lekcí učebnice S. Černyšova: Poechali 1.1 (materiály poskytne lektorka). Studenti se v tomto kurzu seznámí s ruštinou, naučí se číst, psát, osvojí si základní komunikační dovednosti a dozví se řadu zajímavostí ze života v Rusku. 
Sylabus kurzu zde.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč 

Ruština A1.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční nebo online
Vyučující: Mgr. Kateryna Zubkovska
Anotace: “Pomalejší” kurz pro úplné začátečníky je určen především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Kurz bude probíhat 1x týdně v LS. Kurz A1.2 navazuje na kurz A1.1. Během dvou semestrů tak student dosáhne úrovně A 1, což je běžné tempo pro výuku jazyka v jazykových školách. Náplní tohoto kurzu je lekce 16-30 z učebnice S. Černyšova: Poechali 1.1 (materiály poskytne lektorka). Studenti se v tomto kurzu seznámí s ruštinou, naučí se číst, psát, osvojí si základní komunikační dovednosti a dozví se řadu zajímavostí ze života v Rusku. 
Sylabus kurzu: Silabus A1.2.docx
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč 

Ruština A2.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční nebo online
Vyučující: Mgr. Kateryna Zubkovska 
Anotace: “Pomalejší” kurz pro mírně pokročilé, kteří již jsou schopni jednoduché ústní a písemné komunikace na úrovni A1 – podrobný popis, co by měl student se znalostí  jazyka na úrovni A1 umět, najdete zde. Tento kurz je určen především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Kurz bude probíhat 1x týdně. Student se tak dostane na úroveň A2 za dva semestry, což je běžné tempo pro výuku  jazyka v jazykových školách. Náplní tohoto kurzu je 31.-42. lekce učebnice  S. Černyšova: Poechali 1.2 (materiály poskytne lektorka). Кurz je vhodný pro ty, kdo absolvovali kurz Ruština A1 či mají odpovídající znalosti, které je možné si snadno ověřit vyplněním vstupního testu.
Sylabus kurzu zde.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč 

Ruština B1.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční nebo online
Vyučující: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D. 
Anotace: Kurz pro středně pokročilé, kteří již jsou schopni základní ústní a písemné komunikace na úrovni A2/B1-, podrobný popis, co by měl  student se znalostí jazyka na úrovni A2 umět, najdete zde. Tento kurz je určen především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Náplní tohoto kurzu je učebnice S. Černyšova: Poechali 2.1 (materiály poskytne lektorka). Кurz je vhodný pro ty, kdo absolvovali kurz Ruština A2 či mají odpovídající znalosti, které je možné si snadno ověřit vyplněním vstupního testu.
Sylabus kurzu zde.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč 

Ruština B1.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky:
prezenční nebo online
Vyučující: 
Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.
Anotace: Kurz navazuje na kurz B1.1. (sylabus tohoto kurzu najdete zde) a je určen pro mírně/středně pokročilé, kteří již jsou schopni domluvit se v základních komunikačních situacích, a chtěli by tyto dovednosti dále rozvíjet. Podrobný popis, co by měl  student se znalostí jazyka na úrovni B1 umět, najdete zde.Náplní kurzu je 2. díl učebnice S. Černyševa: Poechali 2 (Černyšev, S.: Poechali 2.2. Petrohrad 2021) – materiály poskytne lektorka.  Kurz je vhodný jak pro studenty či zaměstnance Uk, tak i pro širší veřejnost. .
Sylabus kurzu zde.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč