Ruština CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty FF UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde 

Ruština A1

Číslo kurzu: R1
Termín: ZS 2021
VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800 Kč; pro studenty FF UK 1.200 Kč
Vyučující: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.

Anotace:Intenzivní kurz pro úplné začátečníky je určen studentům UK a dalším zájemcům, kteří by se rádi seznámili s ruštinou, naučili se číst, psát, osvojili si základní komunikační dovednosti a dozvěděli se řadu zajímavosti ze života v Rusku. Zároveň je jeho absolvování předpokladem ke vstupu do navazujícího kurzu Ruština A2. Kurz vyžaduje aktivní spolupráci ze strany studujícího a počítá s intenzivní domácí přípravou. Minimálně po dobu, kdy bude i běžná výuka probíhat online, bude kurz veden distanční formou (pravidelná setkávání na platformě Zoom)  

Ruština A2

Číslo kurzu: R2
Termín: ZS 2021
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800 Kč; pro studenty FF UK 1.200 Kč
Vyučující: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.

Anotace:Intenzivní kurz je určen studentům UK a dalším zájemcům, kteří by rádi navázali na znalosti a dovednosti získané v kurzu Ruština A1 a dále je rozvíjeli. Do kurzu se mohou zapojit i ti, kdo znalosti na úrovni A1 získal během svého studia mimo JC. Cílem kurzu je připravit účastníky na komunikaci v základních situacích. Po jeho absolvování mohou studenti UK pokračovat ve studiu ruštiny v  běžném kurzu Ruština I. Kurz Ruština A2 vyžaduje aktivní spolupráci ze strany studenta a počítá s intenzivní domácí přípravou. 

Ruština. Konverzace online

Číslo kurzu: R4
Termín: ZS 2021
Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hod. 
Cena: 2.700 Kč; pro studenty FF UK 2.200 Kč 
Vyučující: Mgr. Kateryna Zubkovska,

Anotace: Večerní online konverzační kurz s rodilou mluvčí pro studenty a další zájemce, kteří mají Rj na úrovni B1+/B2 a chtěli by se rozmluvit, obohatit si slovní zásobu, dozvědět se řadu nových informací o životě v Rusku.  

Ruština. Rozvoj řečových a pedagogicko-didaktických kompetencí pro učitele ruštiny

Kurz je akreditován MŠMT, číslo akreditace: MSMT-15266/2019-2-691
Číslo kurzu: R3
Termín: LS 2021
Rozsah: celkem 32 hodin
Cena: 4.400 Kč
Vyučující: Mgr. Kateryna ZubkovskaMgr. Ladislava Dolanová, Ph.D., PhDr. Veronika Mistrová

Hlavním cílem kurzu určeného pro učitele ruštiny na ZŠ a SŠ je systematizace jazykových znalostí a rozvoj řečových dovedností ve spojení s praktickými ukázkami a nácvikem využití moderních výukových metod.

Řečové dovednosti budou rozvíjeny pomocí multimediálních materiálů na témata vědecko-vzdělávací, sociálně-kulturní, sociálně-politická či umělecko-publicistická. Pozornost bude věnována i tendencím v současné ruštině, nové slovní zásobě a pokročilejší gramatice. Důraz bude kladen na komunikaci.

Pedagogicko-didaktická část kurzu seznámí účastníky s moderními metodami, jimiž lze při výuce aktivizovat studenty, a zaměří se i na způsoby a postupy, kterými lze uchopit jednotlivé představené materiály a pracovat s nimi dále ve vlastní výuce. Stranou nebude ponecháno ani představení a analýza nových učebnic ruštiny jako cizího jazyka, a to jak českých, tak zahraničních.

Časový harmonogram (platí pro rok 2020 – pro rok 2021 bude aktuálně upraven):

Setkání Modul Časová dotace
18.1.2020 Cestujeme po Rusku – Zubkovská 4 hodiny
Zprávy z Ruska – Mistrová 4 hodiny
8.2.2020 Neverbální prostředky komunikace – Zubkovská 4 hodiny
Ruské národní zvyky a tradice – Zubkovská 4 hodiny
7.3.2020 Stereotypy a předsudky – Dolanová 4 hodiny
Mládež v dnešním Rusku. Vzdělávací systém – Zubkovská 4 hodiny
4.4.2020 Současná ruská literatura – Dolanová, Zubkovská 8 hodin
Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Ruština CŽV