Ruština CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Ruština. Rozvoj řečových a pedagogicko-didaktických kompetencí pro učitele a budoucí učitele ruštiny

Číslo kurzu: R3

Termín: 4.3. – 13.5. 2019, každé druhé pondělí 16:00 -19:00

Rozsah: celkem 24 hodin

Vyučující: Mgr. Kateryna Zubkovska

Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.

Anotace: Hlavním cílem kurzu je systematizace jazykových znalostí a rozvoj řečových dovedností ve spojení s praktickými ukázkami a nácvikem využití moderních vyučovacích metod. Řečové dovednosti budeme rozvíjet pomocí multimediálních materiálů na témata vědecko-vzdělávací, sociálně-kulturní, sociálně-politická či umělecko-publicistická. Pozornost bude věnována i tendencím v současné ruštině a nové slovní zásobě. Seznámíme vás se zajímavými internetovými odkazy (interaktivní cvičení, slovníky, hry), přičemž si vše vyzkoušíte v praxi.

Pedagogicko-didaktická část kurzu bude věnována moderním metodám, jimiž lze při výuce aktivizovat studenty, a stranou neponecháme ani nabídku nových učebnic ruštiny jako cizího jazyka, a to jak českých, tak zahraničních.

Kurz je určen učitelům ZŠ, SŠ i jazykových škol, stejně jako studentům vyšších ročníků PedF a FF, kteří se v budoucnu chtějí výuce ruštiny věnovat.

Program najdete zde:

Cena: 2.950,- Kč

Pokud máte o kurz zájem, zašlete prosím vyplněnou  přihlášku mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

Ruština A1

Číslo kurzu: R1

Termín: 14. 1. – 8. 2. 2019, každé úterý a čtvrtek 13:00 – 15:30. Uzávěrka přihlášek je v pátek 21.12. v 10:00. Kapacita kurzu je max.15 osob.

Rozsah: 4 týdny, 2 x 3 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin

Anotace: Intenzivní kurz pro úplné začátečníky je určen studentům UK, kteří by se rádi seznámili s ruštinou, naučili se číst, psát, osvojili si základní komunikační dovednosti a dozvěděli se řadu zajímavostí ze života v Rusku. Absolvování kurzu umožňuje vstup do kurzu A2 v letním semestru. Kurz vyžaduje aktivní spolupráci a počítá s intenzivní domácí přípravou.

Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Vyučující: Mgr. Kateryna Zubkovska

Pokud máte o kurz zájem, zašlete prosím vyplněnou přihlášku mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

 

Ruština A2

Číslo kurzu: R2

Termín: květen/červen 2019

Rozsah: 4 týdny, 2 x 3 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin

Anotace: Intenzivní kurz je určen studentům UK, kteří by rádi navázali na znalosti a dovednosti získané v kurzu Ruština A1 a dále je rozvíjeli. Do kurzu se mohou zapojit i studenti, kteří znalosti na úrovni A1 získali během svého studia mimo JC. Cílem kurzu je připravit studenty tak, aby dokázali komunikovat v základních situacích a mohli pokračovat ve studiu ruštiny v kurzu Ruština I. Kurz Ruština A2 vyžaduje aktivní spolupráci ze strany studenta a počítá s intenzivní domácí přípravou.

Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Pokud máte o kurz zájem, zašlete prosím vyplněnou přihlášku mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

 

 

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Ruština CŽV