Mika Karel

PhDr. Karel Mika

Konzultační hodiny
  • Út/Tue 9:00 - 9:45 online St/Wed 14:00 - 14:45 online Nutná registrace termínu přes Moodle alespoň 48h předem (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8051)
Adresa

Jazykové centrum
Celetná 20
Místnost č. 330C

Rozvrh

Karel Mika vystudoval filologii německého jazyka se zaměřením na učitelství na Filozofické fakultě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2021 získal na této fakultě titul PhDr. (rigorózní práce k současné německy psané literatuře).

Výuce němčiny se věnuje od roku 2009. Za svého působení na úrovni středního odborného a všeobecného školství nasbíral bohaté zkušenosti s výukou němčiny jako cizího jazyka. Kromě přípravy zájemců na nejrůznější zkoušky a certifikáty (maturitní zkoušky, jazykové certifikáty dle CEFR a další) se mimo jiné zaměřuje na odbourávání případných obav z mluveného projevu. V Jazykovém centru FF UK působí od roku 2020.

Osobně se rád věnuje německy psané literatuře, interkulturalitě, historii a reáliím německé jazykové oblasti a dialektologii.