Konzultace

Kontakty na vyučující – zde.

Fotonávod cest do učeben a pracoven Jazykového centra:

Jak do učeben C147 – C151
Jak do učebny M203
Jak do učebny C353
Jak do pracovny C455
Jak do učeben C503 a C506

 Mgr. Alexandra Holubowicz má zrušené konzultační hodiny do 12. prosince 2022.

Angličtina

PhDr. Milan Buben Ph.D. nekonzultuje, možno kontaktovat osobně po hodině
Mgr. Pavel Černovský Po předchozí domluvě e-mailem online (Zoom) nebo prezenčně Po/Mon 11:30 - 12:15, č. C147
Mgr. Markéta Doubravová DiS. konzultace prezenčně nebo online kdykoliv po předchozí domluvě emailem
Mgr. Aleksandra Holubowicz po domluvě mailem po 12 prosince 2022
Mgr. Šárka Kadlecová Ph.D. Po/Mon 10:15 - 10:45, Út/Tue 15:00 - 15:45, č. C147; online po domluvě
Terezie Límanová M.A. Po 10:50 - 12:20 Pá 12:30 - 14:00 v č. C147 (pro doktorandy včetně zkoušení); online po předchozí domluvě
Mgr. Blanka Zádrapová prezenčně Čt/Thu 10:00 – 10:45, č. C147; online Po/Mon 9:00 – 9:45 po předchozí domluvě, MS Teams

[Zpět nahoru]

Němčina

Mgr. Eliška Dunowski Ph.D. po dohodě e-mailem
Mgr. Petra Křenková konzultace prezenčně nebo online kdykoliv po předchozí domluvě
Carolina Meyer po dohodě e-mailem
PhDr. Karel Mika konzultace prezenčně nebo online kdykoliv po předchozí domluvě
PhDr. Eva Podhajská Ph.D. po dohodě e-mailem
PhDr. Marie Svačinová po dohodě e-mailem
Klára Tschek M.A. Online: Út/Tue, 18:30 - 19:15 přes Teams, odkaz https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM3N2E3NmEtNTNmZS00ODA4LWIxZDItZjAwNjQ1ZjQzNThk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917%22%2c%22Oid%22%3a%223ba4946a-e7a3-435b-a024-527065489049%22%7d Prezenčně: St/Wed, 9:45 - 10:30, Celetná 20, místnost C453 Online i prezenční termíny si prosím rezervujte minimálně 48 hodin předem zde: https://dl1.cuni.cz/mod/choice/view.php?id=581084

[Zpět nahoru]

Francouzština

Mgr. Madeleine Biegel po dohodě e-mailem
Bc. Zuzana Hanajová konzultace prezenčně nebo online kdykoliv po předchozí domluvě
Mgr. Adéla Stříbrná po dohodě e-mailem
Mgr. Vojtěch Šarše ZS: konzultace prezenčně nebo online kdykoliv po předchozí domluvě.
Mgr. Kristýna Švorcová Pá/Fri 11:00 – 11:45, č. C455, možno také prezenčně nebo online kdykoliv po předchozí domluvě. DNE 25.11.2022 SE KONZULTAČNÍ HODINY NEKONAJÍ.

[Zpět nahoru]

Ruština

Mgr. Ladislava Dolanová Ph.D. Konzultace po předchozí domluvě prezenčně nebo online.
Mgr. Kateryna Zubkovska Čt/Thu 11:30 - 12:15, č. C455, možno také online kdykoliv po předchozí domluvě.

[Zpět nahoru]

Španělština

Mgr. Jana Králová Prezenčně Čt/Thu 13:15 – 14:00, č. C455; Online Po/Mon 9:00 – 9:45 po předchozí domluvě, MS Teams.
Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová St/Wed 13:15 – 14:00, prezenčně (č. C455) nebo online kdykoliv po předchozí domluvě

[Zpět nahoru]

Latina

PhDr. Alena Bočková Ph.D. konzultace ředitelky JC: Po/Mon 9:00 – 10:00, č. C152; latina: Čt/Thu 14:30 – 15:30, č. C455; prosím vždy o domluvu e-mailem předem
Mgr. Šimon Dittrich Přes zoom: https://cesnet.zoom.us/j/99691649347 (na konkrétním čase je nutno se předem domluvit emailem)
Bc. Markéta Stehlíková po dohodě e-mailem
Mgr. Adéla Stříbrná po dohodě e-mailem

[Zpět nahoru]

Italština

Paola Ferrandi po dohodě e-mailem
PhDr. Zora Obstová Ph.D. ZS: po 11:00-12:00, 305/P (po předchozí dohodě e-mailem), možné i on-line konzultace.

[Zpět nahoru]

 

Úvod > Konzultace