Ruština

Vyučující

Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D. vedoucí sekce, Erasmus, SSP, Akademické čtení, CŽV, U3V
Mgr. Kateryna Zubkovska
PhDr. Jana Vinceová externí spolupráce, DS

Kurzy

Výuka ruského jazyka probíhá formou pravidelných semestrálních kurzů (kurzy pro začátečníky, základní a specializované kurzy) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV).

V současné době jsou všechny kurzy vyučovány v distanční podobě.

Seznam všech kurzů s anotacemi, konkrétními požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS.

Kurzy pro začátečníky

  • Ruština A1 (ZS)
  • Ruština A2 (LS)

Kurzy pro začátečníky jsou určeny studentům, kteří mají nulové nebo jen základní znalosti ruštiny a chtějí se připravit na vstup do kurzu Ruština I. Prezenční výuka probíhá 1x 2 hodiny týdně, předpokládá se však intenzivní domácí příprava v rozsahu cca 6 hodin týdně

Základní kurzy

  • Ruština I
  • Ruština II
  • Ruština III

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušku. Realizují se v úrovních A2/B1 – B2.

Základní kurzy se konají zpravidla 2 x 2 hodiny týdně.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity.

Specializované kurzy

  • Akademické čtení
  • Russia: Language, Society, Culture
  • Příprava na zkoušku B2

Specializované kurzy rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí.

Některé z nich připravují na zkoušku B2 či Akademické čtení, jiné jsou kurzy nadstavbovými a mohou je navštěvovat všichni studenti s odpovídající úrovní, tedy i ti, kteří již zkoušku složili.

Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost jazyka minimálně na úrovni B1/B2.

Konají se zpravidla 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.

Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny jak základní, tak i některé specializované kurzy. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Vzorové testy jsou k dispozici na Moodle

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou specializované kurzy, zaměřené na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: PhDr. Jana Vinceová

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatních fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum širokou nabídku kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).