Zádrapová Blanka

Mgr. Blanka Zádrapová

Konzultační hodiny
  • Po - online v ZOOM, 9:00 - 9:45,link: http://bitly.ws/9FiC, nuntá rezervace mailem ÚT - 14:45 - 15:30, č. C145
Adresa

Jazykové centrum
Celetná 20
Místnost č. 145C

Blanka Zádrapová vystudovala anglistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci stipendijního programu studovala též na Miami University, Oxford, Ohio, USA. Od roku 2003 působí na Univerzitě Karlově, v Jazykovém centru FF UK pak od roku 2009. Zaměřuje se na akademické psaní a zároveň na výuku obecné a odborné angličtiny pro studenty umění na UMPRUM. Vedla kurzy češtiny pro cizince a letní školy slovanských jazyků. Zabývá se výukou obchodní angličtiny. Překládá odborné ekonomické texty a příležitostně tlumočí.

Publikace

  • Zádrapová B.: Letní kurz pro akademiky - English for Academic Purposes Teacher Development Programme 2019 - University of Leicester, UK. CASALC Review, 2019, č. • no. 2019, s. • p. 123-125. ISSN 1804-9435.

Zádrapová B: Letní kurz pro akademiky – English for Academic Purposes Teacher Development Programme 2019 – University of Leicester, UK, CASALC Review č. • no 2019/2, s.  • p. 123-125. ISSN 1804-9435.

Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Zádrapová Blanka