Zádrapová Blanka

Mgr. Blanka Zádrapová

Konzultační hodiny
  • po dohodě emailem
Adresa

Jazykové centrum
Celetná 20
Místnost č. 145C

Blanka Zádrapová vystudovala anglistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci stipendijního programu studovala též na Miami University, Oxford, Ohio, USA. Od roku 2003 působí na Univerzitě Karlově, v Jazykovém centru FF UK pak od roku 2009. Zaměřuje se na akademické psaní a zároveň na výuku obecné a odborné angličtiny pro studenty umění na UMPRUM. Vedla kurzy češtiny pro cizince a letní školy slovanských jazyků. Zabývá se výukou obchodní angličtiny. Překládá odborné ekonomické texty a příležitostně tlumočí.

Rozvrh

Publikace

    Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Zádrapová Blanka