Aktuálně nabízené a probíhající kurzy CŽV LS 2021

Vyberte si ze široké nabídky našich semestrálních jazykových kurzů:

 

NOVÉ KURZY: 

Španělština A1/2

Číslo kurzu: S1
Termín: 25. 5.-1. 7. 2021, úterý a čtvrtek (10:50-12:20) – online přihláška
VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ FORMOU
Rozsah: 6 týdnů, 4 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800 Kč; pro studenty FF UK 1.200 Kč
Vyučující: Mgr. Jana Králová

Anotace: Intenzivní kurz na úrovni A1.2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu A2 v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 4-8 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

Španělština. Konverzace

Číslo kurzu: S5
Termín: 12. 7.-13. 9. 2021, pondělí (16:00-17:30) – online přihláška
VÝUKA BUDE PROBÍHAT ONLINE
Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin 
Cena: 2.700 Kč; pro studenty FF UK 2.200 Kč 
Vyučující: Víctor Candía Múňoz, Lic.

Anotace: Konverzační kurz s rodilým mluvčím pro studenty a další zájemce, kteří mají znalostí španělského jazyka na úrovni B1-B2 a chtěli by se rozmluvit, obohatit si slovní zásobu a dozvědět se zajímavosti z Latinské Ameriky. 

Angličtina. Intenzivní opakovací kurz gramatiky ke zkoušce B2

Číslo kurzu: AJ2
Termín: 24.-28. 5. 2021, od 13:00 do 16:30 (včetně přestávky) – online přihláška
Rozsah: 5 dnů, 4 hodiny denně, tj. celkem 20 hodin
Cena: 2.500 Kč
Vyučující: PhDr. Ivana Rusňaková

Anotace: Kurz je určen pro studenty a studentky FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2 v Jazykovém centru. Zaměřuje se zejména na opakování gramatiky pro část Use of English.

Angličtina. Psaní akademického eseje ke zkoušce B2

Číslo kurzu: AJ5
1. termín: 26.-28. 5 2021, 14:00-15:30 – online přihláška
2. termín: 23.-25. 6 2021, 14:00-15:30 – online přihláška
Rozsah: 3 dny, 2 hodiny denně, tj. celkem 6 hodin
Cena: 1.000 Kč
Vyučující: Mgr. Pavel Černovský

Anotace: Psaní akademického eseje je součástí písemné zkoušky B2 a na celkovém hodnocení se podílí 20%. Tento žánr má svá pevná pravidla, která se výrazně liší od tradičně vnímané volné úvahy, jak ji studenti znají ze střední školy. Cílem kurzu je seznámit studenty s procesem psaní akademického eseje, poradit, jak se vyvarovat stylistických chyb a dosáhnout výsledku, který odpovídá ostatním dovednostem v cizím jazyce. Studenti a studentky získají v kurzu individuální zpětnou vazbu na dva eseje.

Angličtina. Workshop tvůrčího psaní

Číslo kurzu: AJ7
Termín: 20.–22. května 2021, 9:00–12:20 (včetně přestávky)
Uzávěrka přihlášek: 14. 5. 2021 – online přihláška
Rozsah: 3 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 12 hodin
Cena: 1.800 Kč
Vyučující: učitelka angličtiny, malířka, spisovatelka, autorka knih Domeček a Drzá líná neschopná Tereza Límanová, M.A.
Medailonek Terezy Límanové, včetně ukázek z jejích knih, si můžete přečíst zde.

Anotace: Kurz je určen studentům, akademikům i širší veřejnosti s dobrou znalostí angličtiny (minimálně na úrovni B2). Cílem kurzu je rozvoj kompetence psaní v anglickém jazyce s důrazem na autorskou tvorbu, praktické používání slovní zásoby a praxi vlastního tvůrčího procesu. Texty, které během semináře vzniknou, jsou výběrem tématu zaměřené na osobní, sebepoznávací zkušenost každého účastníka kurzu. Pro konkrétnější představu se podívejte na výběr ukázek z tvorby účastníků zde

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY

Francouzština A1

Číslo kurzu: F1
2. termín: úterý 14:10–15:40, výuka začala 23. 2. 2021
Uzávěrka přihlášek: 22. 2. – pro přihlášku po termínu kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
1. termín: pondělí 14:10–15:40, výuka začala 22. 2. 2021 – tento kurz je zcela naplněn

VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin 
Cena: 1.800 Kč; pro studenty FF UK 1.200 Kč
Vyučující: Bc. Zuzana Šťastná

Anotace: Kurz je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti francouzštiny. Je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění), a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 1-8 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International).   

Španělština A1

Číslo kurzu: S1
Termín: úterý 10:50–12:20, výuka začala 23. 2. 2021
VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE
Uzávěrka přihlášek: 22. 2. 2021 –  tento kurz je zcela naplněn
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800 Kč; pro studenty FF UK 1.200 Kč
Vyučující: Mgr. Jana Králová

Anotace: Intenzivkurz na úrovni A1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu A2 v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 1- 4 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

Ruština A1

Číslo kurzu: R1
Termín: pátek 9:10–10:40; výuka začala 5. 3. 2021,
VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE
Uzávěrka přihlášek: 26. 2. 2021 – pro přihlášku po termínu kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800 Kč; pro studenty FF UK 1.200 Kč
Vyučující: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.

Anotace: Intenzivní kurz pro úplné začátečníky je určen studentům UK a dalším zájemcům, kteří by se rádi seznámili s ruštinou, naučili se číst, psát, osvojili si základní komunikační dovednosti a dozvěděli se řadu zajímavosti ze života v Rusku. Zároveň je jeho absolvování předpokladem ke vstupu do navazujícího kurzu Ruština A2. Kurz vyžaduje aktivní spolupráci ze strany studujícího a počítá s intenzivní domácí přípravou. Minimálně po dobu, kdy bude i běžná výuka probíhat online, bude kurz veden distanční formou (pravidelná setkávání na platformě Zoom).

Zpet nahoru

KURZY PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

Angličtina A2

Číslo kurzu: AJ1
Termín: středa 16:00-17:30 , výuka začala 3.3. 2021, online tento kurz je zcela naplněn
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800 Kč; pro studenty FF UK 1.200 Kč
Vyučující: PhDr. Ivana Rusňaková

Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Cílí na doplnění a upevnění jazykových znalostí úrovně A2, t.j. základní gramatiky, která je vykládána česky, slovní zásoby a na rozvoj jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení). Kurz může sloužit i jako příprava před vstupem do základního kurzu Angličtina I (úroveň B1) v Jazykovém centru FF UK. Kurz v tomto semestru proběhne online, v kombinaci setkání přes Zoom a práce doma.

Němčina A1/2

Číslo kurzu: N1/2
2. termín: pátek 14:10–15:40, výuka začala 5. 3. 2021
Vyučující: PhDr. Marie Svačinová
1. termín: úterý 14:10–15:50, výuka začala 23. 2. 2021 a bude probíhat pouze distančně
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 26. 2.– pro přihlášku po termínu kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Anotace: Kurz s výstupní úrovní A1+ je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost. Cílem kurzu je upevnit gramatické a lexikální znalosti úrovně A1 a rozvinout jazykové dovednosti na úrovni A1+. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Kurz není určen pro úplné začátečníky.

Němčina A2

Číslo kurzu: N2
Uzávěrka přihlášek: 22. 2.
Termín: úterý 17:00-18:30 hod., výuka začala 23. 2. 2021, online – tento kurz je zcela naplněn
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800 Kč; pro studenty FF UK 1.200 Kč
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.

Anotace: Kurz s výstupní úrovní A2 je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost. Cílem kurzu je upevnit gramatické a lexikální znalosti úrovně A1+ a rozvinout jazykové dovednosti na úrovni A2. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

Francouzština A2

Číslo kurzu: F2
2. termín: úterý 15:50-17:20, výuka začala 23. 2. 2021
Uzávěrka přihlášek: 22. 2. – pro přihlášku po termínu kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
1. termín: pondělí 15:50-17:20, výuka začala 22. 2. 2021- tento kurz je zcela naplněn
VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE

Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800 Kč; pro studenty FF UK 1.200 Kč
Vyučující: Bc. Zuzana Šťastná

Anotace: Kurz je vhodný pro mírně pokročilé začátečníky na úrovni A1. Je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 8-16 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je úspěšné absolvování kurzu A1 nebo vstupní test.

Ruština A2

Číslo kurzu: R2
Termín: Úterý 17:45-19:15, výuka začala 2. 3. 2021, online přes Zoom
Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2021 – pro přihlášku po termínu kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800 Kč; pro studenty FF UK 1.200 Kč
Vyučující: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.

Anotace: Intenzivní kurz je určen studentům UK a dalším zájemcům, kteří by rádi navázali na znalosti a dovednosti získané v kurzu Ruština A1 a dále je rozvíjeli. Do kurzu se mohou zapojit i ti, kdo znalosti na úrovni A1 získali během svého studia mimo JC. Cílem kurzu je připravit účastníky na komunikaci v základních situacích. Po jeho absolvování mohou studenti UK pokračovat ve studiu ruštiny v  běžném kurzu Ruština I. Kurz Ruština A2 vyžaduje aktivní spolupráci ze strany studenta a počítá s intenzivní domácí přípravou.

Španělština A2

Číslo kurzu: S2
Termín: středa 15:50–17:20, výuka začala 24. 2. 2021
VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE
Uzávěrka přihlášek: 22. 2. 2021 – pro přihlášku po termínu kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800 Kč; pro studenty FF UK 1.200 Kč
Vyučující: Víctor Candía Múňoz, Lic.

Anotace: Intenzivní kurz s výstupní úrovni A2 je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu Španělština I v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 5 – 8 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

Zpet nahoru

KONVERZAČNÍ KURZY

Angličtina. Konverzace online

Číslo kurzu: AJ9
Termín: středa 17:30-18:30, výuka začala 3. 3. 2021, online přes Zoom
Uzávěrka přihlášek: 27. 2. 2021 – pro přihlášku po termínu kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
Rozsah: 15 týdnů, 60 min týdně, tj. celkem 20 hodin
Cena: 2.700 Kč; pro studenty FF UK 2.200 Kč
Vyučující: Mgr. Aleksandra Holubowicz

Anotace: Večerní online konverzační kurz pro studenty a další zájemce, kteří mají AJ na úrovni B1-B2 a rádi by získali větší sebevědomí při mluvení, obohatili si slovní zásobu a debatovali o různých tématech.  

SPECIALIZOVANÉ KURZY

 

 

 

Zpět nahoru

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Aktuálně nabízené a probíhající kurzy CŽV LS 2021