Aktuálně nabízené kurzy CŽV LS 2021

Vyberte si ze široké nabídky našich semestrálních jazykových kurzů:

 

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY

Francouzština A1

Číslo kurzu: F1
2. termín: Pro velký zájem přidáváme paralelní kurz v novém termínu: úterý 14:10 – 15:40, výuka začíná 23. 2. 2021
Uzávěrka přihlášek: 22. 2. – online přihláška
1. termín: pondělí 14:10 – 15:40, výuka začíná 22. 2. 2021 – tento kurz je zcela naplněn

VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE

Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin 
Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč
Vyučující: Bc. Zuzana Šťastná

Anotace: Kurz je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti francouzštiny. Je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění), a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 1-8 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International).   

Ruština A1

Číslo kurzu: R1
Termín: pátek 9:10 – 10:40; výuka začíná 5. 3. 2021,
VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE
Uzávěrka přihlášek: 26. 2. 2021 –  online přihláška
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč
Vyučující: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.

Anotace: Intenzivní kurz pro úplné začátečníky je určen studentům UK a dalším zájemcům, kteří by se rádi seznámili s ruštinou, naučili se číst, psát, osvojili si základní komunikační dovednosti a dozvěděli se řadu zajímavosti ze života v Rusku. Zároveň je jeho absolvování předpokladem ke vstupu do navazujícího kurzu Ruština A2. Kurz vyžaduje aktivní spolupráci ze strany studujícího a počítá s intenzivní domácí přípravou. Minimálně po dobu, kdy bude i běžná výuka probíhat online, bude kurz veden distanční formou (pravidelná setkávání na platformě Zoom).

Španělština A1

Číslo kurzu: S1
Termín: úterý 10:50 – 12:20, kurz začíná 23. 2. 2021
VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE
Uzávěrka přihlášek: 22. 2. 2021
Rozsah: 12 týdnů2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč
Vyučující: Mgr. Jana Králová

Anotace: Intenzivní kurz pro úplné začátečníky je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu A2 v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 1- 4 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

Zpet nahoru

KURZY PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

Angličtina A2

Číslo kurzu: AJ1
Kurz je již naplněn, v případě většího zájmu přidáme paralelní kurz ve středu 14:10 – 15:40, online (výuka by začala od 3. 3.) 
Uzávěrka přihlášek: 24. 2. 2021 – online přihláška
Termín: středu od 16:00 – 17:30, výuka začíná 3. 3. 2021, online – tento kurz je zcela naplněn
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč
Vyučující: PhDr. Ivana Rusňaková

Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Cílí na doplnění a upevnění jazykových znalostí úrovně A2, t.j. základní gramatiky, která je vykládána česky, slovní zásoby a na rozvoj jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení). Kurz může sloužit i jako příprava před vstupem do základního kurzu Angličtina I (úroveň B1) v Jazykovém centru FF UK. Kurz v tomto semestru proběhne online, v kombinaci setkání přes Zoom a práce doma.

Němčina A1/2

Číslo kurzu: N1/2
2. termín: Pro velký zájem přidáváme paralelní kurz v novém termínu: pátek 14:10 – 15:40, výuka začne 5. 3. 2021
Uzávěrka přihlášek: 26. 2. – online přihláška
Vyučující: PhDr. Marie Svačinová
VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE

1. termín: úterý 14:10 – 15:50, výuka začíná 23. 2. 2021 a bude probíhat pouze distančně – tento kurz je zcela naplněn
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.

Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Anotace: Kurz s výstupní úrovní A1+ je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost. Cílem kurzu je upevnit gramatické a lexikální znalosti úrovně A1 a rozvinout jazykové dovednosti na úrovni A1+. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Kurz není určen pro úplné začátečníky.

Němčina A2

Číslo kurzu: N2
Uzávěrka přihlášek: 22. 2.
Termín: úterý 17:00 – 18:30 hod., výuka začíná 23. 2. 2021 a bude probíhat pouze distančně – tento kurz je zcela naplněn
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.

Anotace: Kurz s výstupní úrovní A2 je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost. Cílem kurzu je upevnit gramatické a lexikální znalosti úrovně A1+ a rozvinout jazykové dovednosti na úrovni A2. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

Francouzština A2

Číslo kurzu: F2
2. termín: Pro velký zájem přidáváme paralelní kurz v novém termínu: úterý 15:50 – 17:20, výuka začíná 23. 2. 2021
Uzávěrka přihlášek: 22. 2. – online přihláška
1. termín: pondělí 15:50 – 17:20, výuka začíná 22. 2. 2021
VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE

Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč
Vyučující: Bc. Zuzana Šťastná

Anotace: Kurz je vhodný pro mírně pokročilé začátečníky na úrovni A1. Je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 8-16 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je úspěšné absolvování kurzu A1 nebo vstupní test.

Ruština A2

Číslo kurzu: R2
Termín: Úterý 17:45-19:15, výuka začíná 2.3.2021, online přes Zoom
Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2021 – online přihláška
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč
Vyučující: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.

Anotace: Intenzivní kurz je určen studentům UK a dalším zájemcům, kteří by rádi navázali na znalosti a dovednosti získané v kurzu Ruština A1 a dále je rozvíjeli. Do kurzu se mohou zapojit i ti, kdo znalosti na úrovni A1 získali během svého studia mimo JC. Cílem kurzu je připravit účastníky na komunikaci v základních situacích. Po jeho absolvování mohou studenti UK pokračovat ve studiu ruštiny v  běžném kurzu Ruština I. Kurz Ruština A2 vyžaduje aktivní spolupráci ze strany studenta a počítá s intenzivní domácí přípravou.

Španělština A2

Číslo kurzu: S2
Termín: středa 15:50 – 17:20, kurz začíná 24. 2. 2021
VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE
Uzávěrka přihlášek: 22. 2. 2021 – online přihláška
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč
Vyučující: Víctor Candía Múňoz, Lic.

Anotace: Intenzivní kurz s výstupní úrovni A2 je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu Španělština I v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 5 – 8 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

Zpet nahoru

KONVERZAČNÍ KURZY

Angličtina. Konverzace online

Číslo kurzu: AJ9
Termín: středa od 17:30 do 18:30, výuka začíná 3. 3. 2021, online přes Zoom
Uzávěrka přihlášek: 27. 2. 2021 – online přihláška
Rozsah: 15 týdnů, 60 min týdně, tj. celkem 20 hodin
Cena: 2.700,- Kč; pro studenty FF UK 2.200,- Kč
Vyučující: Mgr. Aleksandra Holubowicz

Anotace: Večerní online konverzační kurz pro studenty a další zájemce, kteří mají AJ na úrovni B1-B2 a rádi by získali větší sebevědomí při mluvení, obohatili si slovní zásobu a debatovali o různých tématech.  

Ruština. Konverzace online

Číslo kurzu: R4
Termín: čtvrtek 18:00-19:30, výuka začíná 11. 3. 2021 online přes Zoom
Uzávěrka přihlášek: 4. 3. 2021 – online přihláška
Rozsah: 10 týdnů, 1×2 hodiny týdnětj. celkem 20 hod. 
Cena: 2.700,- Kč; pro studenty FF UK 2.200,- Kč 
Vyučující: Mgr. Kateryna Zubkovska,

Anotace: Večerní online konverzační kurz s rodilou mluvčí pro studenty a další zájemce, kteří mají Rj na úrovni B1-B1+ a chtěli by se rozmluvit, obohatit si slovní zásobu, dozvědět se řadu nových informací o životě v Rusku.  

SPECIALIZOVANÉ KURZY

Angličtina. Immersing in Thought

Číslo kurzu: AJ10
Termín: květen 2021
Rozsah: 7 týdnů, 3 hodiny týdně, tj. celkem 21 hodin
Cena: 2.700,- Kč; pro studenty FF UK 2.200,- Kč
Vyučující: Mark Joseph Lovas, Ph.D.

Anotace: Cílem on-line kurzu je rozvíjet jazykovou kompetenci v anglickém jazyce prostřednictvím četby a interpretace vybraných stěžejních filozofických textů a následné diskuze a dále pak posílení kompetence porozumění určitým myšlenkovým proudům. Kurz je veden rodilým mluvčím a je vhodný jako příprava na výjezd do zahraničí.

Angličtina. Vocabulary Development and Practice (C1)

Číslo kurzu:  AJ11
Termín: květen 2021
Rozsah: 7 týdnů, 3 hodiny týdně, tj. celkem 21 hodin
Cena: 2.700,- Kč; pro studenty FF UK 2.200,- Kč
Vyučující: Mark Joseph Lovas, Ph.D.

Anotace: Online kurz se zaměřuje na rozvoj akademické slovní zásoby na úrovni C1. Výběr slovní zásoby se tematicky věnuje humanitním a společenským vědám. Kurz je veden rodilým mluvčím a je vhodný jako příprava na výjezd do zahraničí.

 

Zpět nahoru

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Aktuálně nabízené kurzy CŽV LS 2021