Aktuálně nabízené kurzy CŽV LS 2021/22

Vyberte si ze široké nabídky našich semestrálních jazykových kurzů:

Studenti UMPRUM info o ceně u B. Kosíkové

Členové klubu Alumni UK – cena kurzů je stejná jako pro zaměstnance UK.

 

INTENZIVNÍ OPAKOVACÍ KURZY KE ZKOUŠCE B2

Angličtina. Psaní akademického eseje ke zkoušce B2

Termín: 1. 3. června 2022 (12:30 14:00) – online přihláška
Rozsah: 3 dny, 2 hodiny denně, tj. celkem 6 hodin + domácí práce a zpětná vazba na ni
Forma výuky:  online
Vyučující: Mgr. Pavel Černovský
Anotace: Psaní akademického eseje je součástí písemné zkoušky B2 a na celkovém hodnocení se podílí 20 %. Tento žánr má svá pevná pravidla, která se výrazně liší od tradičně vnímané volné úvahy, jak ji studenti znají ze střední školy. Cílem kurzu je seznámit studenty s procesem psaní akademického eseje, poradit, jak se vyvarovat stylistických chyb a dosáhnout výsledku, který odpovídá ostatním dovednostem v cizím jazyce. Studenti a studentky získají v kurzu individuální zpětnou vazbu na dva eseje.
Cena: 1.000 Kč

Angličtina. Intenzivní příprava na zkoušku B2 a certifikovanou zkoušku UNIcert® II

Termín: 30. 5. 2. 6. 2022  – online přihláška
Rozsah: 4 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 16 hodin
Forma výuky: prezenční v případě zájmu online (09:00–10:30 a 11:0012:30)
Vyučující: Mgr. Markéta Doubravová, DiS.
Anotace: Kurz je určen pro studenty a studentky FF i jiných fakult UK, kteří se rozhodli skládat zkoušku UNIcert®II. Kurz je v rámci programu UNIcert®II: Akademická angličtina pro humanitní a společenské vědy povinný a je podmínkou pro připuštění k této zkoušce. Úroveň kurzu je B2+. Kurz je zaměřen na všechny jazykové kompetence (poslech, mluvení, čtení, psaní), při jejichž rozvíjení jsou v jednotlivých lekcích využívány autentické materiály z akademického prostředí. Z tohoto důvodu lze kurz využít i jako přípravu ke zkoušce B2.
Certificate UNIcert®II: Uděluje se na základě úspěšně složené zkoušky Academic English for Human and Social Studies UNIcert®II a splněné minimální docházky v kurzech JC FF UK v rámci programu UNIcert®II.
Cena: 3.000 Kč

Angličtina. Intenzivní opakovací kurz gramatiky ke zkoušce B2

Termín: 13. 6. 17. 6. 2022 – online přihláška
Rozsah: 5 dní, 4 hodiny denně, 13:0016:20 (s přestávkami)
Forma výuky: prezenční (v případě zájmu online)
Vyučující: PhDr. Ivana Rusňaková
Anotace: Kurz je určen pro studenty a studentky FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2 v Jazykovém centru. Zaměřuje se zejména na opakování gramatiky pro část Use of English.
Cena: 2.500 Kč

 

SPECIALIZOVANÉ KURZY

Angličtina. Workshop tvůrčího psaní

Termín:  26.- 28. 5. 2022 – online přihláška
Rozsah: 3 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 12 hodin (9:0012:20 hod. s přestávkou)
Forma výuky: prezenční v případě zájmu online
Vyučující: Terezie Límanová, M. A.
Anotace: Kurz je určen studentům a studentkám s úrovní anglického jazyka B2. Cílem kurzu je rozvoj kompetence psaní v anglickém jazyce s důrazem na autorskou tvorbu, praktické používání slovní zásoby a vlastní tvůrčí proces. Terezie Límanová je učitelka angličtiny, malířka, spisovatelka, autorka knih Domeček a Drzá líná neschopná. Její medailonek včetně ukázek z jejích knih, si můžete přečíst zde, výběr ukázek z tvorby účastníků zde.
Cena: 1.800 Kč

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY 

Kurzy pro začátečníky budou opět vypsány na začátku zimího semestru.

KURZY PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY, MÍRNĚ A STŘEDNĚ POKROČILÉ

 

Němčina A1.2

Termín: 3. březen – červen 2022 – kurz již začal, pro pozdější přihlášky prosím kontaktujte sekretářku JC B. Kosíkovou
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční, čtvrtek 15:50–17:20, C149
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK, zaměstnance UK i širší univerzitní veřejnost. Navazuje na předchozí kurz Němčina A 1.1 ze zimního semestru a dokončuje, resp. upevňuje jazykové znalosti a dovednosti na úrovni A1. Podmínkou účasti je absolvování kurzu A1.1 nebo vstupní test.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM, Alumni a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru 2.500 Kč

Němčina A2

Termín: 28. únor – červen 2022 – kurz již začal, pro pozdější přihlášky prosím kontaktujte sekretářku JC B. Kosíkovou
Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční, pondělí 17:30–19:00, č. C353, čtvrtek 17:30–19:00, č. C149
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz navazuje na seminář Němčina A1 ze zimního semestru. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Studenty připraví na vstup do kreditového kurzu Jazykového centra Němčina B1.1. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou účasti je absolvování kurzu A1 nebo vstupní test.
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM, Alumni a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru 4.900 Kč

Němčina A2.1

Termín: 1. březen – červen 2022 – kurz již začal, pro pozdější přihlášky prosím kontaktujte sekretářku JC B. Kosíkovou
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online (Skype), úterý 14:10–15:40 hod.,
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
AnotaceKurz na úrovni A2.1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Podmínkou vstupu je zvládnutí učebnice studio d A1 nebo vstupní test. Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Na úroveň A2 se tak dostanou za dva až tři semestry. 
Témata: učení cizích jazyků, rodina a příbuzenstvo, cestování, volnočasové aktivity 
Gramatika: vedlejší věty se spojkou weil, stupňování adjektiv a adverbií, přivlastňovací zájmena a adjektiva v dativu, imperativ, způsobové sloveso  sollen, zvratná slovesa 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM, Alumni a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru 2.500 Kč

Němčina A2/B1 – procvičování gramatiky

Termín: 1. březen – červen 2022 – kurz již začal, pro pozdější přihlášky prosím kontaktujte sekretářku JC B. Kosíkovou
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online (Skype), úterý 15:50–17:20 hod.
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz na úrovni A2/B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz se zaměřuje na opakování a upevnění gramatických jevů na úrovních A1-B1. Kurz obsahuje krátké teoretické výklady, důraz je však kladen na praktické procvičování pomocí různých typů cvičení.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a Alumni 2.500 Kč

Francouzština A2

Termín: 28. února – červen 2022  – kurz již začal, pro pozdější přihlášky prosím kontaktujte sekretářku JC B. Kosíkovou
Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční, pondělí 15:50–17:20, pátek 9:10–10:40, učebna C149
VyučujícíMgr. Zuzana Šťastná
Anotace: 
Kurz navazuje na seminář Francouzština A1 ze zimního semestru. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 11–20 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Francouzština A2. Absolvování kurzu účastníkům umožní vstup do navazujícího kurzu A2/B1, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Francouzština B1.1. Podmínkou účasti je absolvování kurzu A1 nebo vstupní test.
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM, Alumni a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru 4.900 Kč 

Francouzština A2/B1

Termín: 3. březen – červen 2022 – kurz již začal, pro pozdější přihlášky prosím kontaktujte sekretářku JC B. Kosíkovou
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online (Zoom), čtvrtek, 17:30-19:00
Vyučující: Mgr. Zuzana Šťastná 
Anotace: Kurz je určen studentům, kteří zvládli základy obecné francouzštiny na úrovni A2 (viz např. učebnice Vite et bien 1, lekce 1-20). Navazuje na kurz A2.2 ze ZS. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 1–5 učebnice Vite et bien 2 (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je absolvování kurzu A2.2 nebo vstupní test
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM, Alumni a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru 2.500 Kč 

Španělština A1.2

Termín: 1. březen – červen 2022 – kurz již začal, pro pozdější přihlášky prosím kontaktujte sekretářku JC B. Kosíkovou
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: distanční (Zoom), úterý 14:30–16:00
Vyučující: Mgr. Jana Králová
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je vhodný pro posluchače, kteří mají elementární znalost španělštiny a pro falešné začátečníky. Kurz je určen zejména pro zájemce, kteří nejsou nuceni osvojit si jazyk v krátké době nebo upřednostňují pomalejší (poklidnější) tempo studia. V rámci kurzu si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 3–4 (lekce 5–8)  učebnice Embarque 1 (Edelsa). Kurz je pokračováním kurzu A1/ 1, který probíhal v zimním semestru. Podmínkou účasti je absolvování kurzu A1.1 nebo vstupní test.
Gramatika: přítomný čas pravidelná i nepravidelná slovesa, zvratná slovesa, nepravidelná slovesa, předložky, příslovce místa a času.
Témata: popis a charakteristika osob, rodina, popis obydlí, čas
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč, pro zaměstnance UK/UMPRUM, Alumni a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru 2.500 Kč

 

Ruština A1.2

Termín: 3. březen – květen 2022 – kurz již začal, pro pozdější přihlášky prosím kontaktujte sekretářku JC B. Kosíkovou
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online (Zoom), čtvrtek 17:30–19:00 hod.
Vyučující: Mgr. Kateryna Zubkovska
Anotace: “Pomalejší” kurz pro “falešné” začátečníky, kteří již umí číst, psát (byť třeba jen tiskace), mají základní slovní zásobu, dokáží krátce mluvit o sobě a v omezené míře se s případnou dopomocí domluvit v některých základních komunikačních situacích. Tento kurz je určen především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Kurz bude probíhat 1x týdně. Student se tak dostane na úroveň A1 za dva semestry, což je běžné tempo pro výuku jazyka v jazykových školách. Náplní tohoto kurzu 16.–30. lekce učebnice S. Černyšova: Poechali 1.1 (materiály poskytne lektorka). Кurz je vhodný pro ty, kdo absolvovali kurz Ruština A1/A1.1 či mají odpovídající znalosti, které je možné si snadno ověřit vyplněním vstupního diagnostického testu.
Sylabus kurzu najdete zde 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM, Alumni a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč

 

 

KONVERZAČNÍ KURZY

Kurzy konverzace budou opět vypsány na začátku zimího semestru.

 

 

 

 

Zpět nahoru

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Aktuálně nabízené kurzy CŽV LS 2021/22