Aktuálně nabízené a probíhající kurzy CŽV LS 2021 a ZS 2021/22

Vyberte si ze široké nabídky našich semestrálních jazykových kurzů:

 

 

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY 

Němčina A1 

Termín: od 11. října 2021 – leden 2022 – kurz již běží, pro další informace kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
Rozsah: 13 týdnů, 2×2 hodiny týdně, tj. celkem 52 hodin 
Forma výuky: prezenční, pondělí 17:30-19:00, č. C136, čtvrtek 17:30-19:00, č. C144 
Vyučující: PhDr. Karel Mika  
Anotace: Kurz je určen pro začátečníky v němčině (i věčné začátečníky) zejména z řad studentů UK, ale i širší univerzitní veřejnost. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí úrovně A1. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Němčina A1. Absolvování kurzu účastníkům zajistí upevnění základů jazyka a umožní jim vstup do navazujícího kurzu A2, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Němčina A2Kurz vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK 4.900 Kč   

Němčina A1.1

Termín: od 14října 2021 – leden 2022 – kurz již běží, pro další informace kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Forma výuky: prezenční, čtvrtek 15:50-17:20, č. C144 
Vyučující: PhDr. Karel Mika
AnotaceKurz je určen pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti němčiny (i věčné začátečníky). Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí základů a první části úrovně A1. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu.  
Témata: Rodina, Lidé a bydlení, V kavárně, Orientace na pracovišti, Lidé a země, Cestování 
Gramatika: abeceda a výslovnost, osobní a přivlastňovací zájmena, podstatná jména a členy, přítomný čas a jednoduchý čas minulý 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK 2.500 Kč

Francouzština A1

Termín: od 11. října 2021 – leden 2022 – kurz již běží, pro další informace kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
Rozsah: 13 týdnů, 2×2 hodiny týdně, tj. celkem 52 hodin 
Forma výuky: prezenční, pondělí 15:50-17:20, pátek 9:10-10:40, č. C144 
Vyučující: Mgr. Zuzana Šťastná
Anotace: Kurz je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti francouzštiny. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 1–10 učebnice Vite et bien 1 (Miquel  CLE International). Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Francouzština A1. Absolvování kurzu účastníkům umožní vstup do navazujícího kurzu A2, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Francouzština A2. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK 4.900 Kč

Francouzština A1.1

Termín: 4. říjen 2021 – prosinec 2021  – kurz již běží, pro další informace kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Forma výuky: online, prezenční, pondělí 17:30-19:00, č. C144 
Vyučující: Mgr. Zuzana Šťastná
Anotace: Kurz je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti francouzštiny. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro  studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 1–5 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK 2.500 Kč  

Španělština A1.1

Termín: od 5. října 2021 – únor 2022 – kurz již běží, pro další informace kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Forma výuky: distanční (Zoom), úterý 14:10-15:40 
Vyučující: Mgr. Jana Králová 
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je vhodný pro začátečníky i falešné začátečníky. Kurz je určen zejména pro zájemce, kteří nejsou nuceni osvojit si jazyk v krátké době nebo upřednostňují pomalejší (poklidnější) tempo studia. V rámci kurzu si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 1-2 (lekce 1–4 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Na kurz navazuje kurz A1/2, který bude probíhat v letním semestru. 
Gramatikapřítomný čas pravidelná i nepravidelná slovesa, členy, rod a číslo číslovky 
Témata: pozdravy a představování, osobní údaje, studia a profese 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč, pro zaměstnance UK 2.500 Kč 

Ruština A1.1

Termín: od 14. října 2021 – únor 2022 –  kurz již běží, pro další informace kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Forma výuky: online, čtvrtek 17:00-18:30 přes ZOOM 
Vyučující: Mgr. Kateryna Zubkovska)
Anotace: “Pomalejší” kurz pro úplné začátečníky je určen především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za  krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Kurz bude probíhat 1x týdně a v LS na něj naváže kurz A1.2. Student se tak dostane na úroveň A1 za dva semestry,  což je běžné tempo pro výuku jazyka v jazykových školách. Náplní tohoto kurzu je prvních 15 lekcí učebnice S. Černyšova: Poechali 1.1 (materiály poskytne lektorka). Studenti se v tomto kurzu seznámí s ruštinou, naučí se číst, psát, osvojí si základní komunikační dovednosti a dozví se řadu zajímavostí ze života v Rusku. 
Sylabus kurzu najdete zde 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK 2.500 Kč 

Latina. Kurz pro začátečníky

Termín: 11. říjen 2021 – 6. prosinec 2021 – kurz již běží, pro další informace kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin 
Forma výuky: prezenční, pondělí 15:50-17:20, č. C425 
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk dosud neučili. Kurz vede od naprostých začátků až k ovládnutí základů latinské substantivní a slovesné flexe. Výuka bude doplněna o zajímavosti z antické mytologie, historie či reálií. Absolvent nabude schopnosti překládat jednouché umělé či upravené texty, okřídlená slova nebo jednoduché nápisy. 
Cena: 2. 000 Kč 

KURZY PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY, MÍRNĚ A STŘEDNĚ POKROČILÉ

Němčina A1.3

Termín: 5. října 2021 – prosinec 2021 – kurz již běží, pro další informace kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Forma výuky: online přes skype, úterý 14:10-15:40  
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK, zaměstnance UK i širší univerzitní veřejnost. Navazuje na předchozí kurz z LS a dokončuje, resp. upevňuje jazykové znalosti a dovednosti na úrovni A1. Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Podmínkou vstupu je zvládnutí lekcí 1–9  učebnice studio d A1  nebo vstupní test. 
Témata: stravovací zvyklosti, móda a nakupování oblečení, lidské tělo a sport, učení cizích jazyků, rodina a příbuzenstvo 
Gramatika: nepravidelné stupňování adjektiv a adverbií, přivlastňovací zájmena a adjektiva v akuzativu, imperativ, vedlejší věty se spojkami weil  a dass, přivlastňovací zájmena a adjektiva v dativu, zvratná slovesa 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč 

Francouzština A1/A2

Termín: 30. září 2021 – prosinec 2021 – kurz již běží, pro další informace kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Forma výuky: online, čtvrtek 16:30-18:00 přes ZOOM 
Vyučující: Mgr. Zuzana Šťastná 
Anotace: Kurz je vhodný pro mírně pokročilé začátečníky na úrovni A1 a navazuje na kurz A1 z LS. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 8–12 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je úspěšné absolvování kurzu CŽV Francouzština A1 z LS nebo vstupní test. 
Cena:  2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč

Francouzština A2.2 

Termín: od 14. října 2021 – leden 2022kurz již běží, pro další informace kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Forma výuky: online, čtvrtek 18:15-19:45 přes ZOOM 
Vyučující: Mgr. Zuzana Šťastná 
Anotace: Kurz navazuje na první část kurzu A2 z LS. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kreditového kurzu Francouzština B1.1. v Jazykovém centru. Kurz doplňuje a upevňuje jazykové znalosti úrovně A2 ve všech oblastech (mluvený i psaný projev a porozumění) a  zároveň umožňuje seznámení se životem ve  Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 16–20 učebnice Vite  et bien 1  (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je úspěšné absolvování kurzu CŽV Francouzština A2 z LS nebo vstupní test. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Francouzština A2/2.  
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč  

Španělština A2.2

Termín: 14. září 2021 – prosinec 2022  – kurz již běží, pro další informace kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Forma výuky: distanční (Zoom), úterý 18:00-19:30
Vyučující:  Víctor Candía Múñoz, Lic.   
Anotace:  Kurz s výstupní úrovni A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, kteří již mají základní znalosti španělštiny. Kurz navazuje na první část kurzu A2 z LS 2021 a je vhodný zejména pro studentky a studenty, kteří nejsou nuceni osvojit si jazyk v krátké době nebo upřednostňují pomalejší (poklidnější) tempo studia. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 7 – 8 (lekce 13 – 16) učebnice Embarque 1 (Edelsa). Podmínkou vstupu do kurzu je splnění vstupního testu nebo absolvování kurzu CŽV Španělština A 2.1.
Gramatika: nepravidelná slovesa, porovnávání, budoucí čas složený, minulý čas jednoduchý. 
Témata: kultura a volnočasové aktivity, počasí, oblečení. 
Cena: 2. 730,- Kč; pro studenty UK 1.950,- Kč, pro zaměstnance UK a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč

Ruština B1.1

Termín: 5. října 2021 – leden 2022 – kurz již běží, pro další informace kontaktujte sekretářku JC Mgr. Kosíkovou
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Forma výuky: online, úterý 17:45-19:15 přes ZOOM 
Vyučující: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D. 
Anotace: Kurz pro středně pokročilé, kteří již jsou schopni základní ústní a písemné komunikace na úrovni A2/B1-, podrobný popis, co by měl  student se znalostí jazyka na úrovni A2 umět, najdete zde. Tento kurz je určen především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Jako navazující kurz jej mohou využít i účastníci kurzu U3V, pro které se v ZS kurz neotvírá. Náplní tohoto kurzu je učebnice S. Černyšova: Poechali 2.1 (materiály poskytne lektorka). Кurz je vhodný pro ty, kdo absolvovali kurz Ruština A2 či mají odpovídající znalosti, které je možné si snadno ověřit vyplněním vstupního diagnostického testu.
Sylabus kurzu najdete zde. 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK a seniory z kurzu U3V 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč 

 

KONVERZAČNÍ KURZY

 

Konverzační kurzy budou vypsány.

SPECIALIZOVANÉ KURZY

Němčina pro maturanty a budoucí studenty VŠ

Termín: 24. listopad 2021 – červen 2022 – online přihláška
Rozsah: 27 týdnů, online 60 min. týdně, tj. celkem 36 vyuč. hodin 
Forma výuky: online, středa 19:00-20:00
Vyučující: PhDr. Karel Mika 
Pro koho je kurz určen: Pro studenty středních škol, kteří chtějí ve školním roce 2021/22 maturovat z německého jazyka, a také pro zájemce o  studium němčiny nebo jiných oborů VŠ s povinnou zkouškou z němčiny. 
Požadovaná vstupní úroveň jazyka: min. A2+/B1 
Anotace kurzu: Kurz je určen pro budoucí maturanty z německého jazyka a také pro zájemce o studium germanistiky. Kurz bude věnován opakování, prohloubení a ukotvení gramatických jevů, posléze dovednostem čtení a poslechu s porozuměním. Účastníci kurzu si osvojí rychlost vyhledávání  požadovaných informací a zdokonalí se v pozornosti při mluveném/psaném projevu. Kurz bude také věnován nejrůznějším tématům, která se mohou vyskytnout u maturitní/přijímací zkoušky. V rámci těchto témat bude probíhat nácvik mluveného jazyka včetně odbourávání možných obav z mluvení před více lidmi. Na závěr kurzu mohou jeho účastnící sami navrhovat další témata, kterým bude věnována pozornost. 
Cena: 3.780 Kč

 

 

Zpět nahoru

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Aktuálně nabízené a probíhající kurzy CŽV LS 2021 a ZS 2021/22