Zápis zkoušek a harmonogram

Zápis na zkoušku probíhá elektronicky v SIS a je pro všechny studenty povinný.

Zápis na zkoušku platí po celou dobu studia (viz Pravidla pro organizaci studia na FF UK, čl. 8, odst. 4).

Zkoušku je nutné splnit do konce studijního programu, ale doporučujeme ji neodkládat na jeho závěr, těsně před závěrečné zkoušky.

Zkouška B2 i Akademické čtení je určena studentům FF, kteří nestudují zvolený jazyk jako svůj studijní program.

Zkoušku si zapisují i studenti, kteří žádají o uznání zkoušky, resp. skládají pouze ústní odbornou část zkoušky. Ti se však nezapisují na konkrétní termín zkoušky a domlouvají si individuální termín s vedoucím jazyka kdykoliv v průběhu zkouškového období, popř. v semestru.

Nejpozději dva týdny před začátkem zkouškového období vypisuje JC konkrétní termíny zkoušek. Studenti, kteří si jazykovou zkoušku zapsali, se v SIS přihlásí na zvolený termín ZK.

Jestliže se student z vážných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit a nemůže se již odhlásit, omluví se mailem příslušnému vyučujícímu.

Výsledky zkoušek zapisuje vždy daný vyučující elektronicky (nejpozději do týdne). Bez zápisu výsledků do SIS nelze předmět uznat za splněný.

Technický postup při zápisu jednotlivých předmětů do SIS zde.

Harmonogram zápisu

se nachází zde.

Úvod > Exams > Zkoušky > Zápis zkoušek a harmonogram