Kurzy CŽV

Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání blokové nebo semestrální kurzy jak pro studenty UK, tak i pro další zájemce (např. zaměstnance, učitele ZŠ a SŠ  aj.)

Nabízené kurzy

  • kurzy pro začátečníky
  • intenzivní opakovací kurzy – příprava ke zkoušce
  • kurzy pro studenty DS
  • speciální kurzy (odborně zaměřené kurzy pro studijní a profesní účely, konverzační kurzy apod.)

Kurzy CŽV jsou placené, cena závisí na typu a délce trvání konkrétního kurzu. Platba za kurz probíhá bankovním převodem. V ceně kurzu jsou zahrnuty veškeré poskytnuté materiály.

Vyplněnou přihlášku zašlete mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě. Přibližně týden před zahájením kurzu Vám pošleme informace k organizaci a konání kurzu.

Kurz se otevírá pouze při dostatečném počtu zájemců. Minimální počet je 8-10 účastníků, maximální 15.
Pokud se přihlášený student nemůže z vážných důvodů zúčastnit kurzu, prosíme o včasnou omluvu.

Přehled kurzů CŽV

Angličtina CŽV

Němčina CŽV

Francouzština CŽV

Ruština CŽV

Španělština CŽV

Latina CŽV

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV