Tschek Klara

Vedoucí němčiny

Klára Tschek, M.A.

Konzultační hodiny
  • Online: Út/Tue, 18:30 - 19:15 přes Teams, odkaz https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM3N2E3NmEtNTNmZS00ODA4LWIxZDItZjAwNjQ1ZjQzNThk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917%22%2c%22Oid%22%3a%223ba4946a-e7a3-435b-a024-527065489049%22%7d Prezenčně: St/Wed, 9:45 - 10:30, Celetná 20, místnost C453 Online i prezenční termíny si prosím rezervujte minimálně 48 hodin předem zde: https://dl1.cuni.cz/mod/choice/view.php?id=658350
Adresa

Jazykové centrum
Ovocný trh 7- BUQUOY
Místnost č. 455

Klara Tschek vystudovala divadelní vědu, němčinu pro cizince a slavistiku na univerzitě v Mnichově. Strávila 5 úžasných let jako lektorka DAAD v Ciudad de México. Od roku 2005 působí na Jazykovém centru FF UK. V Praze pracovala též na Goethe-Institutu a vedla několik projektů k e-learningové výuce jazyků na FF UK a v Akademii věd. Zajímá se hlavně o výuku jazyků online, dále o interkulturní témata a literaturu.

Rozvrh

Předměty

Publikace

    Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Tschek Klara