Buben Milan

PhDr. Milan Buben, Ph.D.

  • Telefon: (+420) 221619626
Konzultační hodiny
Adresa

Jazykové centrum
Celetná 18
Místnost č. 147

Publikace

  • Buben M.: České velkopřevorství řádu maltézských rytířů v dějinách. Praha, LIBRI s.r.o., 2022. 268 s. • p. ISBN 978-80-7277-590-3.
  • Buben M.: České velkopřevorství řádu maltézských rytířů. Praha, Libri, 2018. 180 s. • p. ISBN 978-80-7277-569-9.
  • Buben M.: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, IV. díl, 2. svazek: kongregace a řeholní společnosti. Praha, Libri, 2018. 252 s. • p. ISBN 978-80-7277-571-2.
  • Buben M.: Křest. In Nespěšná Hamsíková M., Peroutková J., Scholz S.: Ecclesia docta. Společenství ducha a umění. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana. Praha, NLN, 2016, s. • p. 57-60. ISBN 978-80-7422-451-5.
  • Buben M.: 83152Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, IV. díl, sv. 1 Kongregace a řeholní společnosti. Praha, Libri, 2016. 324 s. • p. ISBN 978-80-7277-545-3.
  • Buben M., Pokorný P.: Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů (se supplementem sídelních biskupů). Praha, Libri, 2014. 223 s. • p. ISBN 978-80-7277-523-1.
Úvod > Jazykové centrum > Externisté > Buben Milan