Španělština CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty FF UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde 

Španělština. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce B2

Číslo kurzu: S3
Termín: LS 2021
Rozsah: 5 dnů, 4 hodiny denně, tj. celkem 20 hodin
Vyučující: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2. Je rovněž vhodný pro doktorandy, kteří si chtějí upevnit a prohloubit své znalosti španělštiny.

Španělština. Kurz pro studenty vyjíždějící na Erasmus

Číslo kurzu: S4
Termín: únor 2021 – září 2021 
Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin 
Vyučující: Mgr. Jana Králová nebo Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová

Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší veřejnost. Je zaměřen na osvojení jazykových dovedností, které pomohou studentům úspěšně zvládnout pobyt v cizině v rámci studijních pobytů (především v programu Erasmus). Studenti budou připravováni na zvládání situací spojených se studiem a zaměří se též na praktickou slovní zásobu potřebnou ke každodennímu fungování.

Španělština. Konverzace

Číslo kurzu: S5
Termín: ZS 2021
VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE
Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin 
Vyučující: Víctor Candía Múňoz, Lic.

Anotace: Konverzační kurz s rodilým mluvčím pro studenty a další zájemce, kteří mají znalostí španělského jazyka na úrovni B1-B2 a chtěli by se rozmluvit, obohatit si slovní zásobu a dozvědět se zajímavosti z Latinské Ameriky. 

Španělština A1

Číslo kurzu: S1
Termín: ZS 2021
VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Vyučující: Mgr. Jana Králová

Anotace: Intenzivkurz na úrovni A1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu A2 v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 1- 4 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

Španělština A2

Číslo kurzu: S2
Termín: ZS 2021
VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Vyučující: Víctor Candía Múňoz, Lic.

Anotace: Intenziv kurz na úrovni A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu Španělština I v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 5 – 8 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Španělština CŽV