Španělština CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Pokud máte o kurz zájem, zašlete prosím vyplněnou přihlášku mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

Obecné informace k organizaci a zápisu

Španělština A1

Číslo kurzu: S1

Termín: 27.5. – 20.6. 2019, každé pondělí 15:00-17:30 a čtvrtek 9:10-11:40, uzávěrka přihlášek je v pátek 21.12. v 10:00.

Rozsah: 4 týdny, 6 hodin týdně, tj. celkem 24 hodin

Anotace: Blokový kurz na úrovni A1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu A2 v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 1- 4 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Vyučující: Mgr. Nina Hricsina Puškinová

Španělština A2

Číslo kurzu: S2

Termín: 5.9.- 30.9. 2019, každé pondělí 15:00-17:30 a čtvrtek 9:10-11:40, uzávěrka přihlášek je v pondělí 26. 8.

Rozsah: 4 týdny, 6 hodin týdně, tj. celkem 24 hodin

Anotace: Blokový kurz na úrovni A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu Španělština I v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 5 – 8 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Vyučující: Mgr. Nina Hricsina Puškinová

Španělština. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce B2

Číslo kurzu: S3

Termín: 3.6.-7.6. 2019, 9:00-13:00, uzávěrka přihlášek je v pátek 24.5.

Rozsah: 5 dnů, 4 hodiny denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2. Je rovněž vhodný pro doktorandy, kteří si chtějí upevnit a prohloubit své znalosti španělštiny.

Cena: 2.500,- Kč

Vyučující: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Španělština CŽV