Španělština CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty UK i pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty UK nicméně nabízíme výrazné slevy. V přípravě je změna, kdy student po absolvování kurzu CŽV se shodným obsahem i časovou dotací s kurzem semestrálním, může na základě získaného osvědčení požádat proděkanku pro studium o přiznání takového počtu kreditů, které by získal v analogickém kreditovém kurzu.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde

 

V letním semestru 2023/24 nabídneme tyto kurzy:

Přehled kurzů CŽV:

Španělština A1

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční i online
Vyučující: Mgr. Jana Králová 
Anotace: Semestrální kurz s výstupní úrovní A1 je vhodný pro úplné začátečníky. Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pro studenty, kteří se nedostali do běžných kurzů JC, a přesto se chtějí španělštinu naučit. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu lekcí 1-7 učebnice Vente 1, Libro del alumno (Edelsa) a zajímavosti z hispánského prostředí. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Španělština A1Absolvování kurzu účastníkům zajistí upevnění základů jazyka a umožní jim vstup do navazujícího kurzu A2, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Španělština A2. 
Gramatika: přítomný čas, členy, rod a číslo, sloveso gustar, zvratná slovesa, zájmena.  
Témata: pozdravy a představování, studia a profese, popis osob, záliby, rodina, popis obydlí, každodenní aktivity. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 4.900 Kč 

Španělština A1.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
VyučujícíCandía Muňoz Víctor, Lic.
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je vhodný pro začátečníky i falešné začátečníky. Kurz je určen zejména pro zájemce, kteří nejsou nuceni osvojit si jazyk v krátké době nebo upřednostňují pomalejší (poklidnější) tempo studia. V rámci kurzu si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu lekcí 1-3 učebnice Vente 1, Libro del alumno (Edelsa). Na kurz navazuje kurz A1.2, který bude probíhat v letním semestru. 
Gramatikapřítomný čas pravidelná i nepravidelná slovesa, členy, rod a číslo číslovky 
Témata: pozdravy a představování, osobní údaje, studia a profese 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč, pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč 

Španělština A1.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: Candía Muňoz Víctor, Lic.
Anotace: Kurz je vhodný pro absolventy kurzu A1.1.Semestrální kurz na úrovni A1.2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu A2 v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu lekcí 4-7 učebnice Vente 1, Libro del alumno (Edelsa). Kurz je vhodný i pro začátečníky a falešné začátečníky.Podmínkou pro vstup do kurzu je splnění vstupního testu nebo absolvování kurzu CŽV Španělština A1.1.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč, pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč 

Španělština A2

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: Mgr. Jana Králová 
Anotace: Kurz s výstupní úrovní A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména je vhodný pro studenty, kteří se nedostali do běžných kurzů JC, a přesto se chtějí španělštinu naučit. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu lekcí 8-14 (včetně) učebnice Vente 1, Libro del alumno (Edelsa) a dozví se zajímavosti z hispánského světa. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou pro vstup do kurzu je splnění vstupního testu nebo absolvování kurzu CŽV Španělština A1. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 4.900 Kč 

Španělština A2.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online
Vyučující: Candía Muňoz Víctor, Lic.
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména je vhodný pro studenty, kteří se nedostali do běžných kurzů JC, a přesto se chtějí španělštinu naučit. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu lekcí 8-11 (včetně) učebnice Vente 1, Libro del alumno (Edelsa) a dozví se zajímavosti z hispánského světa. Podmínkou pro vstup do kurzu je splnění vstupního testu nebo absolvování kurzu CŽV Španělština A1. 
Gramatika: nepravidelná slovesa, slovesa ser x estar x hay, předložky, budoucí čas složený, minulý čas jednoduchý. 
Témata: cestování a dovolené, popis města a orientace ve městě, jídlo, volnočasové aktivity, počasí, oblečení. 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč, pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč

Španělština A2.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online/prezenčně
Vyučující:  Mgr. Jana Králová
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména je vhodný pro studenty, kteří se nedostali do běžných kurzů JC, a přesto se chtějí španělštinu naučit. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu lekcí 1-7 učebnice Vente 2 (Edelsa) a dozví se zajímavosti z hispánského světa. Podmínkou pro vstup do kurzu je splnění vstupního testu nebo absolvování kurzu CŽV Španělština A2.1.
Gramatika: budoucí čas, minulé časy (pretérito perfecto compuesto, pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto), rozkazovací způsob kladný a záporný.
Témata: Studia a vzdělávání, práce a pracovní pohovor, nákupy, cestování, atd.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč, pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč

Španělština B1

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující:  Mgr. Jana Králová
Anotace: Kurz s výstupní úrovní B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména je vhodný pro studenty, kteří se nedostali do běžných kurzů JC, a přesto se chtějí španělštinu naučit. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu rozsahu lekcí 1-14 (včetně) učebnice Vente 2, Libro del alumno (Edelsa) a dozví se zajímavosti z hispánského světa. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou pro vstup do kurzu je splnění vstupního testu nebo absolvování kurzu CŽV Španělština A2.
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 4.900 Kč

Španělština B1.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online
Vyučující:  Mgr. Jana Králová
Anotace: Kurz s výstupní úrovní B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména je vhodný pro studenty, kteří se nedostali do běžných kurzů JC, a přesto se chtějí španělštinu naučit. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu rozsahu lekcí 1-7 (včetně) učebnice Vente 2, Libro del alumno (Edelsa) a dozví se zajímavosti z hispánského světa. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou pro vstup do kurzu je splnění vstupního testu nebo absolvování kurzu CŽV Španělština A2.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč, pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč

Španělština B1.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online
Vyučující:  Mgr. Jana Králová
Anotace: Kurz s výstupní úrovní B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména je vhodný pro studenty, kteří se nedostali do běžných kurzů JC, a přesto se chtějí španělštinu naučit. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu rozsahu lekcí 5-10 učebnice Nueva Aventura 2, Libro del alumno (Edelsa) a dozví se zajímavosti z hispánského světa. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou pro vstup do kurzu je splnění vstupního testu nebo absolvování kurzu CŽV Španělština B1.1.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč, pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč

Španělština. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce B2

Rozsah:  5 dní, 4 hodiny denně
Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2. Je rovněž vhodný pro doktorandy, kteří si chtějí upevnit a prohloubit své znalosti španělštiny.
Cena: 2.500 Kč

Španělština. Konverzace

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: Víctor Candía Múňoz
Anotace: Konverzační kurz s rodilým mluvčím pro studenty a další zájemce, kteří mají znalosti španělského jazyka na úrovni B1-B2 a chtěli by se rozmluvit, obohatit si slovní zásobu a dozvědět se zajímavosti z Latinské Ameriky.
Cena: 2.700 Kč, pro studenty UK 2.200 Kč, pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč

Španělština. Kurz pro studenty vyjíždějící na Erasmus

Rozsah:  1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší veřejnost. Je zaměřen na osvojení jazykových dovedností, které pomohou studentům úspěšně zvládnout pobyt v cizině v rámci studijních pobytů (především v programu Erasmus). Studenti budou připravováni na zvládání situací spojených se studiem a zaměří se též na praktickou slovní zásobu potřebnou ke každodennímu fungování.
Cena: 2.500 Kč

Úvod > Kurzy > Kurzy pro veřejnost/kurzy CŽV > Španělština CŽV