Španělština CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Pokud máte o kurz zájem, zašlete prosím vyplněnou přihlášku mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

Obecné informace k organizaci a zápisu

Španělština A1

Číslo kurzu: S1

Termín: 14. 1. – 8. 2. 2019, každé pondělí 14:00-16:30 a čtvrtek 9:30-12:00. Uzávěrka přihlášek je v pátek 21.12. v 10:00. Kapacita kurzu je max.15 osob.

Rozsah: 4 týdny, 6 hodin týdně, tj. celkem 24 hodin

Anotace: Blokový kurz na úrovni A1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu A2 v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 1- 4 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Vyučující: Mgr. Nina Hricsina Puškinová

Španělština A2

Číslo kurzu: S2

Termín: květen/červen, září 2019

Rozsah: 4 týdny, 6 hodin týdně, tj. celkem 24 hodin

Anotace: Blokový kurz na úrovni A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu Španělština I v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 5 – 8 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Španělština. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce B2

Číslo kurzu: S3

Termín: květen – září 2019

Rozsah: 5 dnů, 4 hodiny denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2. Je rovněž vhodný pro doktorandy, kteří si chtějí upevnit a prohloubit své znalosti španělštiny.

Cena: 2.500,- Kč

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Španělština CŽV