Španělština CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty FF UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde 

 

V zimním semestru 2021/22 nabízíme kurzy španělštiny pro začátečníky:
Španělština A1 (13 týdnů, 2×2 hodiny týdně)
Španělština A1.1 (13 týdnů, 2 hodiny týdně)

i kurzy španělštiny pro mírně pokročilé i falešné začátečníky:
Španělština A2 (13 týdnů, 2×2 hodiny týdně)
Španělština A2.1 (13 týdnů, 2 hodiny týdně)
Španělština A2.2 (13 týdnů, 2 hodiny týdně)

Podrobné informace a online přihlášky najdete v aktuálně nabízených kurzech.

Španělština A1

Termín: polovina října 2021 – leden 2022 
Rozsah: 13 týdnů, 2×2 hodiny týdně, tj. celkem 52 hodin 
Forma výuky: distanční (Zoom) 
Vyučující: Mgr. Jana Králová 
Anotace: Semestrální kurz s výstupní úrovní A1 je vhodný pro úplné začátečníky. Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pro studenty, kteří se nedostali do běžných kurzů JC, a přesto se chtějí španělštinu naučit. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 1-4 (lekce 1–8) učebnice Embarque 1 (Edelsa) a zajímavosti z hispánského prostředí. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Španělština A1Absolvování kurzu účastníkům zajistí upevnění základů jazyka a umožní jim vstup do navazujícího kurzu A2, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Španělština A2. 
Gramatika: přítomný čas, členy, rod a číslo, sloveso gustar, zvratná slovesa, zájmena.  
Témata: pozdravy a představování, studia a profese, popis osob, záliby, rodina, popis obydlí, každodenní aktivity. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK 4.900 Kč 

Španělština A2

Termín: polovina října 2021 – leden 2022 
Rozsah: 13 týdnů, 2×2 hodiny týdně, tj. celkem 52 hodin 
Forma výuky: distanční (Zoom) 
Vyučující:  Víctor Candía Múñoz, Lic. 
Anotace: Kurz s výstupní úrovní A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména je vhodný pro studenty, kteří se nedostali do běžných kurzů JC, a přesto se chtějí španělštinu naučit. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 5-8 (lekce 9–16) učebnice Embarque 1 (Edelsa) a dozví se zajímavosti z hispánského světa. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Španělština A2Absolvování kurzu účastníkům zajistí upevnění základů jazyka a studenty připraví na vstup do kreditového kurzu Španělština B1.1Podmínkou pro vstup do kurzu je splnění vstupního testu nebo absolvování kurzu CŽV Španělština A1 z předchozího semestru. 
Gramatika: nepravidelná slovesa, slovesa ser x estar x hay, předložky, budoucí čas složený, minulý čas jednoduchý. 
Témata: cestování a dovolené, popis města a orientace ve městě, jídlo, volnočasové aktivity, počasí, oblečení. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 4.900 Kč 

Španělština A2.1

Termín: LS 2021/22
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Forma výuky: distanční (Zoom), pondělí 18:00-19:30
Vyučující: Víctor Candía Múñoz, Lic 
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, kteří již mají základy španělštiny a chtěli by dosáhnout úrovně A2. Kurz je vhodný zejména pro  zájemce, kteří nejsou nuceni osvojit si jazyk v krátké době nebo upřednostňují pomalejší (poklidnější) tempo studia. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence  (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 5-6 (lekce 9-12) učebnice Embarque 1 (Edelsa) a dozví se zajímavosti z hispánského světa. Kurz navazuje na kurz Španělština A1 z LS a pokračovat bude v dalším semestru kurzem Španělština A2/2. Podmínkou pro vstup do kurzu je splnění vstupního testu nebo absolvování kurzu CŽV Španělština A1. 
Gramatika: nepravidelná slovesa, slovesa ser x estar x hay, předložky, infinitivní vazby 
Témata: cestování a dovolené, popis města, jídlo a restaurace 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Španělština CŽV