Španělština CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Vyplněnou přihlášku zašlete mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

Obecné informace k organizaci a zápisu

Španělština. Kurz pro začátečníky

Číslo kurzu: S1

Termín: 

Rozsah:

Anotace: Semestrální kurz na úrovni A1/A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a  je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do úvodního kurzu pro mírně pokročilé (Španělština I) v Jazykovém centru.

Cena:

Vyučující:

Španělština. Intenzivní kurz pro začátečníky

Číslo kurzu: S2

Termín: 

Rozsah:

Anotace: Blokový kurz na úrovni A1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v Jazykovém centru. Jeho náplní jsou lekce 1–8 Učebnice současné španělštiny 1. díl (Macíková – Mlýnková, Computer Press).

Cena:

Vyučující:

Španělština. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce B2

Číslo kurzu: S3

Termín:

Rozsah: 5 dnů, 4 hodiny denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2. Je rovněž vhodný pro doktorandy, kteří si chtějí upevnit a prohloubit své znalosti španělštiny.

Cena: 2.500,- Kč

Vyučující: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová

Španělština. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce Akademické čtení

Číslo kurzu: S4

Termín: 

Rozsah: 4 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 16 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku Akademické čtení.

Cena: 2.000,- Kč

Vyučující: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Španělština CŽV