Podhajská Eva

PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.

Konzultační hodiny
  • po dohodě e-mailem
Adresa

Jazykové centrum
Ovocný trh 7- BUQUOY
Místnost č. 455

Eva Podhajská vystudovala český jazyk – německý jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1976 získala na této fakultě titul PhDr. (rigorózní práce na téma Současný stav německého konjunktivu ve srovnání s českým kondicionálem) a v roce 2004 na Pedagogické fakultě titul Ph.D. (disertace K výzkumu vlivu interference při osvojování německého jazyka českými rodilými mluvčími). Téměř celý svůj produktivní profesní život věnovala pedagogické činnosti na Karlově Univerzitě (PedF, FF). Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na konfrontační lingvistiku a lingvodidaktiku.

Záliby: pejskové a kočičky.

Životní krédo: Pýcha předchází pád, pokora není vada na charakteru.

Rozvrh

Publikační činnost

Úvod > Jazykové centrum > Externisté > Podhajská Eva