Uznávání zkoušek z předchozího/jiného studia

Uznávat lze pouze analogické jazykové zkoušky, složené na FF UK nebo jiné fakultě či VŠ v předchozím/jiném studiu.

Pro uznání zkoušky v plném rozsahu je třeba podat žádost, která musí obsahovat následující údaje:

  • jméno a příjmení
  • současný/é studovaný/é obor/y
  • dříve studovaný obor
  • současný typ studia (magisterský – bakalářský)
  • dřívější typ studia (magisterský – bakalářský – jiný)
  • typ/charakter a obsah (sylabus) vykonané zkoušky (kdy, kde, potvrzení o úrovni zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce, obsah a struktura složené zkoušky)
  • výsledek zkoušky (hodnocení) – originál nebo ověřenou kopii vysvědčení/certifikátu/indexu je nutno přiložit

Bez požadovaných údajů nelze žádost kvalifikovaně posoudit a doporučit k případnému kladnému vyřízení. Taková žádost bude studentovi vrácena k doplnění.

Obecně k uznávání předmětů z jiného studia – zde. Formulář žádosti je ke stažení na webu FF.

Úvod > Exams > Zkoušky > Uznávání zkoušek z předchozího/jiného studia