Uznávání zkoušek z předchozího/jiného studia

Uznávat lze analogické jazykové zkoušky, složené na FF UK nebo jiné fakultě či VŠ v předchozím/jiném studiu.

Postup uznávání:

  • Studenti podají (přes podatelnu FF UK) žádost o uznání zkoušky, kterou tvoří formulář žádosti o uznání a příloha k uznání povinných předmětů.
  • Současně je nutné k žádosti přiložit sylabus předmětu, ze kterého byla zkouška splněna (struktura, náplň, úroveň podle Společného evropského referenčního rámce), a potvrzený výpis splněných povinností (s uvedeným datem složení zkoušky a výsledným hodnocením). Bez těchto údajů nelze žádost kvalifikovaně posoudit a žádost bude studentovi vrácena k doplnění.
  • Zkouška nesmí být starší než 10 let a musí jít o atestaci plně složenou, nikoliv už dříve uznanou na základě žádosti.

Informace k uznávání předmětů z jiného studia naleznete zde.

Nově je možné také plné uznávání certifikátů na základě podané žádosti – podrobné info zde.

Úvod > Exams > Zkoušky > Uznávání zkoušek z předchozího/jiného studia