FAQ

FAQ

 1. Kdy musím vykonat zkoušku z cizího jazyka?

Zápis na zkoušku platí po celou dobu studia, zkoušku tedy není třeba vykonat ve stejném semestru či roce, kdy byla zapsána (viz Pravidla pro organizaci studia na FF UK, čl. 8, odst. 4). Doporučujeme ji nenechávat na samý závěr studia, těsně před závěrečné zkoušky.

 1. Musím skládat celou zkoušku, pokud mám certifikát, nebo si mohu zkoušku či její část nechat uznat?

Vybranými certifikáty lze splnit písemnou část zkoušky a v JC vykonat již jen ústní odbornou část. V tomto případě nemusí student podávat žádost o uznání a rovnou se domluví s vedoucím příslušného jazyka na termínu ústní části zkoušky.

 1. Mám zkoušku z cizího jazyka z jiné VŠ, mohu si ji nechat uznat?

ANO. Pokud student na jiné VŠ v ČR nebo v zahraničí vykonal odpovídající zkoušku z cizího jazyka, může požádat o její uznání. Uznávají se pouze zkoušky, které úrovní i obsahem odpovídají zkoušce v JC. V žádosti je nutné doložit obsah a úroveň složené zkoušky. Nelze uznat pouze část zkoušky, zkouška se buď uznává v plném rozsahu, nebo vůbec.

 1. Musím před složením zkoušky chodit na přípravné kurzy do JC?

Kurzy JC nejsou povinné. Přesto k přípravě na zkoušku doporučujeme využít v JC nabídku základních i specializovaných kurzů.

 1. Jak se mám připravit na zkoušku, pokud už jsou přípravné kurzy obsazené?

Na začátku zápisového období bývají kurzy JC z větší části obsazené, ale v průběhu zápisu se postupně místa uvolňují. V případě Vašeho skutečného zájmu doporučujeme zapsat se na čekací listinu a domluvit se s vyučujícím daného kurzu, zda je možné začít kurz navštěvovat hned od první hodiny.

 1. Jak moc je zkouška těžká?

Obtížnost zkoušek hodnotí každý student subjektivně.

Vyplatí se:

 • zjistit si maximum informací o zkoušce na webových stránkách JC
 • vyzkoušet si vzorový test v Moodle
 • využít přípravu v kurzech
 • využít konzultační hodiny
 • konzultovat výběr textů k ústní zkoušce a nevybírat si nepřiměřeně náročné a abstraktní texty
 • nesnažit se složit zkoušku hned v 1. ročníku studia

Znalost akademického vyjadřování a způsobu argumentace i orientace v odborné literatuře Vám zkoušku výrazně usnadní.

 1. Koho mám kontaktovat ohledně zkoušek či kurzů s případnými dotazy?

Ohledně zkoušek můžete kontaktovat vedoucí příslušných jazyků, případně ostatní vyučující z dané sekce. S dotazy na konkrétní kurzy kontaktujte vyučujícího, který daný kurz vede (viz rozvrh).

 1. Kde naleznu kontakty na jednotlivé vyučující a informace o tom, kdy konzultují?

Kontakty i informace o konzultacích naleznete na webových stránkách JC. Doporučujeme sledovat aktuální změny uvedené na úvodní stránce JC.

 1. Jak vypadá zkouška z cizího jazyka?

Zkouška se skládá z pěti částí – poslech, čtení s porozuměním, lexikálně-gramatická část, písemný projev a ústní odborná část. Konkrétní strukturu a popis jednotlivých jazykových zkoušek naleznete na webových stránkách JC.

 1. Musím odevzdat odborný text k ústní části nebo jeho překlad předem?

Překlad nemusíte zpracovat písemně, důležité je prokázat porozumění obsahu textu, schopnost text interpretovat, představit, analyzovat a znalost odborné terminologie svého oboru. Překlad spočívá v tom, že vám zkoušející vybere jeden až dva krátké úryvky, které přečtete a přeložíte.

 1. Naleznu někde ukázkové verze zkoušek?

ANO. Ukázkové verze zkoušek jsou v Moodle. Přihlašovací údaje do Moodle jsou stejné jako do SIS.

Úvod > FAQ