Obecné info

Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Nabízené kurzy

  • kurzy pro začátečníky
  • intenzivní opakovací kurzy – příprava ke zkoušce
  • kurzy pro studenty DS
  • speciální kurzy (odborně zaměřené kurzy pro studijní a profesní účely, konverzační kurzy apod.)

Kurzy CŽV jsou placené, cena závisí na typu a délce trvání konkrétního kurzu. Platba za kurz probíhá bankovním převodem. V ceně kurzu jsou zahrnuty veškeré poskytnuté materiály (jazykové a testovací příručky, autentické materiály aj.).

Organizace kurzů

Intenzivní kurzy se konají ve zkouškovém období, semestrální pak v průběhu letního či zimního semestru (obvykle v odpoledních nebo večerních hodinách).

Ke každému kurzu náleží určitý počet konzultačních hodin.

Každý kurz je zakončen testem nebo závěrečnou prací. Na základě úspěšného testu a aktivní účasti v kurzu obdrží student osvědčení o absolvování kurzu.

Přihláška

Vyplněnou přihlášku zašlete mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě. Přibližně týden před zahájením kurzu Vám pošleme informace k organizaci a konání kurzu.

Kurz se otevírá pouze při dostatečném počtu zájemců. Minimální počet je 8 účastníků.
Pokud se přihlášený student nemůže z vážných důvodů zúčastnit kurzu, prosíme o včasnou omluvu.

Přehled kurzů CŽV

angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, latina

Kontaktní osoby

angličtina Mgr. Michaela Konárková
němčina Klára Tschek, M.A.
francouzština Mgr. Eva Popelková
ruština Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.
španělština Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová
latina PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Obecné info