Obecné info

Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF, studenty ostatních fakult UK i pro širší univerzitní veřejnost.

Nabízené kurzy

  • kurzy pro začátečníky
  • intenzivní opakovací kurzy – příprava ke zkoušce
  • kurzy pro studenty DS
  • specializované kurzy (odborně zaměřené kurzy pro studijní a profesní účely, konverzační kurzy apod.)

Kurzy CŽV jsou placené, cena závisí na typu a délce trvání konkrétního kurzu. Platba za kurz probíhá bankovním převodem. V ceně kurzu je zahrnuta výuka, konzultace a veškeré poskytnuté materiály.

 

Organizace kurzů

Intenzivní kurzy se obvykle konají ve zkouškovém období, semestrální pak v průběhu letního či zimního semestru (většinou v odpoledních nebo večerních hodinách).

Kurzy jsou zakončeny závěrečným testem nebo jinou formou evaluace. Na základě aktivní účasti v kurzu a splnění stanovených podmínek obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Přihláška

Závaznou online přihlášku i termín pro přihlášení naleznete u konkrétních kurzů. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme v předstihu před zahájením kurzu.

Kurz se otevírá pouze při dostatečném počtu zájemců. Minimální počet je cca 10 účastníků, maximální cca 15 účastníků.
Pokud se přihlášený účastník nemůže z vážných důvodů zúčastnit kurzu, prosíme o včasnou omluvu.

Přehled kurzů CŽV

angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, latina

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz