Obecné info

Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Nabízené kurzy

  • kurzy pro začátečníky
  • intenzivní opakovací kurzy – příprava ke zkoušce
  • kurzy pro studenty DS
  • speciální kurzy (odborně zaměřené kurzy pro studijní a profesní účely, konverzační kurzy apod.)

Kurzy CŽV jsou placené, cena závisí na typu a délce trvání konkrétního kurzu. Platba za kurz probíhá bankovním převodem. V ceně kurzu jsou zahrnuty veškeré poskytnuté materiály (jazykové a testovací příručky, autentické materiály aj.).

Organizace kurzů

Intenzivní kurzy se konají ve zkouškovém období, semestrální pak v průběhu letního či zimního semestru (obvykle v odpoledních nebo večerních hodinách).

Ke každému kurzu náleží určitý počet konzultačních hodin.

Každý kurz je zakončen testem nebo závěrečnou prací. Na základě úspěšného testu a aktivní účasti v kurzu obdrží student osvědčení o absolvování kurzu.

Přihláška

Vyplněnou přihlášku zašlete mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě. Přibližně týden před zahájením kurzu Vám pošleme informace k organizaci a konání kurzu.

Kurz se otevírá pouze při dostatečném počtu zájemců. Minimální počet je 8-10 účastníků, maximální 15.
Pokud se přihlášený student nemůže z vážných důvodů zúčastnit kurzu, prosíme o včasnou omluvu.

Přehled kurzů CŽV

angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, latina

Další informace lze získat na sekretariátu nebo u vedoucích jednotlivých jazyků.

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Obecné info