Doubravová Markéta

Mgr. Markéta Doubravová, DiS.

Konzultační hodiny
  • konzultace prezenčně nebo online kdykoliv po předchozí domluvě emailem
Adresa

Jazykové centrum
Celetná 18
Místnost č. 147

Markéta Doubravová vystudovala učitelství pro druhý stupeň základních škol a střední školy: obor anglický a německý jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Výuce obou jazyků se věnuje od roku 2003, i když větší část její práce zabírá a vždy zabírala angličtina. Nejprve učila ve firemních kurzech, v roce 2008 začala jako externí lektorka vyučovat angličtinu v Jazykovém centru FF UK a v roce 2011 se stala jeho interní lektorkou. Před nástupem na mateřskou dovolenou působila i jako vedoucí anglické sekce. Během prázdnin v letech 2012 až 2016 učila angličtinu na britské jazykové škole v Londýně, kde měla možnost poznat studenty různých národností z celého světa. Kromě výuky se také věnuje odborným překladům z anglického i německého jazyka, převážně z právnického světa. Spolupodílela se na vzniku konverzační příručky Angličtina last minute, kterou vydalo nakladatelství Fragment. U stejného nakladatelství vyšla stejnému duu autorek řada CD na procvičování slovní zásoby – Anglicky bez učebnice a Angličtina nejen do auta.

Předměty

Publikace

  • Hanzlíková M., Doubravová M.: Akademická gramatika v kurzech a v obsahu zkoušek v JC FF UK v Praze. In Gramatika ve výuce a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Vratislavova 29/10 128 00 Praha 2, Univerzita Karlova v Praze Ústav jazykové a odborné přípravy, 2015 ISBN 978-80-87238-11-0.
Úvod > Jazykové centrum > Externisté > Doubravová Markéta