Uznávání certifikátů

Zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné a ústní části. Písemnou část zkoušky B2 lze splnit v rámci zkoušky v Jazykovém centru nebo získáním odpovídajícího mezinárodního certifikátu.

Ústní část zkoušky skládají všichni studenti. 

Studenti plnící písemnou část zkoušky formou odpovídajícího mezinárodního certifikátu nepodávají žádost a rovnou se obracejí na vyučující JC (jména a kontakty níže). Studenti si v SIS zapisují pouze předmět Zkouška pro obory FF, ale na konkrétní termín se domlouvají přímo s příslušným vyučujícím (nezapisují se tedy na zkouškové termíny vypsané v SIS).  Tento typ zkoušky lze skládat v průběhu celého akademického roku, není třeba si ji plánovat na zkouškové období, kdy je většina termínů obsazena. 

K ústní části je třeba:

  • kontaktovat zkoušející/ho e-mailem a domluvit si termín ústní části (kdykoli během akademického roku, v případě anglického jazyka zapsat se na termín v SIS)
  • napsat cizojazyčné shrnutí vybraného odborného textu – souvislý text v rozsahu 1–2 normostrany (1800–3600 znaků včetně mezer) – a vypsat 3 – 5 klíčových slov
  • odevzdat toto shrnutí zkoušející/mu v domluveném časovém předstihu před konáním ústní části zkoušky
  • zaslat kopii certifikátu emailem, k ústní části pak přinést originál

K výběru odborného textu a průběhu ústní části – viz popis zkoušky B2.

Mezinárodní certifikáty

Přehled uznávaných certifikátů (ne starších než 10 let) a jména vyučujících, kteří zkoušejí studenty s certifikátem, naleznete níže. Případné další certifikáty posoudí vyučující individuálně.

  • Angličtina: FCE; CAE; CPE; IELTS min. 6; TOEFL min. 530b. (Paper); TOEFL min. 195b. (CBT); TOEFL min. 70b. (IBT); UNIcert 2-4; LanguageCert International ESOL úroveň B2 a vyšší (od března 2023 probíhá zápis na atestace s certifikátem přes SIS. Studující se mohou zapisovat na volné termíny.) (Mgr. Michaela Ritter Konárková)
  • Němčina: Goethe-Zertifikat B2 min. 70b., C1, C2; UNICert 2–4; TestDaF; ÖSD ZB2,  ÖSD ZC1, ZC2 (Klara Tschek, M.A.)
  • Francouzština: DELF-DALF B2/C1, TCF B2/C1, UNIcert 2-4 (Mgr. Kristýna Švorcová)
  • Ruština: TRKI-2-4; UNIcert 2-4 (Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.)
  • Španělština: El Diploma de Espaňol Nivel B2, C1 min. 60b. (Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová)
Úvod > Exams > Zkoušky > Uznávání certifikátů