Uznávání certifikátů

Zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné a ústní části. Písemnou část zkoušky B2 lze splnit v rámci zkoušky v Jazykovém centru nebo získáním odpovídajícího mezinárodního certifikátu.

Ústní část zkoušky skládají všichni studenti.

Studenti plnící písemnou část zkoušky formou odpovídajícího mezinárodního certifikátu nepodávají žádost a rovnou se obracejí na vyučující JC (jména a kontakty níže). Studenti se na termín ústní části nezapisují v SIS.

K ústní části je třeba:

  • kontaktovat zkoušející/ho e-mailem a domluvit si termín ústní části (kdykoli během akademického roku),
  • napsat cizojazyčné shrnutí vybraného odborného textu v rozsahu 1 – 2 normostrany (1800 znaků včetně mezer)
  • odevzdat toto shrnutí zkoušející/mu v domluveném časovém předstihu před konáním ústní části zkoušky,
  • zaslat kopii certifikátu emailem, k ústní části pak přinést originál.

K výběru odborného textu a průběhu ústní části – viz popis zkoušky B2 .

Mezinárodní certifikáty

Doporučujeme ověřit si u daného vyučujícího, zda je příslušný mezinárodní certifikát (ne starší než 10 let) pro zkoušku B2 dostačující. Pokud ano, student se může přihlásit k ústní odborné části zkoušky (bez podání žádosti). Případné další certifikáty posoudí vyučující individuálně.

Studenti si v SIS zapisují pouze předmět Zkouška, ale na konkrétní termín se domlouvají přímo s příslušným vyučujícím.

Úvod > Exams > Zkoušky > Uznávání certifikátů