Bočková Alena

PhDr. Alena Bočková, Ph.D.

Funkce
 • zástupkyně ředitele (zástupce vedoucího) - Jazykové centrum
 • předsedkyně (vedoucí) - Studijní komise
Konzultační hodiny
 • konzultace prezenčně nebo online kdykoliv po předchozí domluvě
Adresa

Jazykové centrum
Celetná 20
Místnost č. 152

Alena Bočková působí v Jazykovém centru FF UK od roku 2007, v letech 2017-2023 byla ředitelkou JC, od roku 2024 je zástupkyní ředitelky. Vyučuje zde základní kurzy latiny i oborově specializované kurzy latiny pro Ústav pro dějiny umění a pro Ústav českých dějin, spolupracuje s Ústavem řeckých a latinských studií (zaměření na novolatinská studia). V letech 2020-2022 byla členkou Hospodářské komise FF UK a v roce 2020 se také stala členkou Studijní komise FF UK, které od roku 2022 předsedá.

Ve své odborné práci se věnuje raněnovověké latině a novolatinské literatuře, baroknímu překladatelství, jezuitskému školskému divadlu a kritickým edicím, nově také elektronickým edicím a digital humanities. V nakladatelství Academia vede ediční řadu Theatrum Neolatinum: Latinské divadlo v českých zemích. Její monografie Historia S. Joannis Nepomuceni. Zpráva historická o životě sv. Jana Nepomuckého aneb Podoby barokního překladu (Scriptorium 2015) získala ocenění v soutěži excelentních monografií UK.

Předměty

Publikace

 • Bočková A.: B. Balbín: Legatio Apollinis coelestis - korunovační spisek nebo divadelní vystoupení? In BB400: Ó kráso Země české, vlastenče náš! Klatovy, Městská knihovna Klatovy, 2021, s. • p. 267-283. ISBN 978-80-907785-6-6.
 • Bočková A.: Balbín's Diva Montis Sancti (1665) and Its Vernacular Versions as a Type of Early Modern Translations. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 157-186. ISSN 0567-8269.
 • Bočková A.: Jan Hubecius a Bartoloměj Martinides, Dva humanistické popisy Prahy. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 219-223. ISSN 0567-8269.
 • Bobková-Valentová K., Bočková A., Jacková M.: Theatrum Neolatinum. Il teatro scolastico gesuitico nelle terre boeme durante l'Eta moderna come fenomeno significativo della storia della cultura teatrale in Europa e la sua accessibilita alla ricerca. Bollettino dell'Istituto Storico Ceco di Roma, 2020, č. • no. 12, s. • p. 193-222. ISSN 1214-9438.
 • Bočková A.: Paralelní edice několika jazykových verzí jednoho textu. Folia Historica Bohemica, 2017, č. • no. 32, s. • p. 5-18. ISSN 0231-7494.
 • Bočková A.: Historia S. Joannis Nepomuceni of 1729 and its contemporary translation in the context of Baroque translations. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2017, č. • no. 27, s. • p. 333-342. ISSN 0567-8269.
 • Bočková A.: Theatrum Neolatinum. Das lateinische Theater in den böhmischen Ländern. In Czibula K., Demeter J., Pintér M.: A szövegtől a szcenikáig: Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből. Eger, Líceum Kiadó, 2016, s. • p. 298-313. ISBN 978-615-5621-24-6.
 • Bočková A.: Maximilianus Wietrowsky : "Překlad" jako forma historiografické práce. Folia Historica Bohemica, 2016, č. • no. 31, s. • p. 53-65. ISSN 0231-7494.
 • Bočková A., Bobková-Valentová K., Jacková M.: Theatrum Neolatinum. Latinské divadlo v českých zemích. Nová ediční řada ve světle bádání o školském divadle raného novověku. Sambucus, 2016, č. • no. XI, s. • p. 119-144. ISSN 2453-7284.
 • Bobková-Valentová K., Bočková A., Jacková M., Bažil M., Pauerová E., Zdichynec J., Žalud Z.: Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách. Praha, Academia, 2015. 645 s. • p. ISBN 978-80-200-2515-9.
 • Bočková A.: Maximilianus Wietrowsky und seine Geschichtswerke. In Bachhofer H., Bobková-Valentová K., Černušák T.: Monastica Historia 2. Ordenshistoriographie in Mitteleuropa – Gestaltung und Wandlung des institutionalen und persönlichen Gedächtnisses in der Frühen Neuzeit. St. Pölten, Historický ústav AV ČR, v. v. i., Diözesanarchiv St. Pölten, 2015, s. • p. 219-245. ISBN 978-80-7286-256-6.
 • Bočková A.: From sanctulus to sacer. Suggested typology of Jesuit school plays featuring St. John of Nepomuk in the Bohemian province. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2015, č. • no. 25, s. • p. 113-133. ISSN 0567-8269.
 • Bočková A.: Historia S. Joannis Nepomuceni. Zpráva historická o životě sv. Jana Nepomuckého aneb Podoby barokního překladu. Praha, Scriptorium, 2015. 544 s. • p. ISBN 978-80-88013-18-1.
 • Bočková A.: Kateřina Bobková-Valentová, Consuetudines Asssistentiae Germaniae I. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2015, č. • no. 25, s. • p. 161-166. ISSN 0567-8269.
 • Bočková A.: Balbínova Diva Montis Sancti a její dobové překlady. In Chroust V., Buršíková Z., Viták K.: Dělám to k větší slávě Boží a chvále vlasti. Bohuslav Balbín a jeho doba. Barokní jezuitské Klatovy 2014 – sborník příspěvků. Klatovy, Město Klatovy, 2014, s. • p. 70-91. ISBN 978-80-260-7169-3.
 • Bočková A.: Koncepce výuky latiny v Jazykovém centru FF UK a perspektivy jejího vývoje. In Šimková S.: Latinský jazyk - súčasť odbornej jazykovej prípravy v akademickom prostredí. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislavě, 2011, s. • p. 9-18. ISBN 978-80-223-3067-1.
 • Bočková A.: Epistolae Generalium ad Nostros - Řádová korespondence jako biografický pramen. Folia Historica Bohemica, 2011, č. • no. 26, s. • p. 403-416. ISSN 0231-7494.
 • Bobková-Valentová K., Bočková A., Bažil M.: Bodnutí laskavosti. Elegie na rozloučenou studenta klatovské rétoriky Tomáše Bodla. In Förster J., Kitzler P., Petrbok V., Svatošová H.: Musarum Socius : jinak též Malý Slavnospis. Praha, Filosofický ústav AV ČR. Kabinet pro klasická studia, 2011, s. • p. 231-268. ISBN 978-80-260-0542-1.
 • Zdichynec J., Bočková A.: Der heilige Nepomuk auf der Jesuitenbühne – ein Editionsprojekt. In Petronilla Cemus; Richard Cemus .: Bohemia Jesuitica 1556–2006. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 947-962. ISBN 978-80-246-1755-8.
Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Bočková Alena