Francouzština

Vyučující

Mgr. Kristýna Švorcová vedoucí sekce, Erasmus, SSP, CŽV, certifikáty
Mgr. Vojtěch Šarše U3V, Akademické čtení, DS
Benoit Meunier externí spolupráce
Bc. Adéla Stříbrná externí spolupráce
Mgr. Vendula Štáfová, Ph.D. externí spolupráce
Mgr. Eva Popelková, Ph.D. od 12.5. mateřská dovolená

Kurzy

Výuka francouzštiny probíhá formou pravidelných semestrálních kurzů (kurzy pro začátečníky, základní a specializované kurzy) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV).

Konkrétní požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS (viz odkazy v přehledu nabízených kurzů níže).

Kurzy pro začátečníky

Kurzy pro začátečníky jsou určeny studentům, kteří mají nulové nebo jen základní znalosti francouzštiny a chtějí se připravit na vstup do kurzu Francouzština I. Prezenční výuka probíhá 1x 2 hodiny týdně, předpokládá se však intenzivní domácí příprava v rozsahu cca 6 hodin týdně.

Základní kurzy

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušku B2 či akademické čtení
Realizují se v úrovních A2/B1 – B2. Pro představu o své úrovni si můžete vyzkoušet testy TCF.

Základní kurzy se konají zpravidla 2 x 2 hodiny týdně.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity.

Specializované kurzy

Specializované kurzy rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí. Některé z nich připravují na zkoušku B2 či Akademické čtení, jiné jsou kurzy nadstavbovými a mohou je navštěvovat všichni studenti s odpovídající úrovní, tedy i ti, kteří již zkoušku složili.
Konají se zpravidla 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.

Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny jak základní, tak i některé specializované kurzy. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Vzorové testy jsou k dispozici na Moodle.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou kurzy specializované na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: Mgr. Vojtěch Šarše

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatních fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum řadu kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).