Francouzština

Vyučující

 

Mgr. Kristýna Švorcová vedoucí sekce, Erasmus, SSP, CŽV, certifikáty, zkoušky B2, U3V
Mgr. Eva Popelková, Ph.D. Akademické čtení, DS
Bc. Zuzana Hanajová externí spolupráce
Mgr. Adéla Stříbrná externí spolupráce, CŽV
Mgr. Klára Suldovská externí spolupráce

Kurzy 

Výuka francouzského jazyka probíhá formou pravidelných semestrálních kurzů, určených především pro studenty FF (kurzy pro začátečníky, základní a specializované kurzy, konverzace), nebo formou placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV).
Seznam všech aktuálně otvíraných kurzů, anotace, sylaby, vstupní požadavky, základní studijní materiály, literatura, podmínky získání atestace a další informace jsou uvedeny v SIS. 

Kurzy pro začátečníky 

 • Francouzština A1 (ZS) 
 • Francouzština A2 (LS) 

Kurzy pro začátečníky jsou určeny studentům, kteří mají nulové nebo jen základní znalosti francouzštiny a chtějí se připravit na vstup do základních kurzů. 

Výuka probíhá prezenčně 2×2 hodiny týdně, předpokládá se intenzivní domácí příprava a samostatná práce.
Prerekvizitou pro vstup do kurzu A2 je zápočet z kurzu A1 nebo prokázání požadované jazykové úrovně na základě vstupního testu. 

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách i v Moodle, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity. 

Základní kurzy 

 • Francouzština B1.1 
 • Francouzština B1.2 
 • Francouzština B2.1 

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušky B2 a Akademické čtení. Realizují se v úrovních A2/B1 – B2.

Vstupní úroveň základních kurzů je stanovena v anotacích v SIS a je ověřována vstupním testem. Pro představu o své úrovni si můžete vyzkoušet testy TCF. 

Kurzy na úrovni B1.1 a B1.2 se konají 2×2 hodiny týdně, a to buď plně prezenčně, nebo formou blended learning (tj. 2 hodiny prezenčně a 2 hodiny samostatné práce v Moodle). Oba typy kurzů vyžadují intenzivní domácí přípravu, kurzy blended learning mají vyšší podíl samostatné práce studentů.
Kurz na úrovni B2.1 se koná 1×2 hodiny týdně a vyžaduje velký podíl samostatné práce a domácí přípravy studentů. 

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách i v Moodle, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity. 

Specializované kurzy

 • Akademické čtení
 • Příprava na zkoušku B2
 • Communication écrite
 • Francouzština B2/C1
 • Le français parlé, reflet de la pop-culture
 • Civilisation française et francophone

Kurzy sloužící jako přímá příprava na zkoušku B2 či Akademické čtení se zaměřují na jazykové dovednosti požadované u zkoušky, ale jsou otevřeny i studentům, kteří zkoušku skládat nepotřebují. 

Kurzy Akademického čtení jsou nově zakončeny zkouškou, která je v záměnnosti se samostatnou zkouškou Akademické čtení (viz níže). Studenti, kteří úspěšně dokončí tento kurz, už tedy neskládají samostatnou zkoušku Akademické čtení a tato povinnost ze společného základu (Cizí jazyk II) je u nich považována za splněnou. 

Specializované kurzy rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí. Tyto nadstavbové kurzy mohou navštěvovat všichni studenti s odpovídající úrovní, tedy i ti, kteří již zkoušku složili. 

Vstupní úroveň specializovaných kurzů je stanovena v anotacích v SIS.
Kurzy se konají 1×2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu. 

Závěrečná atestace je udělována na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocena 3 kredity. 

Rozvrh 

Pokyny k zápisu do kurzů 

Zkoušky 

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.
Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny základní i specializované kurzy němčiny. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna. 

Nově lze zkoušku Akademické čtení plnit absolvováním kurzu Akademické čtení (viz výše). Studenti, kteří úspěšně dokončí tento kurz, už tedy neskládají samostatnou zkoušku Akademické čtení a tato povinnost ze společného základu (Cizí jazyk II) je u nich považována za splněnou. 

Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.
Vzorové testy jsou k dispozici na Moodle 

Termíny zkoušek  

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat všechny kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou kurzy specializované na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS. 

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky. 

Odpovědný pracovník: Mgr. Vojtěch Šarše. 

Veřejnost (CŽV) 

Pro studenty FF, ostatní fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum širokou nabídku kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).