Italština

Vyučující

PhDr. Zora Obstová, Ph.D.  externí spolupráce, zkoušky B2 a Akademické čtení
doc. Pavel Štichauer, Ph.D. externí spolupráce, DS
Kateryna Mychka externí spolupráce

Zkoušky

Od LS 2019/20 JC nerealizuje přípravné kurzy italštiny ke zkouškám.

Studenti, kteří potřebují splnit povinnou atestaci (zkouška B2 nebo Akademické čtení), se mohou obrátit na PhDr. Zoru Obstovou, Ph.D. Příprava na zkoušku probíhá samostudiem dle doporučení dr. Obstové.

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.
Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: doc. Pavel Štichauer, Ph.D.