Italština

Vyučující

PhDr. Zora Obstová, Ph.D.  externí spolupráce

Od LS 2019/20 JC nerealizuje kurzy italštiny, je možné však skládat Zk.

Studenti, kteří potřebují splnit povinnou atestaci (zkouška B2 nebo Akademické čtení), se mohou v LS 2019/20, resp. v navazujícím zkouškovém období obrátit na PhDr. Zoru Obstovou, Ph.D. Příprava na zkoušku probíhá samostudiem dle doporučení dr. Obstové.

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.
Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: doc. Pavel Štichauer, Ph.D.