Italština

Vyučující

PhDr. Zora Obstová, Ph.D.  externí spolupráce

Kurzy

Výuka italštiny probíhá ve dvou úrovních základních kurzů od mírně pokročilých (A1/A2) po středně pokročilé (B1/B2).
Konkrétní požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS (viz odkazy v přehledu nabízených kurzů níže).

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušku a konají se 1 x 2 hodiny týdně, což předpokládá výrazný podíl samostatné domácí přípravy.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 2 kredity.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.
Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny aktuálně nabízené kurzy, zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat kurzy z nabídky JC.
Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: doc. Pavel Štichauer, Ph.D.