Italština

Vyučující

PhDr. Zora Obstová, Ph.D.  externí spolupráce

Od LS 2019/20 JC nerealizuje kurzy italštiny, je možné však skládat zkoušky.

Studenti, kteří potřebují splnit povinnou atestaci (zkouška B2 nebo Akademické čtení), se mohou obrátit na PhDr. Zoru Obstovou, Ph.D. Příprava na zkoušku probíhá samostudiem dle doporučení dr. Obstové.

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.
Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: doc. Pavel Štichauer, Ph.D.