Italština

Vyučující

PhDr. Zora Obstová, Ph.D.  externí spolupráce

Kurzy

Výuka italštiny probíhá ve dvou úrovních základních kurzů od mírně pokročilých (A1/A2) po středně pokročilé (B1/B2).
Konkrétní požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS (viz odkazy v přehledu nabízených kurzů níže).

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušku a konají se 1 x 2 hodiny týdně, což předpokládá výrazný podíl samostatné domácí přípravy.

Podmínkou pro zápis do kurzu je současný zápis předmětu zkouška (B2 nebo Akademické čtení).

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.
Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny aktuálně nabízené kurzy, zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat kurzy z nabídky JC.
Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: doc. Pavel Štichauer, Ph.D.