Italština

Vyučující

PhDr. Zora Obstová, Ph.D.  externí spolupráce, zkoušky B2 a Akademické čtení
doc. Pavel Štichauer, Ph.D. externí spolupráce, DS
Paola Ferrandi  externí spolupráce, kurzy pro začátečníky

Kurzy

JC nově nabízí ve spolupráci s Ústavem české literatury a komparatistiky kurz italštiny pro začátečníky A1 v ZS a A2 v LS:

Italština A1. Blended Learning

Italština A2. Blended Learning

Cílem kurzů je seznámení studentek a studentů (přednostně doktorského studia) se základy italštiny a dosažení úrovně A1, resp. A2. Jazykem výuky je angličtina a italština.

Kurz se koná kombinovanou formou (2 hodiny prezenčně a 2 hodiny samostatné práce v Moodle).

Zkoušky

Od LS 2019/20 JC nerealizuje přípravné kurzy italštiny ke zkouškám.

Studenti, kteří potřebují splnit povinnou atestaci (zkouška B2 nebo Akademické čtení), se mohou obrátit na PhDr. Zoru Obstovou, Ph.D. Příprava na zkoušku probíhá samostudiem dle doporučení dr. Obstové.

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.
Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: doc. Pavel Štichauer, Ph.D.