Zápis do kurzů a harmonogram

Zápis do SIS

Zápis do kurzů probíhá elektronicky v SIS.

Pro zápis do základních kurzů I, II, III nově od akademického roku 2017/18 není nutný současný zápis předmětu zkouška B2 nebo Akademické čtení. Pouze pro kurzy Italština I a Italština II zůstává korekvizita současného zápisu předmětu zkouška v platnosti.

Technický postup při zápisu jednotlivých předmětů do SIS zde.

Harmonogram zápisu

Zápis se řídí Harmonogramem akademického roku

ZS LS
Zápis zkoušek a do kurzů pro studenty FF 21. 9. 2018 (10:00) – 21. 10. 2018 (18:00) 9. 2. 2019 (10:00) – 8. 3. 2019 (18:00)
Zápis zkoušek a do kurzů pro studenty ostatních fakult 24. 9. 2018 (12:00) – 21. 10. 2018 (18:00) 11. 2. 2019  (10:00) – 8. 3. 2019 (18:00)
Začátek výuky v kurzech JC 1. 10. 2018 18. 2. 2019
Zkouškové období 14. 1. 2019 – 15. 2. 2019 27. 5. 2019 – 30. 6. 2019 a 2. 9. 2019 – 13. 9. 2019
Dodatečný zápis předmětu zkouška z jazyka 3. 12. 2018 (10:00) – 10. 12. 2018 (18:00) 2. 5. 2019 (10:00) – 9. 5. 2019 (18:00)
Vypsání termínů zkoušek 10. 12. 2018 10. 5. 2019
Přihlašování na termíny zkoušek od 12. 12. 2018 (10:00) od 13. 5. 2019 (10:00)
Úvod > Kurzy > Zápis do kurzů a harmonogram