Zápis do kurzů a harmonogram

Zápis do SIS

Zápis do kurzů probíhá elektronicky na adrese http://is.ff.cuni.cz.

Pro zápis do přípravných jazykových kurzů (I, II, III) nově od akademického roku 2017/18 není nutný současný zápis předmětu zkouška z příslušného jazyka B2 nebo Akademické čtení.

Technický postup při zápisu jednotlivých předmětů do SIS hledejte zde.

Harmonogram zápisu

Harmonogram zápisu se řídí Harmonogramem akademického roku vzhledem k SIS

ZS LS
Zápis předmětů pro studenty FF 18. 9. 2017 (10:00) – 22. 10. 2017 (18:00) 9. 2. 2018 (10:00) – 7. 3. 2018 (18:00)
Zápis předmětů pro studenty ostatních fakult 18. 9. 2017 (23:00) – 22. 10. 2017 (18:00) 12. 2. 2018  (10:00) – 7. 3. 2018 (18:00)
Výuka v kurzech JC 2. 10. 2017 – 5. 1. 2018 19. 2. 2018 – 18. 5. 2018
Dodatečný zápis předmětu zkouška z jazyka 1. 12. 2017 (10:00) – 8. 12. 2017 (18:00) 2. 5. 2018 (10:00) – 9. 5. 2018 (18:00)
Vypsání termínů zkoušek 8. 12. 2017 10. 5. 2018
Přihlašování na termíny zkoušek od 11. 12. 2017 (10:00) od 11. 5. 2018 (10:00)
Úvod > Kurzy > Zápis do kurzů a harmonogram