Němčina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty FF UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde 

 

V zimním semestru 2021/22 nabízíme kurzy němčiny pro začátečníky:
Němčina A 1 (13 týdnů, 2×2 hodiny týdně)
Němčina A1.1 (13 týdnů, 2 hodiny týdně)

kurzy němčiny pro mírně pokročilé i falešné začátečníky:
Němčina A1.3 (13 týdnů, 2 hodiny týdně)
Němčina A2.1 (13 týdnů, 2 hodiny týdně)
Němčina B1.1 (13 týdnů, 2 hodiny týdně)

kurz německé konverzace:
Mluvíme německy bez zábran (33 týdnů, 60 min týdně)

kurz německé gramatiky:
Němčina A2/B1 procvičování gramatiky (13 týdnů, 2 hodiny týdně)

i kurz němčiny pro maturanty a budoucí studenty VŠ:
Němčina pro maturanty a budoucí studenty VŠ (27 týdnů, 2 hodiny týdně prezenčně či 60 minut online)

Podrobné informace a online přihlášky najdete v aktuálně nabízených kurzech.

Němčina A2/B1 procvičování gramatiky

Termín: polovina října 2021 – leden 2022 
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Forma výuky: online přes skype, pondělí – čas dle preference přihlášených 
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.
Anotace: Kurz na úrovni A2/B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Studenty UK připraví na vstup do kreditových kurzů Jazykového centra na úrovni B1. Kurz se zaměřuje na opakování, upevnění a dovysvětlení gramatických jevů na úrovních A1, A2 až B1. Kurz obsahuje krátké teoretické výklady pro pochopení gramatiky na daných úrovních, důraz je však kladen na praktické procvičování pomocí různých typů cvičení. 
Gramatické jevy: skloňování substantiv, skloňování adjektiv, slovesa: prézens, préteritum, perfektum, futurum, pasivum; předložky s dativem, a akuzativem, s dativem a akuzativem; slovosled: ve větě hlavní, ve větě vedlejší, infinitiv s zu 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč 

 

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Němčina CŽV