Němčina CŽV

:1Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty FF UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde 

 

V zimním semestru 2021/22 nabízíme kurzy němčiny pro začátečníky:
Němčina A 1 (13 týdnů, 2×2 hodiny týdně)
Němčina A1.1 (13 týdnů, 2 hodiny týdně)

kurzy němčiny pro mírně pokročilé i falešné začátečníky:
Němčina A1.3 (13 týdnů, 2 hodiny týdně)
Němčina A2.1(13 týdnů, 2 hodiny týdně)
Němčina B1.1 (13 týdnů, 2 hodiny týdně)

kurz německé konverzace:
Mluvíme německy bez zábran (33 týdnů, 60 min týdně)

kurz německé gramatiky:
Němčina A2/B1 procvičování gramatiky (13 týdnů, 2 hodiny týdně)

i kurz němčiny pro maturanty a budoucí studenty VŠ:
Němčina pro maturanty a budoucí studenty VŠ (27 týdnů, 2 hodiny týdně prezenčně či 60 minut online)

Podrobné informace a online přihlášky najdete v aktuálně nabízených kurzech.

Němčina A2.1

Termín: LS 2021/2022
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
AnotaceKurz na úrovni A2.1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Podmínkou vstupu je zvládnutí učebnice studio d A1 nebo vstupní test. Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Na úroveň A2 se tak dostanou za dva až tři semestry. 
Témata: učení cizích jazyků, rodina a příbuzenstvo, cestování, volnočasové aktivity 
Gramatika: vedlejší věty se spojkou weil, stupňování adjektiv a adverbií, přivlastňovací zájmena a adjektiva v dativu, imperativ, způsobové sloveso  sollen, zvratná slovesa 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč 

Němčina A2/B1 procvičování gramatiky

Termín: LS 2021/2022
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.
Anotace: Kurz na úrovni A2/B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Studenty UK připraví na vstup do kreditových kurzů Jazykového centra na úrovni B1. Kurz se zaměřuje na opakování, upevnění a dovysvětlení gramatických jevů na úrovních A1, A2 až B1. Kurz obsahuje krátké teoretické výklady pro pochopení gramatiky na daných úrovních, důraz je však kladen na praktické procvičování pomocí různých typů cvičení. 
Gramatické jevy: skloňování substantiv, skloňování adjektiv, slovesa: prézens, préteritum, perfektum, futurum, pasivum; předložky s dativem, a akuzativem, s dativem a akuzativem; slovosled: ve větě hlavní, ve větě vedlejší, infinitiv s zu 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč

Němčina B1.1

Termín: LS 2021/2022
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz na úrovni B1.1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Podmínkou vstupu je zvládnutí učebnic studio d A1 a studio d A2 nebo vstupní test. Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Na úroveň B2 se tak dostanou za dva až tři semestry. 
Témata: čas a jeho vnímání, každodenní život a každodenní stres, ženy, muži, partnerství, život v regionu 
Gramatika: vedlejší věty se spojkou während, préteritum nepravidelných sloves, konjunktiv II modálních sloves, spojky darum / deshalb / deswegen,  infinitiv s zu 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč 

Mluvíme německy bez zábran

Termín: LS 2021/2022
Rozsah: 33 týdnů, 60 min. týdně, tj. celkem 44 vyuč. hodin 
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Pro koho je určen: Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí komunikovat v němčině a zbavit se strachu a obav z mluvení. 
Požadovaná vstupní úroveň jazyka: A2 
Anotace kurzu: Kurz je určen pro zájemce z široké veřejnosti, kteří chtějí odbourat případný strach z mluvení německy či hledají možnost si  mluvenou němčinu procvičit. Kurz je určen pro zájemce všech věkových kategorií s minimální znalostí němčiny na úrovni A2. Každé setkání bude věnováno určenému tématu, převážně z každodenního života. Účastníci kurzu mohou také sami témata navrhovat, v případě zájmu bude pozornost věnována také tématům specifickým. V popředí celého kurz bude nácvik komunikativních dovedností a odbourání strachu z mluvení před lidmi. 
Cena: 5.940 Kč; pro studenty UK 4.840 Kč 

Němčina pro maturanty a budoucí studenty VŠ

Termín: LS 2021/2022
Rozsah: 27 týdnů, prezenčně 2 hodiny týdně, tj. celkem 54 hodin  
               27 týdnů, online 60 min. týdně, tj. celkem 36 vyuč. hodin 
Vyučující: PhDr. Karel Mika 
Pro koho je kurz určen: Pro studenty středních škol, kteří chtějí ve školním roce 2021/22 maturovat z německého jazyka, a také pro zájemce o  studium němčiny nebo jiných oborů VŠ s povinnou zkouškou z němčiny. 
Požadovaná vstupní úroveň jazyka: min. A2+/B1 
Anotace kurzu: Kurz je určen pro budoucí maturanty z německého jazyka a také pro zájemce o studium germanistiky. Kurz bude věnován opakování, prohloubení a ukotvení gramatických jevů, posléze dovednostem čtení a poslechu s porozuměním. Účastníci kurzu si osvojí rychlost vyhledávání  požadovaných informací a zdokonalí se v pozornosti při mluveném/psaném projevu. Kurz bude také věnován nejrůznějším tématům, která se mohou vyskytnout u maturitní/přijímací zkoušky. V rámci těchto témat bude probíhat nácvik mluveného jazyka včetně odbourávání možných obav z mluvení před více lidmi. Na závěr kurzu mohou jeho účastnící sami navrhovat další témata, kterým bude věnována pozornost. 
Cena: 5.670 Kč (prezenční kurz), 3.780 Kč (online kurz)

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Němčina CŽV