Němčina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty UK i pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde 

V letním semestru 2022/23 nabízíme kurzy němčiny pro falešné začátečníky a mírně a středně pokročilé:
Němčina A2 (2×2 hodiny týdně, 13 týdnů)
Němčina A1.2 (1×2 hodiny týdně, 13 týdnů)
Němčina A2.3 (1×2 hodiny týdně, 13 týdnů)

Přehled kurzů CŽV:

Němčina A1 

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Vyučující: PhDr. Karel Mika  
Anotace: Kurz je určen pro začátečníky v němčině (i věčné začátečníky) zejména z řad studentů UK, ale i širší univerzitní veřejnost. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí úrovně A1. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Němčina A1. Absolvování kurzu účastníkům zajistí upevnění základů jazyka a umožní jim vstup do navazujícího kurzu A2, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Němčina A2Kurz vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM 4.900 Kč   

Němčina A1.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční, středa 14:10-15:40
Vyučující: PhDr. Karel Mika
AnotaceKurz je určen pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti němčiny (i věčné začátečníky). Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí základů a první části úrovně A1. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu.  
Témata: Rodina, Lidé a bydlení, V kavárně, Orientace na pracovišti, Lidé a země, Cestování 
Gramatika: abeceda a výslovnost, osobní a přivlastňovací zájmena, podstatná jména a členy, přítomný čas a jednoduchý čas minulý 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM 2.500 Kč

Němčina A1.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční, středa 14:10-15:40 (C353)
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz je určen pro studující, kteří absolvovali kurz A1.1, popřípadě zvládnou prvních 5 kapitol z učebnice Němčina pro samouky (LEDA). Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí základů a druhé části úrovně A1. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM 2.500 Kč

Němčina A2

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční, úterý 17:30-19:00 (C151), středa 15:50-17:20 (C353)
Vyučující: PhDr. Karel Mika  
Anotace: Kurz je určen pro začátečníky v němčině (i věčné začátečníky) zejména z řad studentů UK, ale i širší univerzitní veřejnost. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí úrovně A2. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem  Němčina A2. Absolvování kurzu účastníkům zajistí upevnění základů jazyka a umožní jim vstup do navazujícího kurzu B1, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Němčina B1Kurz vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM 4.900 Kč 

Němčina A2.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online, úterý 14:10-15:40
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz na úrovni A2.2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz nabízíme jako volné pokračování kurzu A2.1 z letního semestru 21/22. Podmínkou vstupu je zvládnutí učebnice studio d A1, lekce 1–4 studio d A2 nebo vstupní test. Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Na úroveň A2 se tak dostanou za dva až tři semestry.  Témata: média v našem životě, aktivity ve volném čase, život ve městě a na venkově, evropská kultura. Gramatika: nepřímé otázky, skloňování adjektiv po nulovém členu, vztažné věty, préteritum modálních sloves, préteritum a perfektum pravidelných sloves.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč

Němčina A2.3

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online, úterý 14:10-15:40
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz na úrovni A2.3 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Podmínkou vstupu je zvládnutí učebnice studio d A1 a lekcí 1–9 učebnice studio d A2. Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Úroveň A2.3 má být poslední fází k zvládnutí úrovně A2 a k umožnění vstupu do kurzu úrovně B 1.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč

Němčina B1

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční, pondělí 17:30-19:00, středa17:30-19:00
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz na úrovni B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou vstupu je zvládnutí úrovně A2 – absolvování vstupního testu či absolvování kurzu A2.
Cena: 5.460 Kč, pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 4.900 Kč

Němčina B1.2

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční, pondělí 17:30-19:00 (C149), středa17:30-19:00 (C353)d 27.2.2023
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz na úrovni B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou vstupu je zvládnutí úrovně A2 – absolvování vstupního testu či absolvování kurzu A2.
Cena: 5.460 Kč, pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 4.900 Kč

Němčina B2

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční, pondělí 17:30-19:00, středa17:30-19:00
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz na úrovni B2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Vyžaduje aktivní spolupráci a velmi intenzivní domácí přípravu. Podmínkou vstupu je zvládnutí úrovně B1 – absolvování testu či absolvování kurzu B1.
Cena: 5.460 Kč, pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 4.900 Kč

Němčina – procvičování gramatiky (A2/B1)

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online, úterý 15:50-17:20
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz na úrovni A2/B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz se zaměřuje na opakování a upevnění gramatických jevů na úrovních A2-B1. Kurz obsahuje krátké teoretické výklady, důraz je však kladen na praktické procvičování pomocí různých typů cvičení.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč

Němčina. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce B2

Rozsah: 3 dny, 20 hodin
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2 či Akademické čtení. Je rovněž vhodný pro doktorandy, kteří si chtějí upevnit a prohloubit své znalosti němčiny.
Cena: 2.500 Kč

Mluvíme německy bez zábran

Rozsah: 1×60 min. týdně, 15 týdnů
Forma výuky: prezenční, středa 19:10-20:10 (C151)
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Pro koho je určen: Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí komunikovat v němčině a zbavit se strachu a obav z mluvení. 
Požadovaná vstupní úroveň jazyka: A2 
Anotace kurzu: Kurz je určen pro zájemce z široké veřejnosti, kteří chtějí odbourat případný strach z mluvení německy či hledají možnost si  mluvenou němčinu procvičit. Kurz je určen pro zájemce všech věkových kategorií s minimální znalostí němčiny na úrovni A2. Každé setkání bude věnováno určenému tématu, převážně z každodenního života. Účastníci kurzu mohou také sami témata navrhovat, v případě zájmu bude pozornost věnována také tématům specifickým. V popředí celého kurz bude nácvik komunikativních dovedností a odbourání strachu z mluvení před lidmi. 
Cena: 2.700 Kč; pro studenty UK 2.200 Kč, pro zaměstnance UK/UMPRUM a Alumni 2.500 Kč  

Němčina historických pramenů

Rozsah: 1×90 minut za 14 dní (7 setkání)
Forma výuky: prezenční, úterý 17:30-19:00
Vyučující: Mgr. Václav Kříž
Anotace kurzu: Kurz seznamuje posluchače s německým jazykem na území českých zemí od jeho počátků do pol. 20. století. Důraz je kladen na praktické zvládnutí četby německy psaných i tištěných pramenů české provenience 16. – 20. století, orientaci v textu a jeho překlad do češtiny. Je vhodný zejm. pro ty, jenž přichází do styku s německy psanými archivními prameny vůbec poprvé, ať už za účelem vlastního genealogického bádání, tvorby rodokmenu, historických rešerší v archivech apod. Vzhledem k povaze kurzu je vyžadována alespoň základní vstupní znalost současného německého jazyka na úrovni B1 (SERR).
Cena: 2.100 Kč

Genealogie: Úvod do tvorby vlastního rodokmenu

Rozsah: 1×90 minut za 14 dní (7 setkání)
Forma výuky: prezenční, středa 17:30-19:00
Vyučující: Mgr. Václav Kříž
Anotace kurzu: Kurz seznamuje posluchače se základními metodami a možnostmi vlastního genealogického bádání na základě archivních pramenů. Seznámí ho s pramennou základnou rozličných matričních knih a urbářů německé i české provenience. Důraz je kladen na praktické zvládnutí četby a překladu zejm. starších německy psaných matričních záznamů, kterým se badatel při tvorbě vlastních genealogických tabulek na území českých zemí nevyhne. Mimo jiné seznámí s německým názvoslovím starých a často již zaniklých řemesel a živností či německých názvů českých a moravských měst a obcí. Vzhledem k povaze kurzu je vyžadována alespoň základní znalost současného německého jazyka na úrovni A2 (SERR).
Cena: 2.100 Kč

Němčina pro maturanty a budoucí studenty VŠ

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 27 týdnů
Forma výuky: prezenčně či online dle preferencí účastníků, pondělí 19:10-20:40
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Pro koho je kurz určen: Pro studenty středních škol, kteří chtějí ve školním roce 2022/23 maturovat z německého jazyka, a také pro zájemce o  studium němčiny nebo jiných oborů VŠ s povinnou zkouškou z němčiny.
Požadovaná vstupní úroveň jazyka: min. A2+/B1
Anotace kurzu: Kurz je určen pro budoucí maturanty z německého jazyka a také pro zájemce o studium germanistiky. Kurz bude věnován opakování, prohloubení a ukotvení gramatických jevů, posléze dovednostem čtení a poslechu s porozuměním. Účastníci kurzu si osvojí rychlost vyhledávání  požadovaných informací a zdokonalí se v pozornosti při mluveném/psaném projevu. Kurz bude také věnován nejrůznějším tématům, která se mohou vyskytnout u maturitní/přijímací zkoušky. V rámci těchto témat bude probíhat nácvik mluveného jazyka včetně odbourávání možných obav z mluvení před více lidmi. Na závěr kurzu mohou jeho účastnící sami navrhovat další témata, kterým bude věnována pozornost.
Cena: 5.670 Kč

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Němčina CŽV