Němčina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty UK i pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty UK nicméně nabízíme výrazné slevy. V přípravě je změna, kdy student po absolvování kurzu CŽV se shodným obsahem i časovou dotací s kurzem semestrálním, může na základě získaného osvědčení požádat proděkanku pro studium o přiznání takového počtu kreditů, které by získal v analogickém kreditovém kurzu.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde

Přehled kurzů CŽV:

Němčina A1 

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: PhDr. Karel Mika  
Anotace: Kurz je určen pro začátečníky v němčině (i věčné začátečníky) zejména z řad studentů UK, ale i širší univerzitní veřejnosti. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí úrovně A1. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Němčina A1. Absolvování kurzu účastníkům zajistí upevnění základů jazyka a umožní jim vstup do navazujícího kurzu A2, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Němčina A2Kurz vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 4.900 Kč   

Němčina A1.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: PhDr. Karel Mika
AnotaceKurz je určen pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti němčiny (i věčné začátečníky). Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí základů a první části úrovně A1. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu. Témata: Rodina, Lidé a bydlení, V kavárně, Orientace na pracovišti, Lidé a země, Cestování. Gramatika: abeceda a výslovnost, osobní a přivlastňovací zájmena, podstatná jména a členy, přítomný čas a jednoduchý čas minulý 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč

Němčina A1.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz je určen pro studující, kteří absolvovali kurz A1.1, zvládnou prvních 5 kapitol z učebnice Němčina pro samouky (LEDA) nebo vstupní test. Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí základů a druhé části úrovně A1. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč

Němčina A2

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: PhDr. Karel Mika  
Anotace: Kurz je určen pro začátečníky v němčině (i věčné začátečníky) zejména z řad studentů UK, ale i širší univerzitní veřejnost. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí úrovně A2. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem  Němčina A2. Absolvování kurzu účastníkům zajistí upevnění základů jazyka a umožní jim vstup do navazujícího kurzu B1, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Němčina B1Kurz vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou vstupu je absolvování kurzu Němčina A1 nebo vstupního testu.
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 4.900 Kč 

Němčina A2.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz na úrovni A2.2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz nabízíme jako volné pokračování kurzu A2.1.  Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Na úroveň A2 se tak dostanou za dva až tři semestry.  Témata: média v našem životě, aktivity ve volném čase, život ve městě a na venkově, evropská kultura. Gramatika: nepřímé otázky, skloňování adjektiv po nulovém členu, vztažné věty, préteritum modálních sloves, préteritum a perfektum pravidelných sloves. Podmínkou vstupu je zvládnutí učebnice Studio d A1 a lekcí 1–4 učebnice Studio d A2 nebo vstupní test.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč

Němčina A2.3

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz na úrovni A2.3 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Podmínkou vstupu je zvládnutí učebnice Studio d A1 a lekcí 1–9 učebnice Studio d A2. Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Úroveň A2.3 má být poslední fází k zvládnutí úrovně A2 a k umožnění vstupu do kurzu úrovně B1.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč

Němčina B1

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz na úrovni B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou vstupu je zvládnutí úrovně A2 – absolvování vstupního testu či absolvování kurzu A2.
Cena: 5.460 Kč, pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 4.900 Kč

Němčina B1.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.
Anotace: Kurz na úrovni B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou vstupu je zvládnutí úrovně A2 – absolvování vstupního testu či absolvování kurzu A2.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč

Němčina B1.2

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz na úrovni B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou vstupu je zvládnutí úrovně B1.1 – absolvování vstupního testu či absolvování kurzu B1.1.
Cena: 5.460 Kč, pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 4.900 Kč

Němčina B2

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz na úrovni B2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Vyžaduje aktivní spolupráci a velmi intenzivní domácí přípravu. Podmínkou vstupu je zvládnutí úrovně B1 – absolvování vstupního testu či absolvování kurzu B1.
Cena: 5.460 Kč, pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 4.900 Kč

Němčina – procvičování gramatiky (A2/B1)

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz na úrovni A2/B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz se zaměřuje na opakování a upevnění gramatických jevů na úrovních A2-B1. Kurz obsahuje krátké teoretické výklady, důraz je však kladen na praktické procvičování pomocí různých typů cvičení.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč

Němčina – procvičování gramatiky (B2/C1)

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.
Anotace: Kurz na úrovni B2-C1 procvičování gramatiky je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci, a hlavně ochotu a možnost intenzivní domácí přípravy v rozsahu minimálně dalších 6 hodin týdně. Kurz se zaměřuje na opakování, upevnění a dovysvětlení gramatických jevů na úrovních B2 a C1. Kurz obsahuje krátké teoretické výklady pro pochopení gramatiky na daných úrovních, důraz je však kladen na praktické procvičování pomocí různých typů cvičení.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč

Němčina. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce B2

Rozsah: 3 dny, 20 hodin
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2 či Akademické čtení. Je rovněž vhodný pro doktorandy, kteří si chtějí upevnit a prohloubit své znalosti němčiny.
Cena: 2.500 Kč

Mluvíme německy bez zábran

Rozsah: 1×60 min. týdně, 15 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Pro koho je určen: Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí komunikovat v němčině a zbavit se strachu a obav z mluvení. 
Požadovaná vstupní úroveň jazyka: A2 
Anotace: Kurz je určen pro zájemce z široké veřejnosti, kteří chtějí odbourat případný strach z mluvení německy či hledají možnost si  mluvenou němčinu procvičit. Kurz je určen pro zájemce všech věkových kategorií se znalostí němčiny minimálně na úrovni A2. Každé setkání bude věnováno určenému tématu, převážně z každodenního života. Účastníci kurzu mohou také sami témata navrhovat, v případě zájmu bude pozornost věnována také tématům specifickým. V popředí celého kurz bude nácvik komunikativních dovedností a odbourání strachu z mluvení před lidmi. 
Cena: 2.700 Kč; pro studenty UK 2.200 Kč, pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč  

Němčina – překladatelský seminář

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Předpokládá znalost německého jazyka na úrovni B2/C1. Cílem je seznámit účastníky kurzu stručně s překladatelskou teorií a osvojit si fundamentální překladatelské dovednosti na základě překladu německých krátkých textů z různých funkčních stylů, zejména stylu administrativního a odborného, do češtiny. V druhé polovině kurzu je možné se vzhledem k aktuálním okolnostem zaměřit na překlady textů dle zájmu účastníků kurzu. Pozornost bude věnována též vývoji a funkcím překladačů.
Cena: 2.730 Kč

Němčina – kurz pro studenty a pracovníky vyjíždějící do německy mluvících zemí

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace:  Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší veřejnost. Je zaměřen na jazykové dovednosti a (nejen regionálně) typická konverzační témata, která pomohou účastníkům úspěšně zvládnout první týdny pobytu v cizině v rámci studijních a pracovních pobytů. Účastníci se zaměří především se na praktickou slovní zásobu potřebnou ke každodennímu životu. Součástí kurzu je také seznámení se s aktuálními společenskými otázkami v německy mluvících zemích.
Cena: 2.500 Kč