Němčina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty UK i pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde 

V letním semestru 2021/22 nabízíme kurzy pro mírně pokročilé i falešné začátečníky:
Němčina A1.2 (13 týdnů, 2 hodiny týdně)
Němčina A2 (13 týdnů, 2×2 hodiny týdně)
Němčina A2.1 (13 týdnů, 2 hodiny týdně)

kurz německé gramatiky:
Němčina A2/B1 procvičování gramatiky (13 týdnů, 2 hodiny týdně)

Podrobné informace a online přihlášky najdete v aktuálně nabízených kurzech.

 

Přehled kurzů CŽV:

Němčina A1 

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční  
Vyučující: PhDr. Karel Mika  
Anotace: Kurz je určen pro začátečníky v němčině (i věčné začátečníky) zejména z řad studentů UK, ale i širší univerzitní veřejnost. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí úrovně A1. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Němčina A1. Absolvování kurzu účastníkům zajistí upevnění základů jazyka a umožní jim vstup do navazujícího kurzu A2, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Němčina A2Kurz vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM 4.900 Kč   

Němčina A1.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: PhDr. Karel Mika
AnotaceKurz je určen pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti němčiny (i věčné začátečníky). Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí základů a první části úrovně A1. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu.  
Témata: Rodina, Lidé a bydlení, V kavárně, Orientace na pracovišti, Lidé a země, Cestování 
Gramatika: abeceda a výslovnost, osobní a přivlastňovací zájmena, podstatná jména a členy, přítomný čas a jednoduchý čas minulý 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM 2.500 Kč

Němčina A2.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – ONLINE vždy v úterý
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz na úrovni A2.2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz nabízíme jako volné pokračování kurzu A2.1 z letního semestru 21/22. Podmínkou vstupu je zvládnutí učebnice studio d A1, lekce 1–4 studio d A2 nebo vstupní test. Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Na úroveň A2 se tak dostanou za dva až tři semestry.  Témata: média v našem životě, aktivity ve volném čase, život ve městě a na venkově, evropská kultura. Gramatika: nepřímé otázky, skloňování adjektiv po nulovém členu, vztažné věty, préteritum modálních sloves, préteritum a perfektum pravidelných sloves.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč

Němčina B1

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz na úrovni B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou vstupu je zvládnutí úrovně A2 – absolvování testu či absolvování kurzu A2.
Cena: 5.460 Kč,pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 4.900 Kč 

Němčina B1.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz na úrovni B1.1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Podmínkou vstupu je zvládnutí učebnic studio d A1 a studio d A2 nebo vstupní test. Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Na úroveň B2 se tak dostanou za dva až tři semestry. 
Témata: čas a jeho vnímání, každodenní život a každodenní stres, ženy, muži, partnerství, život v regionu 
Gramatika: vedlejší věty se spojkou während, préteritum nepravidelných sloves, konjunktiv II modálních sloves, spojky darum / deshalb / deswegen,  infinitiv s zu 
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč 

Němčina. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce B2

Rozsah: 3 dny, 20 hodin
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2 či Akademické čtení. Je rovněž vhodný pro doktorandy, kteří si chtějí upevnit a prohloubit své znalosti němčiny.
Cena: 2.500 Kč

Mluvíme německy bez zábran

Rozsah: 1×60 min. týdně, 15 týdnů
Forma výuky: prezenční nebo online dle preferencí účastníků, úterý 18:30-19:30
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Pro koho je určen: Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí komunikovat v němčině a zbavit se strachu a obav z mluvení. 
Požadovaná vstupní úroveň jazyka: A2 
Anotace kurzu: Kurz je určen pro zájemce z široké veřejnosti, kteří chtějí odbourat případný strach z mluvení německy či hledají možnost si  mluvenou němčinu procvičit. Kurz je určen pro zájemce všech věkových kategorií s minimální znalostí němčiny na úrovni A2. Každé setkání bude věnováno určenému tématu, převážně z každodenního života. Účastníci kurzu mohou také sami témata navrhovat, v případě zájmu bude pozornost věnována také tématům specifickým. V popředí celého kurz bude nácvik komunikativních dovedností a odbourání strachu z mluvení před lidmi. 
Cena: 2.700 Kč; pro studenty UK/UMPRUM 2.200 Kč, pro zaměstnance UK/UMPRUM a Alumni 2.500 Kč  

Němčina pro maturanty a budoucí studenty VŠ

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 27 týdnů
Forma výuky: prezenčně či online dle preferencí účastníků (středa 18:00-19:00)
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Pro koho je kurz určen: Pro studenty středních škol, kteří chtějí ve školním roce 2021/22 maturovat z německého jazyka, a také pro zájemce o  studium němčiny nebo jiných oborů VŠ s povinnou zkouškou z němčiny.
Požadovaná vstupní úroveň jazyka: min. A2+/B1
Anotace kurzu: Kurz je určen pro budoucí maturanty z německého jazyka a také pro zájemce o studium germanistiky. Kurz bude věnován opakování, prohloubení a ukotvení gramatických jevů, posléze dovednostem čtení a poslechu s porozuměním. Účastníci kurzu si osvojí rychlost vyhledávání  požadovaných informací a zdokonalí se v pozornosti při mluveném/psaném projevu. Kurz bude také věnován nejrůznějším tématům, která se mohou vyskytnout u maturitní/přijímací zkoušky. V rámci těchto témat bude probíhat nácvik mluveného jazyka včetně odbourávání možných obav z mluvení před více lidmi. Na závěr kurzu mohou jeho účastnící sami navrhovat další témata, kterým bude věnována pozornost.
Cena: 5.670 Kč

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Němčina CŽV