Němčina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: anna.fassatiova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Němčina A1

Číslo kurzu: N1
Termín: ZS 2020/21
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.

Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Studentům, kteří disponují minimálními, respektive žádnými znalostmi v německém jazyce, umožňuje osvojit si podstatnou část základních dovedností na úrovni A1. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

Němčina A2

Číslo kurzu: N2
Termín: LS 2020/21
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.

Anotace: Kurz na úrovni A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Cílem kurzu je upevnit gramatické a lexikální znalosti úrovně A1 a rozvinout jazykové dovednosti na úrovni A2. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

Němčina. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce B2

Číslo kurzu: N3
Termín: leden 2021
Rozsah: 4 dny, 5 hodin denně, tj. celkem 20 hodin
Cena: 2.500,- Kč
Vyučující: PhDr. Helena Hasilová, Ph.D.

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2. Je rovněž vhodný pro doktorandy, kteří si chtějí upevnit a prohloubit své znalosti němčiny.

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Němčina CŽV