Němčina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Pokud máte o kurz zájem, zašlete prosím vyplněnou přihlášku mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

Obecné informace k organizaci a zápisu

Němčina A2

Číslo kurzu: N2/2

Termín: 3. 9. – 26. 9. 2019, každé úterý a čtvrtek 10:30 – 13:00, C143. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 26. 8. 2019.

Rozsah: 4 týdny, 2 x 3 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin

Anotace: Kurz na úrovni A1/A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Cílem kurzu je zopakovat gramatické a lexikální znalosti jazykové úrovně A1 a na úrovni A2 rozvinout a upevnit vybrané znalosti z oblasti gramatické a lexikální, jakož i jazykové dovednosti téže úrovně. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a hlavně ochotu a možnost intenzivní domácí přípravy v rozsahu minimálně dalších 6 hodin týdně.

Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.

Němčina. Opakovací kurz na úrovni A2

Číslo kurzu: č. N2/2

Termín: 3. 9. – 26. 9. 2019, každé úterý a čtvrtek 10:30 – 13:00 , uzávěrka přihlášek je v pátek 23. 8. 2019.

Rozsah: 4 týdny, 2 x 3 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin

Anotace: Kurz na úrovni A1/A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do úvodního kurzu pro mírně pokročilé (Němčina I) v Jazykovém centru. Cílem kurzu je zopakovat znalosti a dovednosti úrovně A2 získané v předchozím kurzu č. N2/1 (červen 2019) a rozvinout a upevnit vybrané znalosti z oblasti gramatické a lexikální, jakož i jazykové dovednosti na této úrovni. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a hlavně ochotu a možnost intenzivní domácí přípravy v rozsahu minimálně dalších 6 hodin týdně. 

Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.

Němčina. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce B2

Číslo kurzu: N3

Termín: 29. 8., 30. 8., 5. 9., 6. 9. 2019, 8:30 – 12:50, C143, uzávěrka přihlášek je v pátek 23.8. 2019.

Rozsah: 4 dny, 5 hodin denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2 Je rovněž vhodný pro doktorandy, kteří si chtějí upevnit a prohloubit své znalosti němčiny.

Cena: 2.500,- Kč

Vyučující: PhDr. Helena Hasilová, Ph.D.

Němčina. Psaní akademického eseje ke zkoušce B2

Číslo kurzu: N4

Termín: 30. 8., 6. 9., 13. 9. 2019, 14:00 – 15:30, uzávěrka přihlášek je v pátek 23. 8. 2019. 

Rozsah: 3 dny, 2 hodiny denně, tj. celkem 6 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na psaní akademického eseje, který je součástí písemné zkoušky B2 a na celkovém hodnocení se podílí 20 %. Cílem kurzu je seznámit účastníky s procesem psaní akademického eseje, analyzovat stylistické chyby a dosáhnout výsledku, který odpovídá ostatním dovednostem v cizím jazyce. V kurzu účastníci získají zpětnou vazbu na 2 eseje.

Cena: 750,- Kč

Vyučující: Hedvika Blahníková, Mag. phil.

 

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Němčina CŽV