Němčina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty FF UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde 

Němčina A1/1

Číslo kurzu: N1/2
Termín: ZS 2021
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800 Kč; pro studenty FF UK 1.200 Kč

Anotace: Kurz s výstupní úrovní A1+ je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost. Cílem kurzu je upevnit gramatické a lexikální znalosti úrovně A1 a rozvinout jazykové dovednosti na úrovni A1+. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Kurz není určen pro úplné začátečníky.

Němčina A2

Číslo kurzu: N2
Termín: ZS 2021
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800 Kč; pro studenty FF UK 1.200 Kč
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.

Anotace: Kurz na úrovni A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Cílem kurzu je upevnit gramatické a lexikální znalosti úrovně A1+ a rozvinout jazykové dovednosti na úrovni A2. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

Psaní akademického eseje ke zkoušce B2

Číslo kurzu: N3
Termín: LS 2021
Rozsah: 3 dny, 2 hodiny denně, tj. celkem 6 hodin 
Cena: 1.000,- Kč;
Vyučující:

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na psaní akademického eseje, který je součástí písemné zkoušky B2 a na celkovém hodnocení se podílí 20 %. Cílem kurzu je seznámit účastníky s procesem psaní akademického eseje, analyzovat stylistické chyby a dosáhnout výsledku, který odpovídá ostatním dovednostem v cizím jazyce. V kurzu účastníci získají zpětnou vazbu na 2 eseje. 

Němčina. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce B2

Číslo kurzu: N3
Termín: LS 2021
Rozsah: 4 dny, 5 hodin denně, tj. celkem 20 hodin
Cena: 2.500 Kč
Vyučující:

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2. Je rovněž vhodný pro doktorandy, kteří si chtějí upevnit a prohloubit své znalosti němčiny.

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Němčina CŽV