Němčina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Vyplněnou přihlášku zašlete mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

Obecné informace k organizaci a zápisu

Němčina. Kurz pro začátečníky

Číslo kurzu: N1

Termín:

Rozsah:

Anotace: Kurz na úrovni A1/A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do úvodního kurzu pro mírně pokročilé (Němčina I) v Jazykovém centru.

Cena:

Vyučující:

Němčina. Informační kurz ke zkoušce pro doktorandy

Číslo kurzu: N2

Termín:

Rozsah: 3 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 12 hodin

Anotace: Kurz je určen pro posluchače doktorského studia UK a je zaměřen na jazykové znalosti a dovednosti požadované k jazykové zkoušce pro doktorandy.

Cena: 1.800,- Kč

Vyučující:

Němčina. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce B2

Číslo kurzu: N3

Termín:

Rozsah: 4 dny, 5 hodin denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2. Je rovněž vhodný pro doktorandy, kteří si chtějí upevnit a prohloubit své znalosti němčiny.

Cena: 2.500,- Kč

Vyučující: Hedvika Blahníková, Mag. phil.

Němčina. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce Akademické čtení

Číslo kurzu: N4

Termín:

Rozsah: 3 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 12 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku Akademické čtení.

Cena: 1.500,- Kč

Němčina pro studijní a profesní účely

Číslo kurzu: N5

Termín:

Rozsah: 1 semestr, 1x za 14 dní, 5 hodin denně, tj. celkem 40 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí v německém jazyce nezbytných pro profesní i běžnou komunikaci.

Cena5.000,- Kč

 

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Němčina CŽV