Struktura kurzů

Jazykové centrum zajišťuje kurzy  angličtinyněmčinyfrancouzštinyruštinyšpanělštiny, latiny.

Od LS 2019/20 JC nerealizuje kurzy italštiny.

Kurzy pro začátečníky

U živých jazyků slouží jako možnost doplnit si znalosti před vstupem do základních kurzů.

Vstupní úrovní je A0, resp. A1. Např. Němčina A1 má vstupní úroveň A0 – výstupní A1; Němčina A2 pak vstupní úroveň A1 – výstupní A2.

Základní kurzy

Realizují se na třech úrovních:

Jazyk I (vstupní úroveň A2/A2+ – výstupní B1-/B1)
Jazyk II (vstupní úroveň B1-/B1 – výstupní B1/B1+)
Jazyk III (vstupní úroveň B1/B1+ – výstupní B2)

Specializované kurzy

Specializované kurzy rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí.

Oborově zaměřené kurzy jsou součástí studijních plánů jednotlivých programů, nicméně jsou otevřeny všem zájemcům o danou tématiku.

Některé z těchto kurzů připravují na zkoušku B2 či Akademické čtení, jiné jsou kurzy nadstavbovými a mohou je navštěvovat všichni studenti s odpovídající úrovní, tedy i ti, kteří již zkoušku složili.

Latina

Struktura kurzů latiny je odlišná, výuka v základních kurzech začíná od začátečníků – podrobněji zde:

Latina I (kurz pro začátečníky)
Latina II (kurz pro mírně pokročilé)
Latina III (kurz pro středně pokročilé)
Specializované četby (na úrovni pro pokročilé)

Atestace

Závěrečnou atestací všech kurzů je zápočet, nově od ZS 2019/20 jsou všechny zápočty v JC hodnoceny 3 kredity.

Podmínky účasti a zápis

Zápis do kurzů probíhá elektronicky.

Podmínkou pro splnění kurzu a získání atestace je pravidelná docházka, aktivní práce v hodině, splnění zadaných úkolů a příp. dílčí testy nebo závěrečný test.

Aktuální rozvrh kurzů.

Doktorské studium

Pro studenty doktorského studia doporučujeme zejména specializované kurzy.
I pro studenty DS je nutný zápis v SIS.

Základní informace viz Doktorské zkoušky.

Erasmus

Studenti Erasmus a dalších zahraničních programů si volí z nabídky kurzů JC – podrobné info zde.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatních fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum řadu kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).

Úvod > Kurzy > Struktura kurzů