Struktura kurzů

Jazykové centrum zajišťuje kurzy  angličtinyněmčinyfrancouzštinyruštinyšpanělštinyitalštiny, latiny.

Od ZS 2019/2019 je nově zápočet všech kurzů JC hodnocen 3 kredity.

Základní kurzy

Základní kurzy mají progresivní charakter a vedou ke zkoušce B2 i ke zkoušce receptivní dovednosti Akademické čtení, u latiny ke zkoušce nižší úrovně ZK-.

Typy kurzů – živé jazyky

  • začátečníci (A1/A2)
  • I. mírně pokročilí
  • II. středně pokročilí
  • III. pokročilí

Latina

  • I. začátečníci
  • II. mírně pokročilí
  • III. středně pokročilí

Závěrečnou atestací kurzů je zápočet za 3 kredity.

Specializované kurzy

Nově otevřený kurz Akademické čtení se zaměřuje na četbu odborných textů a slouží jako příprava na zkoušku Akademické čtení. Otevřen je všem studentům se vstupní úrovní B1/B2, kteří se chtějí zdokonalit v dovednosti čtení s porozuměním.

Ke zkoušce vedou také intenzivní kurzy gramatiky a Příprava na zkoušku B2.

Závěrečnou atestací kurzů je zápočet za 3 kredity.

Kurzy FOJK

Kurzy FOJK (Formy odborné jazykové komunikace) jsou zaměřené na systematické rozvíjení akademických dovedností v cizích jazycích.
Tyto kurzy předpokládají pokročilejší znalost jazyka na úrovni B2 a některé z nich mohou sloužit jako intenzivnější příprava ke zkoušce (u latiny ke zkoušce vyšší úrovně ZK+).

Závěrečnou atestací kurzů je zápočet za 3 kredity.

Podmínky účasti a zápis

Zápis do kurzů probíhá elektronicky.

Podmínkou pro splnění kurzu a získání atestace je pravidelná docházka, aktivní práce v hodině, splnění zadaných úkolů a příp. dílčí testy nebo závěrečný test.

Aktuální rozvrh kurzů.

Doktorské studium

Pro studenty doktorského studia doporučujeme kurzy FOJK.
I pro studenty DS je nutný zápis v SIS.

Základní informace viz Doktorské zkoušky.

Erasmus

Studenti Erasmus a dalších zahraničních programů si volí z nabídky kurzů JC – podrobné info zde.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatních fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum řadu kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).

Úvod > Kurzy > Struktura kurzů