Struktura kurzů

Jazykové centrum zajišťuje kurzy  angličtinyněmčinyfrancouzštinyruštinyšpanělštiny, latiny italštiny.

Kurzy dle úrovně/zaměření

Orientační popis úrovní (A1, A2, B1, B2, C1) najdete  zde.

Kurzy pro úplné začátečníky A1 a začátečníky A2

U živých jazyků slouží jako možnost doplnit si znalosti před vstupem do základních kurzů.

U kurzu A1 je vstupní úrovní je A0 a výstupní A1. Kurz je tak určen pro ty, kdo se jazyk nikdy neučili, nebo se jej učili, ale většinu z toho zapomněli.

U kurzu A2 je vstupní úrovní A1 a výstupní A2. Kurz je určen pro ty, kdo již mají základy jazyka, jsou schopni s dopomocí komunikovat v základních situacích, ale samostatná komunikace jim dělá ještě problémy.

Nově od akademického roku 2021/2022 mají tyto kurzy dvojnásobnou časovou dotaci – tj. 2×90 minut týdně.

Základní kurzy

Realizují se na 3 základních úrovních:

Kurzy B1

  • na angličtině – vstupní úroveň odpovídá požadavkům k maturitě – výstupní B1+
  • na menších jazycích jsou rozděleny na dvě podúrovně:

Jazyk B1.1 (vstupní úroveň A2/A2+ – výstupní B1-/B1)
Jazyk B1.2 (vstupní úroveň B1-/B1 – výstupní B1/B1+)

Kurzy B2

  • na angličtině – vstupní úroveň B1+- výstupní B2/B2+
  • na menších jazycích jsou rozděleny na dvě podúrovně:

Jazyk B2.1 (vstupní úroveň B1/B1+ – výstupní B1+/B2-)
Jazyk B2.2 (vstupní úroveň B1+/B2- – výstupní B2) – tento kurz je nabízen jen v některých semestrech na některých jazycích. Při přípravě na Zk B2 doporučujeme zároveň absolvovat kurz Příprava ke Zk B2.

Kurzy C1 – jsou nabízeny v rámci některých specializovaných kurzů.

Posloupnost jazykových kurzů v JC:

Angličtina – A1-A2-B1-B2

Ostatní jazyky: A1-A2-B1.1-B1.2-B2.1-(B2.2)

Specializované kurzy

Specializované kurzy rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí.

Oborově zaměřené kurzy jsou součástí studijních plánů jednotlivých programů, nicméně jsou otevřeny všem zájemcům o danou tématiku.

Některé z těchto kurzů připravují na zkoušku B2 či Akademické čtení, jiné jsou kurzy nadstavbovými a mohou je navštěvovat všichni studenti s odpovídající úrovní, tedy i ti, kteří již zkoušku složili.

Latina

Struktura kurzů latiny je odlišná, výuka v základních kurzech začíná od začátečníků – podrobněji zde:

Latina I (kurz pro začátečníky)
Latina II (kurz pro mírně pokročilé)
Latina III (kurz pro středně pokročilé)
Specializované četby (na úrovni pro pokročilé)

FORMY VÝUKY

PREZENČNÍ KURZY

1x 90 minut nebo 2x 90 minut týdně v učebně

E-LEARNING

kurzy vedené v prostředí MOODLE, s případnými online konzultacemi

BLENDED LEARNING

kurzy kombinující prezenční či online synchronní výuku (Zoom/MS Teams) s prací v Moodle – podrobnosti u jednotlivých kurzů v SIS

Atestace

Závěrečnou atestací většiny kurzů je zápočet, u akademického čtení nově od ZS 2020/21 je to zkouška. Všechny zápočty i Zk z akademického čtení jsou hodnoceny 3 kredity.

Podmínky účasti a zápis

Zápis do kurzů probíhá elektronicky.

Podmínkou pro splnění kurzu a získání atestace je pravidelná docházka, aktivní práce v hodině, splnění zadaných úkolů a příp. dílčí testy nebo závěrečný test.

Aktuální rozvrh kurzů.

Doktorské studium

Pro studenty doktorského studia doporučujeme zejména specializované kurzy.
I pro studenty DS je nutný zápis v SIS.

Základní informace viz Doktorské zkoušky.

Erasmus

Studenti Erasmus a dalších zahraničních programů si volí z nabídky kurzů JC – podrobné info zde.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatních fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum řadu kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).

Úvod > Kurzy > Struktura kurzů