Struktura kurzů

Jazykové centrum zajišťuje kurzy  angličtinyněmčinyfrancouzštinyruštinyšpanělštinyitalštiny, latiny.

Základní kurzy

Základní kurzy mají progresivní charakter a vedou ke zkoušce B2 i ke zkoušce receptivní dovednosti Akademické čtení, u latiny ke zkoušce nižší úrovně ZK-.

U živých jazyků nejsou vypisovány kurzy pro začátečníky, které jsou v nabídce kurzů CŽV.

Typy kurzů – živé jazyky

  • I. mírně pokročilí
  • II. středně pokročilí
  • III. pokročilí

Latina

  • I. začátečníci
  • II. mírně pokročilí
  • III. středně pokročilí

Závěrečnou atestací kurzů je zápočet za 2 kredity.

Specializované kurzy

Nově otevřený kurz Akademické čtení se zaměřuje na četbu odborných textů a slouží jako příprava na zkoušku Akademické čtení. Otevřen je všem studentům se vstupní úrovní B1/B2, kteří se chtějí zdokonalit v dovednosti čtení s porozuměním.

Kurzy FOJK (Formy odborné jazykové komunikace) jsou zaměřené na systematické rozvíjení akademických dovedností v cizích jazycích.
Tyto kurzy předpokládají pokročilejší znalost jazyka na úrovni B2 a některé z nich mohou sloužit jako intenzivnější příprava ke zkoušce (u latiny ke zkoušce vyšší úrovně ZK+).

Závěrečnou atestací kurzů je zápočet za 3 kredity.

Podmínky účasti a zápis

Zápis do kurzů probíhá elektronicky (viz Zápis do kurzů).

Podmínkou pro splnění kurzu je povinná docházka, splnění zadaných úkolů, příp. závěrečné testy.

Aktuální rozvrh kurzů.

Doktorské studium

Pro studenty doktorského studia doporučujeme kurzy FOJK.
I pro studenty DS je nutný zápis v SIS.

Základní informace viz Doktorské zkoušky.

Erasmus

Studenti Erasmus a dalších zahraničních programů si volí z nabídky kurzů JC – podrobné info zde.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatních fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum řadu kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).

Úvod > Kurzy > Struktura kurzů