Dittrich Šimon

Vedoucí latiny

Mgr. Šimon Dittrich

Konzultační hodiny
  • Čt/Thu 14:10–15:40, prezenčně (č. C455) nebo i jindy přes zoom (cesnet.zoom.us/j/94370316796); vždy nutná předchozí domluva emailem
Adresa

Jazykové centrum
Ovocný trh 7- BUQUOY
Místnost č. 455

Šimon Dittrich absolvoval v roce 2017 magisterské studium latiny a starořečtiny na Filozofické fakultě UK; v diplomové práci se věnoval tématu Citování biblických textů ve vybraných spisech apoštolských otců. Latinu v jazykovém centru FF UK vyučuje od roku 2015; v minulosti učil latinu i na gymnáziích. Na katedře ÚŘLS vyučoval kurz starořečtiny. Příležitostně také překládá současné anglické křesťanské knihy nebo provádí jazykovou redakci takových překladů.

Rozvrh

Publikace

  • Dittmann R., Pelc V., Dus J., Dittrich Š., Kopecká L., Bláha O., Černuška P.: Kralický Nový zákon z roku 1601. Kritická edice s variantami bratrských vydání z let 1564 až 1613. Dolní Břežany, Scriptorium, 2023. 828 s. • p. ISBN 978-80-7649-048-2.
  • Dittrich Š.: Úloha biblických citací ve spisech apoštolských otců. Avriga: Zprávy Jednoty klasických filologů, 2018, č. • no. 60, s. • p. 27-43. ISSN 1211-3379.
Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Dittrich Šimon