Dittrich Šimon

Vedoucí latiny

Mgr. Šimon Dittrich

Konzultační hodiny
  • po dohodě e-mailem
Adresa

Jazykové centrum
Celetná 20
Místnost č. 330C

Šimon Dittrich absolvoval v roce 2017 magisterské studium latiny a starořečtiny na Filozofické fakultě UK; v diplomové práci se věnoval tématu Citování biblických textů ve vybraných spisech apoštolských otců. Latinu v jazykovém centru FF UK vyučuje od roku 2015; dále učí latinu na soukromém gymnáziu bratří Čapků. Na katedře ÚŘLS vyučoval kurz starořečtiny. Příležitostně také překládá současné anglické křesťanské knihy nebo provádí jazykovou redakci takových překladů.

Rozvrh

Publikace

  • Dittrich Š.: Úloha biblických citací ve spisech apoštolských otců. Avriga: Zprávy Jednoty klasických filologů, 2018, č. • no. 60, s. • p. 27-43. ISSN 1211-3379.
Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Dittrich Šimon