Dittrich Šimon

Vedoucí latiny

Mgr. Šimon Dittrich

Funkce
  • SIS (Agenda) - Jazykové centrum
Konzultační hodiny
  • Přes zoom: https://cesnet.zoom.us/j/99691649347 (na konkrétním čase je nutno se předem domluvit emailem)
Adresa

Jazykové centrum
Ovocný trh 7- BUQUOY
Místnost č. 455

Šimon Dittrich absolvoval v roce 2017 magisterské studium latiny a starořečtiny na Filozofické fakultě UK; v diplomové práci se věnoval tématu Citování biblických textů ve vybraných spisech apoštolských otců. Latinu v jazykovém centru FF UK vyučuje od roku 2015; v minulosti učil latinu i na gymnáziích. Na katedře ÚŘLS vyučoval kurz starořečtiny. Příležitostně také překládá současné anglické křesťanské knihy nebo provádí jazykovou redakci takových překladů.

Rozvrh

Publikace

  • Dittrich Š.: Úloha biblických citací ve spisech apoštolských otců. Avriga: Zprávy Jednoty klasických filologů, 2018, č. • no. 60, s. • p. 27-43. ISSN 1211-3379.
Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Dittrich Šimon