Popelková Eva

Mgr. Eva Popelková

Funkce
  • vedoucí francouzského jazyka (vedoucí) - Jazykové centrum
Konzultační hodiny
  • Čt/Thu 11:00 - 12:30, č. C330
Adresa

Jazykové centrum
Celetná 20
Místnost č. 330C

Rozvrh

Předměty

Publikace

  • Popelková E.: La réception sénéquienne dans le théâtre jésuite de la province tchèque : Arnoldus Engel S.J. (1620-1690) comme un disciple du dramaturge romain. In Czibula K., Demeter J., Pintér M.: A szövegtől a szcenikáig: Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből (I.-II. kötet). Eger, Líceum Kiadó, 2016, s. • p. 243-256. ISBN 978-615-5621-24-6.
  • Bobková-Valentová K., Bočková A., Jacková M., Bažil M., Pauerová E., Zdichynec J., Žalud Z.: Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách. Praha, Academia, 2015. 645 s. • p. ISBN 978-80-200-2515-9.
  • Pauerová E.: Senekovo pojetí hněvu v díle jezuitského dramatika Karla Kolčavy. Cornova, 2014, č. • no. Neuveden, s. • p. 31-39. ISSN 1804-6983.
  • Pauerová E.: 2012 Europaeum 11th Classics Colloquium: Leadership in the Ancient World: Odium or wisdom? Avriga: Zprávy Jednoty klasických filologů, 2013, č. • no. 55, s. • p. 76-78. ISSN 1211-3379.
Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Popelková Eva