Popelková Eva

Mgr. Eva Popelková, Ph.D.

Funkce
  • OBD (Agenda) - Jazykové centrum
Konzultační hodiny
  • konzultace prezenčně nebo online po předchozí domluvě emailem
Adresa

Jazykové centrum
Ovocný trh 7- BUQUOY
Místnost č. 455

Eva Popelková absolvovala francouzskou a latinskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy diplomovou prací věnovanou francouzské gastronomii, v roce 2019 obhájila v oboru klasická filologie dizertační práci o recepci Senekových tragédií v jezuitském divadle české provincie 17. a 18. století, a to v režimu cotutelle s pařížskou École Pratique des Hautes Études. Od roku 2009 vyučuje latinu i francouzštinu v Jazykovém centru FF UK, kde se zaměřuje především na psanou komunikaci v akademickém prostředí, studenty se ovšem na základě svých zkušeností snaží připravit i na praktickou stránku pobytu ve Francii.

Baví ji cestování po Evropě, návštěvy kulturních památek, ale také vaření a pečení. Gastronomii považuje po francouzském vzoru za důležitou součást kultury, proto při svých cestách ráda poznává cizí města prostřednictvím jejich restaurací a kulinářských specialit.

Rozvrh

Předměty

Publikace

  • Popelková E.: Réécriture de Sénèque et expression de la virtus de saint François-Xavier et sainte Catherine d'Alexandrie chez Arnoldus Engel s.j. 1620-1690. In Charlet-Mesdjian B., Flicker C.: Sénèque tragique et sa réception dans le théâtre européen, XIVe-XXIe siècle. Les déclinaisons de la virilité. Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2023, s. • p. 241-253. ISBN 979-10-320-0482-1.
  • Popelková E.: La réception sénéquienne dans le théâtre jésuite de la province tchèque : Arnoldus Engel S.J. (1620-1690) comme un disciple du dramaturge romain. In Czibula K., Demeter J., Pintér M.: A szövegtől a szcenikáig: Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből (I.-II. kötet). Eger, Líceum Kiadó, 2016, s. • p. 243-256. ISBN 978-615-5621-24-6.
  • Bobková-Valentová K., Bočková A., Jacková M., Bažil M., Pauerová E., Zdichynec J., Žalud Z.: Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách. Praha, Academia, 2015. 645 s. • p. ISBN 978-80-200-2515-9.
  • Pauerová E.: Senekovo pojetí hněvu v díle jezuitského dramatika Karla Kolčavy. Cornova, 2014, č. • no. Neuveden, s. • p. 31-39. ISSN 1804-6983.
  • Pauerová E.: 2012 Europaeum 11th Classics Colloquium: Leadership in the Ancient World: Odium or wisdom? Avriga: Zprávy Jednoty klasických filologů, 2013, č. • no. 55, s. • p. 76-78. ISSN 1211-3379.
Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Popelková Eva