FF UK

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

JC

rss Aktuality

Seznam četby pro ZK+ z latiny

Seznam četby pro ZK+ z latiny v zimním zkouškovém období.

5. prosince 2016

Harmonogram 2016 - 2017

Harmonogram akademického roku 2016 - 2017.

13. září 2016

Mgr. L. Dolanová, Ph.D.

26. 1. 2017 nekonzultuje - služební cesta.

23. ledna 2017

Akce & Oznámení

Informace k přijaté reformě společného základu

Zkoušky z jazyka B2+/B2- se ruší a v říjnu se nahrazují se zpětnou platností ve všech bakalářských i magisterských studijních plánech novou jednotnou zkouškou B2. Starou zkoušku B2- lze ještě skládat do konce akademického roku 2016/17! Nově se zavádí zkouška Akademické čtení, atestaci lze skládat od ZS 2016/17. Konkrétní podobu atestací naleznete v sekci Typy zkoušek v JC. Více k reformě společného základu naleznete na webu FF.

Tisková zpráva21. září 2016

Harmonogram a zápis do kurzů

Zápis do kurzů a na zkoušky v JC probíhá podle Opatření děkana č. 12/2016. Informaci k zápisu předmětů v JC naleznete na této stránce v sekci Zkoušky-Termíny-Rozvrhy. Harmonogram akademického roku FF pro akademický rok 2016 - 2017 stanovuje konec zkouškového období na 19. září 2017. Pouze ty atestace, které mají studenti do 19. září zanesené v SIS jako splněné, jim mohou být započítány pro postup do dalšího ročníku.

Tisková zpráva6. září 2016

Modelové testy ke zkouškám v JC

Materiály ke zkouškám a testům jsou k dispozici v Knihovně Jana Palacha na hlavní budově FF UK. Najdete zde také modelové testy zkoušek z cizích jazyků (angličtiny, francouzštiny, latiny, němčiny, ruštiny a španělštiny). Online verze těchto zkoušek jsou rovněž k dispozici na MOODLE UK . Vypůjčenou literaturu vracejte do biblioboxů a do knihovny Jana Palacha.

Tisková zpráva6. září 2016

Kurz CŽV - španělština

Stále ještě je možné se hlásit na kurz španělštiny pro začátečníky v rámci CŽV.

Tisková zpráva12. ledna 2017

Kurzy CŽV

Stále je možno se hlásit do kurzů CŽV k přípravě na různé typy zkoušek z němčiny, angličtiny, ruštiny a latiny. Podrobnější informace najdete na stránce: Kurzy celoživotního vzdělávání.

Tisková zpráva1. září 2016