FF UK

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

JC

rss Aktuality

Harmonogram 2016 - 2017

Harmonogram akademického roku 2016 - 2017.

13. září 2016

Mgr. M. Vaníková

Výuka latiny Mgr. Martiny Vaníkové začíná v pondělí 10.10. Latin courses with Mgr. Martina Vaníková start on Monday 10 October.

21. září 2016

Akce & Oznámení

Informace k přijaté reformě společného základu

Zkoušky z jazyka B2+/– (6/4 kr.) se zruší a v říjnu 2016 budou ve všech bakalářských i magisterských plánech se zpětnou platností nahrazeny novou jednotnou zkouškou B2. Bude zavedena zkouška z akademického čtení za 3 kr. jako CJ2, kterou Jazykové centrum začne nabízet od ZS 2016/17. Podrobnější informace budou zveřejněny v průběhu října 2016 a studenti budou také informováni v kurzech a na webu JC.

Tisková zpráva21. září 2016

Harmonogram a zápis do kurzů

Zápis do kurzů a na zkoušky v JC probíhá podle Opatření děkana č. 12/2016. Informaci k zápisu předmětů v JC naleznete na této stránce v sekci Zkoušky-Termíny-Rozvrhy. Harmonogram akademického roku FF pro akademický rok 2016 - 2017 stanovuje konec zkouškového období na 19. září 2017. Pouze ty atestace, které mají studenti do 19. září zanesené v SIS jako splněné, jim mohou být započítány pro postup do dalšího ročníku.

Tisková zpráva6. září 2016

Modelové testy ke zkouškám v JC

Materiály ke zkouškám a testům jsou k dispozici v Knihovně Jana Palacha na hlavní budově FF UK. Najdete zde také modelové testy zkoušek z cizích jazyků (angličtiny, francouzštiny, latiny, němčiny, ruštiny a španělštiny). Online verze těchto zkoušek jsou rovněž k dispozici na MOODLE UK . Vypůjčenou literaturu vracejte do biblioboxů a do knihovny Jana Palacha.

Tisková zpráva6. září 2016

Vyjádření JC ke studentským evaluacím

JC děkuje všem studentům za jejich hodnocení kurzů, učitelů a zaměření zkoušek. Veškeré připomínky budou projednány a podle možností zapracovány do další práce JC. V přiloženém materiálu najdete vyjádření JC k základním bodům evaluace.

Tisková zpráva19. září 2016

Kurzy CŽV

Stále je možno se hlásit do kurzů CŽV k přípravě na různé typy zkoušek z němčiny, angličtiny, ruštiny a latiny. Podrobnější informace najdete na stránce: Kurzy celoživotního vzdělávání.

Tisková zpráva1. září 2016