POZOR! Změna systému zápisu termínu zkoušky z angličtiny (ASZAJ1000)

Nově od akademického roku 2023/2024 se studující, kteří chtějí skládat zkoušku Cizí jazyk angličtina B2 (ASZAJ1000), se v SIS zapisují ke konkrétnímu termínu ústní zkoušky, nikoliv zkoušky písemné. Na písemnou část zkoušky jsou automaticky registrováni, její datum je uveden v SIS u termínu Zk ústní. Na písemnou zkoušku se tedy zvlášť neregistruje, ale bez jejího absolvování nelze skládat zkoušku ústní. Příklad: zapíšu se na ústní termín 1.2. a v poznámce si přečtu, že se jedná o „ústní část zkoušky AJ B2, je nutno předem napsat písemnou část 31.1. 24, 9 hod. Modrá posluchárna“. Tzn. že 31.1. v 9:00 si přijdu napsat test do Modré posluchárny, a následně 1.2. mě čeká ústní část zkoušky Pokud test nenapíšu, mohu se přijít v termínu a čase ústní zkoušky podívat na výsledky testu k uvedenému vyučujícímu.

Úvod > Aktuality > POZOR! Změna systému zápisu termínu zkoušky z angličtiny (ASZAJ1000)