Šarše Vojtěch

Mgr. Vojtěch Šarše

Konzultační hodiny
 • ZS: konzultace prezenčně nebo online kdykoliv po předchozí domluvě.
Adresa

Jazykové centrum
Ovocný trh 7- BUQUOY
Místnost č. 455

Vojtěch Šarše absolvoval francouzskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Téma jeho závěrečné práce bylo porovnání martinického a marockého spisovatele v jejich básnických prvotinách. V současné době se věnuje antikoloniálnímu románu subsaharských autorů píšících ve francouzštině. Od roku 2015 přednáší o belgických frankofonních a afrických frankofonních literaturách na Ústavu románských studií a od roku 2019 vyučuje francouzský jazyk v Jazykovém centru FF UK, především psanou a mluvenou francouzštinu. Také připravuje studenty právě na zkoušku z francouzštiny. Nebojí se gramatiky, ale ani současné slangové francouzštiny.

Rozvrh

Předměty

Publikace

 • Šarše V.: Hlad po hladu. Motiv jídla v subsaharských literaturách. A2 kulturní týdeník, 2022, č. • no. 18, s. • p. 4-4. ISSN 1801-4542.
 • Šarše V.: Le modèle gravitationnel. Le cercle vicieux de l'(in)existence du champ littéraire subsaharien francophone de l'époque anticoloniale. Études romanes de Brno, 2022, č. • no. 43, s. • p. 47-62. ISSN 1803-7399.
 • Šarše V.: Pro koho a kde. Kamerunské literatury. Host, 2022, č. • no. 38, s. • p. 104-104. ISSN 1211-9938.
 • Šarše V.: Našich nepřátel je mnoho. Kwame Nkrumah. The Journal of Culture, 2020, č. • no. 9, s. • p. 66-69. ISSN 2336-7849.
 • Šarše V.: (Auto)cenzura tří angažovaných kamerunských romanopisců: Ferdinand Oyono, Mongo Beti a Patrice Nganang. Svět literatury, 2020, č. • no. 30, s. • p. 124-138. ISSN 0862-8440.
 • Šarše V.: L'oubli volontaire et la réminiscence involontaire dans la perspective des littératures subsahariennes d'expression française. Svět literatury, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 121-128. ISSN 0862-8440.
 • Šarše V.: Návrat z koloniální říše. André Gide a jeho Cesta do Konga. A2, 2019, č. • no. 15, s. • p. 7-7. ISSN 1803-6635.
 • Šarše V.: ZAMYŠLENÍ NAD AFRICKÝMI IDENTITAMI ZOBRAZENÝMI V BÁSNICKÉM PROSTORU. Praha, Vydatelství FF UK, 2019. 174 s. • p. ISBN 978-80-7308-956-6.
 • Šarše V.: Význam zapovězeného slova "nègre" v afrických literaturách psaných ve francouzštině. Svět literatury, 2019, č. • no. 29, s. • p. 64-73. ISSN 0862-8440.
 • Šarše V.: LA HIÉRARCHIE RACIALE ET LA PRÉDÉTERMINATION DES PERSONNAGES FÉMININS DANS LES ROMANS SUBSAHARIENS DES ANNÉES CINQUANTE. In Bartha-Kovács K., Karul R., Tureková A.: Homme nouveau, homme ancien. Szeged, Jatepress, 2019, s. • p. 266-277. ISBN 978-963-315-379-6.
 • Šarše V.: Nelegální zadržení Patrice Ngananga. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2018, č. • no. 14, s. • p. 2-3. ISSN 1802-4734.
 • Šarše V.: Čas nic nespravil. A2, 2018, č. • no. 13, s. • p. 4-4. ISSN 1803-6635.
 • Šarše V.: Jizvy a šrámy. Kruté vzpomínky na Rwandu. A2, 2018, č. • no. 13, s. • p. 5-5. ISSN 1803-6635.
 • Šarše V.: LA MANIFESTATION (NON)COLLECTIVE DES SENTIMENTS DANS L 'AFRIQUE ROMANESQUE. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2018, č. • no. 6, s. • p. 205-215. ISSN 0567-8269.
 • Šarše V.: Ahmadou Kourouma. Alláh není povinen. A2, 2018, č. • no. 13. ISSN 1803-6635.
 • Šarše V.: Rozpravy o identitách ve frankofonním prostoru subsaharské Afriky. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. 129 s. • p. ISBN 978-80-7308-894-1.
 • Šarše V.: Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. 221 s. • p. ISBN 978-80-7308-892-7.
 • Šarše V.: Čtyři africké romány jako exkurz do antikoloniálních frankofonních literatur. Cizí jazyky, 2017, č. • no. 60, s. • p. 38-45. ISSN 1210-0811.
 • Šarše V.: Černá Marseille. iLiteratura [online], 2017, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Šarše V.: Editorial. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2017, č. • no. 28, s. • p. 142-147. ISSN 0862-6928.
 • Šarše V.: L'influnce française de jadis et d'aujourd'hui sur les anciennes colonies de l'Hexagone en Afrique. In Vojtek D.: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Opera litteraria 2/2017 LA CULTURE FRANÇAISE A-T-ELLE ENCORE UNE INFLUENCE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI ? Prešov. Slovenská republika, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Opera litteraria 2/2017, 2017, s. • p. 71-81. ISBN 978-80-555-1846-6.
 • Šarše V.: La (dis)simulation des langues d'origine africane. In Černíková V.: Echo des etudes romanes. České Budějovice, Ústav romanistiky, 2017, s. • p. 315-324. ISBN 0-000-00000-0.
 • Šarše V.: L'enfant, lieu de rencontre et source de déception. In Drengubiak J.: L’Enfant Actes de la XXVe Université française d’été de l’Association Jan Hus Brno (VNJH Brno), Kokošovce, 28 juin – 1er juillet 2016. Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná Knižnica, 2017, s. • p. 88-98. ISBN 978-80-555-1921-0.
 • Šarše V.: 101 let spisovatele, 101 let literatury, 101 let národa. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2017, č. • no. 12, s. • p. 3-3. ISSN 1802-4734.
 • Šarše V.: A přichází k nám přes magnetická pole, André Breton (19. 2. 1896 - 28. 9. 1966). Cizí jazyky, 2017, č. • no. 60, s. • p. 33-38. ISSN 1210-0811.
 • Šarše V.: Paříž, předurčení afrických frankofonních literatur. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2017, č. • no. 12, s. • p. 2-2. ISSN 1802-4734.
 • Šarše V.: Evropa očima černé Afriky. iLiteratura [online], 2016, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Šarše V.: Úvodní slovo. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2016, č. • no. 11, s. • p. 19-20. ISSN 1802-4734.
 • Šarše V.: Un quart de sièce de littérature tchèque. Chroniques du ça et là, 2016, č. • no. 1, s. • p. 262-272. ISSN 2257-0039.
 • Šarše V.: Úvodník. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2016, č. • no. 11, s. • p. 1-1. ISSN 1802-4734.
 • Šarše V.: Moussa Konaté a šest hvězdiček pro Afriku. iLiteratura [online], 2016, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Šarše V.: O rozpadu světa kolonizátorů, ne kolonizovaných. iLiteratura [online], 2016, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Šarše V.: Návrat do rodné země. iLiteratura [online], 2016, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Šarše V.: Navzdory všemu chovám naději. iLiteratura [online], 2016, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Šarše V.: Agadir. iLiteratura [online], 2016, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Šarše V.: Aimé Césaire/Mohammed Khaïr-Eddine : deux poétiques fraternisantes / Réagissant a deux époques, coloniale et post-coloniale. Saarbrücken, Ěditions Universitaires Européennes, 2015. 104 s. • p. ISBN 978-3-8416-7638-2.
 • Šarše V.: Rozpolcená Belgie. Tvar, 2015, č. • no. 26, s. • p. 8-8. ISSN 0862-657X.
 • Šarše V.: Paul Nougé / Toto není surrealismus. Tvar, 2015, č. • no. 26, s. • p. 12-12. ISSN 0862-657X.
 • Šarše V.: Belgie mnoha tváří. Tvar, 2015, č. • no. 26, s. • p. 16-16. ISSN 0862-657X.
 • Šarše V.: Négritude et une nouvelle langue poétique / Aimé Césaire et Cahier d'un retour au pays natal. Saarbrücken, Éditions Unversitaires Européennes, 2015. 60 s. • p. ISBN 978-613-1-54835-2.
 • Šarše V.: Úvodní slovo. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2015, č. • no. 11, s. • p. 14-15. ISSN 1802-4734.
 • Šarše V.: Úvodník. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2015, č. • no. 11, s. • p. 1-1. ISSN 1802-4734.
Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Šarše Vojtěch