Poděkování za dar pro španělskou sekci

Španělská sekce děkuje panu Ing. Stanislavu Slavíkovi za sbírku časopisů o umění (Historia del arte; Salvat Editores, S. A., Madrid / Bogota).

Úvod > Aktuality > Poděkování za dar pro španělskou sekci