Plnění zkoušek a uznávání

Plnění zkoušek

Zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné a ústní části. Písemnou část zkoušky B2 lze splnit v rámci zkoušky v Jazykovém centru nebo získáním odpovídajícího mezinárodního certifikátu.

Ústní část zkoušky skládají všichni studenti.

Studenti plnící písemnou část zkoušky formou odpovídajícího mezinárodního certifikátu zpracují navíc ze zvoleného odborného textu jednostránkové cizojazyčné resumé. Toto resumé předloží zkoušejícímu v domluveném časovém předstihu před konáním ústní části zkoušky.

Podrobné informace naleznete v oficiálním materiálu studijního oddělení Kontrola studia předmětu (splnění atestace) „Cizí jazyk“.

Mezinárodní certifikáty

Doporučujeme ověřit si u vedoucího daného jazyka, zda je příslušný mezinárodní certifikát (ne starší než 10 let) pro zkoušku B2 dostačující. Pokud ano, student se může přihlásit k ústní odborné části zkoušky (bez podání žádosti).

  • Angličtina: FCE A, B; CAE A, B, C; CPE A, B, C; IELTS min. 6; TOEFL min. 530b. (Paper); TOEFL min. 195b. (CBT); TOEFL min. 70b. (IBT); UNIcert 2-4
  • Francouzština: DELF-DALF B2/C1, TCF B2/C1, UNIcert 2-4
  • Němčina: Goethe-Zertifikat B2 min. 70b.; Goethe-Zertifikat C1, C2; UNICert 2–4; TestDaF; ÖSD ZB2,  ÖSD ZC1, ZC2
  • Ruština: TRKI-2 min. 66%; TRKI-3 min. 66%; TRKI-4 min. 66%; UNIcert 2-4
  • Španělština: El Diploma de Espaňol Nivel B2, C1 min. 60b.

Případné další certifikáty individuálně posoudí vedoucí příslušného jazyka.

Uznávaní zkoušek

Pro uznání zkoušky B2 v plném rozsahu je třeba podat žádost, která musí kromě základních údajů obsahovat:

  • typ/charakter vykonané zkoušky (kdy, kde, potvrzení o úrovni zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce, obsah a struktura složené zkoušky)
  • výsledek zkoušky (hodnocení) – originál nebo ověřenou kopii vysvědčení/certifikátu/indexu

Bez požadovaných údajů nelze žádost kvalifikovaně posoudit a doporučit k případnému kladnému vyřízení. Taková žádost bude studentovi vrácena k doplnění.

Formulář žádosti student odevzdá studijnímu oddělení FF, případné další dotazy u příslušné studijní referentky.

Studenti, kteří absolvovali filologický obor z daného jazyka, o uznání nežádají, ale obracejí se na svou studijní referentku.

Úvod > Zkoušky > Plnění zkoušek a uznávání