Termíny zkoušek LS 17/18

LS 2017/18

angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, italština, latina

Termíny atestací zkoušky B2 a akademické čtení pro LS 2018/19 budou vypsány nejpozději 10. 5. 2018.

Přihlašování na termíny zkoušek v SIS bude otevřeno 11. 5. 2018.

Tyto termíny zkoušek nejsou určeny pro studenty, kteří skládají pouze ústní odbornou část zkoušky (viz zápis zkoušek).

Angličtina

Zkouška v rámci doktorského studia
Na DS zkoušku je povinný zápis předmětu v SIS (kód AXJAZ0001), konkrétní termín si studenti domluví e-mailem u PhDr. Mgr. Marie Hanzlíkové nebo Terezie Límanové M.A. po včasném odevzdání a prokonzultování písemných materiálů.

[Zpět nahoru]

Němčina

Zkouška v rámci doktorského studia
Na DS zkoušku je povinný zápis předmětu v SIS (kód AXJAZ0005), konkrétní termín si studenti domluví e-mailem u Hedviky Blahníkové, Mag. phil.

[Zpět nahoru]

Francouzština

Zkouška v rámci doktorského studia
Na DS zkoušku je povinný zápis předmětu v SIS (kód AXJAZ0002), konkrétní termín si studenti domluví e-mailem u Mgr. Evy Popelkové.

[Zpět nahoru]

Ruština

Zkouška v rámci doktorského studia
Na DS zkoušku je povinný zápis předmětu v SIS (kód AXJAZ0006), konkrétní termín s studenti domluví e-mailem u PhDr. Jany Vinceové.

[Zpět nahoru]

Španělština

Zkouška v rámci doktorského studia
Na DS zkoušku je povinný zápis předmětu v SIS (kód AXJAZ0007), konkrétní termín si studenti domluví e-mailem u Mgr. et Mgr. Markéty Mlezivové.

[Zpět nahoru]

Italština

Zkouška v rámci doktorského studia
Na DS zkoušku je povinný zápis předmětu v SIS (kód AXJAZ0003), konkrétní termín si studenti domluví e-mailem u doc. Pavla Štichauera, Ph.D.

Latina

Zkouška ZK+/ZK-
Domácí četba ke zkoušce ZK+
Ke zkoušce pro dějiny umění se studenti hlásí e-mailem u PhDr. Aleny Bočkové, Ph.D.
Zkouška pro romanisty
Ke zkoušce pro romanisty se studenti hlásí e-mailem u Mgr. Evy Popelkové.
Zkouška v rámci doktorského studia
Na DS zkoušku je povinný zápis předmětu v SIS (kód AXJAZ0004), konkrétní termín si studenti domluví e-mailem u PhDr. Aleny Bočkové, Ph.D.
Úvod > Zkoušky > Termíny zkoušek LS 17/18