Přijímací řízení

Jazykové testy připravované Jazykovým centrem jsou vyžadovány jen některými bakalářskými studijními programy a jsou specifikovány v požadavcích k přijímacím zkouškám. Jde o test na úrovni B1 založený na porozumění textu.

Ukázkové verze: angličtina

Další info viz přijímací řízení na FF UK.

Úvod > Zkoušky > Přijímací řízení