Zápis zkoušek a harmonogram

Zápis na zkoušku probíhá elektronicky v SIS a je pro všechny studenty povinný.

Zápis na zkoušku platí po celou dobu studia (viz Pravidla pro organizaci studia na FF UK, čl. 8, odst. 4). Doporučujeme však neodkládat složení jazykové zkoušky na samý závěr studia, těsně před závěrečné zkoušky.

Zkouška B2 i Akademické čtení je určena studentům FF, kteří nestudují zvolený jazyk jako svůj studijní program.

Zkoušku si zapisují i studenti, kteří žádají o uznání zkoušky, resp. skládají pouze ústní odbornou část zkoušky. Ti se však nezapisují na konkrétní termín zkoušky a domlouvají si individuální termín s vedoucím jazyka kdykoliv v průběhu zkouškového období, popř. v semestru.

Nejpozději týden před začátkem zkouškového období vypisuje JC konkrétní termíny zkoušek. Studenti, kteří si jazykovou zkoušku zapsali, se v SIS přihlásí na zvolený termín ZK.

Jestliže se student z vážných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit a nemůže se již odhlásit elektronicky, omluví se nejlépe mailem nebo telefonicky.

Výsledky zkoušek zapisuje vždy daný vyučující do indexu (pouze u vyšších ročníků) i elektronicky (nejpozději do týdne). Bez zápisu výsledků do SIS nelze předmět uznat za splněný.

Technický postup při zápisu jednotlivých předmětů do SIS zde.

Harmonogram zápisu

Harmonogram zápisu se řídí Harmonogramem akademického roku vzhledem k SIS

ZS LS
Zápis zkoušek a do kurzů pro studenty FF 18. 9. 2017 (10:00) – 22. 10. 2017 (18:00) 9. 2. 2018 (10:00) – 7. 3. 2018 (18:00)
Zápis zkoušek a do kurzů pro studenty ostatních fakult 18. 9. 2017 (23:00) – 22. 10. 2017 (18:00) 12. 2. 2018  (10:00) – 7. 3. 2018 (18:00)
Zkouškové období 8. 1. 2017 – 16. 2. 2018 21. 5. 2018 – 30. 6. 2018 a 1. 9. 2018 – 14. 9. 2018
Dodatečný zápis předmětu zkouška z jazyka 1. 12. 2017 (10:00) – 8. 12. 2017 (18:00) 2. 5. 2018 (10:00) – 9. 5. 2018 (18:00)
Vypsání termínů zkoušek 8. 12. 2017 10. 5. 2018
Přihlašování na termíny zkoušek od 11. 12. 2017 (10:00) od 11. 5. 2018 (10:00)
Úvod > Zkoušky > Zápis zkoušek a harmonogram