Zápis zkoušek a harmonogram

Pokyny k zápisu

  • Zápis na zkoušku probíhá elektronicky v SIS a je pro všechny studenty povinný.
  • Zápis na zkoušku platí po celou dobu studia (viz Pravidla pro organizaci studia na FF UK, čl. 8, odst. 4).
  • Zkoušku je nutné splnit do konce studijního programu, ale doporučujeme ji neodkládat na jeho závěr, těsně před závěrečné zkoušky.
  • Zkouška B2 i Akademické čtení je určena studentům FF, kteří nestudují zvolený jazyk jako svůj studijní program.
  • Nejpozději dva týdny před začátkem zkouškového období vypisuje JC konkrétní termíny zkoušek. Studenti, kteří si jazykovou zkoušku zapsali, se v SIS přihlásí na zvolený termín ZK.
  • Jestliže se student z vážných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit a nemůže se již odhlásit, omluví se mailem příslušnému vyučujícímu.
  • Výsledky zkoušek zapisuje vždy daný vyučující elektronicky (nejpozději do týdne). Bez zápisu výsledků do SIS nelze předmět uznat za splněný.
  • Technický postup při zápisu jednotlivých předmětů do SIS zde.

Harmonogram zápisu

se nachází zde.

Úvod > Zkoušky > Zápis zkoušek a harmonogram