Zápis zkoušek a harmonogram

Zápis na zkoušku probíhá elektronicky v SIS a je pro všechny studenty povinný.

Zápis na zkoušku platí po celou dobu studia (viz Pravidla pro organizaci studia na FF UK, čl. 8, odst. 4).

Zkoušku je nutné splnit do konce studijního programu, ale doporučujeme její neodkládat na jeho závěr, těsně před závěrečné zkoušky.

Zkouška B2 i Akademické čtení je určena studentům FF, kteří nestudují zvolený jazyk jako svůj studijní program.

Zkoušku si zapisují i studenti, kteří žádají o uznání zkoušky, resp. skládají pouze ústní odbornou část zkoušky. Ti se však nezapisují na konkrétní termín zkoušky a domlouvají si individuální termín s vedoucím jazyka kdykoliv v průběhu zkouškového období, popř. v semestru.

Nejpozději dva týdny před začátkem zkouškového období vypisuje JC konkrétní termíny zkoušek. Studenti, kteří si jazykovou zkoušku zapsali, se v SIS přihlásí na zvolený termín ZK.

Jestliže se student z vážných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit a nemůže se již odhlásit elektronicky, omluví se nejlépe mailem nebo telefonicky.

Výsledky zkoušek zapisuje vždy daný vyučující do indexu (pouze u vyšších ročníků) i elektronicky (nejpozději do týdne). Bez zápisu výsledků do SIS nelze předmět uznat za splněný.

Technický postup při zápisu jednotlivých předmětů do SIS zde.

Harmonogram zápisu

Zápis se řídí Harmonogramem akademického roku

ZS LS
Zápis zkoušek a do kurzů pro studenty FF 21. 9. 2018 (10:00) – 21. 10. 2018 (18:00) 9. 2. 2019 (10:00) – 8. 3. 2019 (18:00)
Zápis zkoušek a do kurzů pro studenty ostatních fakult 24. 9. 2018 (12:00) – 21. 10. 2018 (18:00) 11. 2. 2019  (10:00) – 8. 3. 2019 (18:00)
Začátek výuky v kurzech JC 1. 10. 2018 18. 2. 2019
Zkouškové období 14. 1. 2019 – 15. 2. 2019 27. 5. 2019 – 30. 6. 2019 a 2. 9. 2019 – 13. 9. 2019
Dodatečný zápis předmětu zkouška z jazyka 3. 12. 2018 (10:00) – 10. 12. 2018 (18:00) 2. 5. 2019 (10:00) – 9. 5. 2019 (18:00)
Vypsání termínů zkoušek 10. 12. 2018 10. 5. 2019
Přihlašování na termíny zkoušek od 12. 12. 2018 (10:00) od 13. 5. 2019 (10:00)
Úvod > Zkoušky > Zápis zkoušek a harmonogram