Uznávání zkoušek z předchozího/jiného studia

V plném rozsahu lze uznat pouze složenou vysokoškolskou zkoušku, která zkoušce B2/Akademické čtení odpovídá úrovní, obsahem a strukturou. Certifikáty takto uznat nelze, ale je možné jimi plnit písemnou část zkoušky (viz Uznávání certifikátů). V takovém případě studenti nepodávají žádost a rovnou se obracejí na vyučující JC.

Pro uznání zkoušky B2 nebo Akademické čtení v plném rozsahu je třeba podat žádost, která musí kromě základních údajů obsahovat:

  • typ/charakter vykonané zkoušky (kdy, kde, potvrzení o úrovni zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce, obsah a struktura složené zkoušky)
  • výsledek zkoušky (hodnocení) – originál nebo ověřenou kopii vysvědčení

Bez požadovaných údajů nelze žádost kvalifikovaně posoudit a doporučit k případnému kladnému vyřízení. Taková žádost bude studentovi vrácena k doplnění.

Formulář žádosti student odevzdá studijnímu oddělení FF, případné další dotazy u příslušné studijní referentky.

Studenti, kteří absolvovali filologický obor z daného jazyka, o uznání nežádají, ale obracejí se na svou studijní referentku.

Úvod > Zkoušky > Uznávání zkoušek z předchozího/jiného studia