Uznávání zkoušek z předchozího/jiného studia

V plném rozsahu lze uznat pouze složenou vysokoškolskou zkoušku, která zkoušce B2/Akademické čtení odpovídá úrovní, obsahem a strukturou. Certifikáty takto uznat nelze (viz Uznávání certifikátů).

Pro uznání zkoušky B2 nebo Akademické čtení v plném rozsahu je třeba podat žádost, která musí kromě základních údajů obsahovat:

  • typ/charakter vykonané zkoušky (kdy, kde, potvrzení o úrovni zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce, obsah a struktura složené zkoušky)
  • výsledek zkoušky (hodnocení) – originál nebo ověřenou kopii vysvědčení

Bez požadovaných údajů nelze žádost kvalifikovaně posoudit a doporučit k případnému kladnému vyřízení. Taková žádost bude studentovi vrácena k doplnění.

Formulář žádosti student odevzdá studijnímu oddělení FF, případné další dotazy u příslušné studijní referentky.

Důležité upozornění!!!!!

Studenti, kteří absolvovali filologický obor z daného jazyka (ukončené Bc. či Mgr. studium), o uznání nežádají, ale obracejí se na svou studijní referentku.

Příklad: student, který dokončil Bc. studium anglistiky a nyní studuje archeologii, zkoušku z Aj jako cizího jazyka skládat nemusí ani nepodává žádnou žádost o její uznání. Obrátí se na svou studijní referentku a ta mu rovnou ke Zk doplní „splněno“ (týká se jak Zk B2, tak Zk akademické čtení).

Úvod > Zkoušky > Uznávání zkoušek z předchozího/jiného studia