Uznávání certifikátů

Zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné a ústní části. Písemnou část zkoušky B2 lze splnit v rámci zkoušky v Jazykovém centru nebo získáním odpovídajícího mezinárodního certifikátu.

Ústní část zkoušky skládají všichni studenti.

Studenti plnící písemnou část zkoušky formou odpovídajícího mezinárodního certifikátu zpracují navíc ze zvoleného odborného textu jednostránkové cizojazyčné resumé. Toto resumé předloží zkoušejícímu v domluveném časovém předstihu před konáním ústní části zkoušky.

Podrobné informace naleznete v oficiálním materiálu studijního oddělení Kontrola studia předmětu (splnění atestace) „Cizí jazyk“.

Mezinárodní certifikáty

Doporučujeme ověřit si u daného vyučujícího, zda je příslušný mezinárodní certifikát (ne starší než 10 let) pro zkoušku B2 dostačující. Pokud ano, student se může přihlásit k ústní odborné části zkoušky (bez podání žádosti). Případné další certifikáty posoudí vyučující individuálně.

Studenti si v SIS zapisují pouze předmět Zkouška, ale na konkrétní termín se domlouvají přímo s příslušným vyučujícím. Kopii certifikátu stačí zaslat mailem, k ústní části je nutné přinést originál.

Úvod > Zkoušky > Uznávání certifikátů