Uznávání certifikátů

Pozor: Nově je od letního zkouškového období (od 20. 5. 2024) možné nahradit zkoušku jazykovým certifikátem v plném rozsahu na základě podání žádosti. Studenti už tedy ústní část neskládají.

 

Postup uznávání:

 • Studenti podají (přes podatelnu FF UK) Žádost o uznání předmětu Cizí jazyk pro obory FF – zkouška B2 (+ příslušný jazyk a kód ASZxJ1000) na základě složeného mezinárodního certifikátu.
 • Současně je nutné k žádosti přiložit ověřenou kopii daného certifikátu.
 • Certifikát nesmí být starší než 10 let.

 

Seznam uznávaných certifikátů pro jednotlivé jazyky:

Případné další certifikáty posoudí uvedení vyučující individuálně.

Angličtina (Mgr. Michaela Ritter Konárková):

 • FCE – First Certificate English
 • CAE – Cambridge English Advanced
 • CPE – Cambridge English Proficiency
 • IELTS min. 6
 • TOEFL min. 530b. (Paper); TOEFL min. 195b. (CBT – Computer – based Txam); TOEFL min. 70b. (IBT – Internet Based Test)
 • UNIcert 2-4
 • LanguageCert International ESOL úroveň B2 a vyšší
 • IB Diploma
 • Státní jazyková zkouška z angličtiny

Němčina (Klara Tschek, M.A.):

 • Goethe-Zertifikat B2., C1, C2
 • UNICert 2–4
 • TestDaF; DSD II, ÖSD ZB2, ÖSD ZC1, ZC2, Telc B2, C1, C2, Kleines Deutsches Sprachdiplom, Großes Deutsches Sprachdiplom
 • Státní jazyková zkouška z němčiny

Francouzština (Mgr. Kristýna Švorcová):

 • DELF-DALF B2/C1
 • TCF B2/C1
 • UNIcert 2-4
 • potvrzení o úrovni C1 bilingvních sekcí gymnázií
 • Státní jazyková zkouška z francouzštiny

Ruština (Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.):

 • TRKI/TORFL 2-4
 • UNIcert 2-4
 • Státní jazyková zkouška z ruštiny

Španělština (Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová):

 • DELE B2, C1, C2
 • UNIcert 2-4.
 • Státní jazyková zkouška ze španělštiny
Úvod > Zkoušky > Uznávání certifikátů