Uznávání certifikátů

Zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné a ústní části. Písemnou část zkoušky B2 lze splnit v rámci zkoušky v Jazykovém centru nebo získáním odpovídajícího mezinárodního certifikátu.

Ústní část zkoušky skládají všichni studenti.

Studenti plnící písemnou část zkoušky formou odpovídajícího mezinárodního certifikátu nepodávají žádost a rovnou se obracejí na vyučující JC. K ústní části zpracují ze zvoleného odborného textu jednostránkové cizojazyčné resumé a toto resumé předloží zkoušejícímu v domluveném časovém předstihu před konáním ústní části zkoušky. Kopii certifikátu stačí zaslat mailem, k ústní části je nutné přinést originál.

Podrobné informace naleznete v oficiálním materiálu studijního oddělení Kontrola studia předmětu (splnění atestace) „Cizí jazyk“.

Mezinárodní certifikáty

Doporučujeme ověřit si u daného vyučujícího, zda je příslušný mezinárodní certifikát (ne starší než 10 let) pro zkoušku B2 dostačující. Pokud ano, student se může přihlásit k ústní odborné části zkoušky (bez podání žádosti). Případné další certifikáty posoudí vyučující individuálně.

Studenti si v SIS zapisují pouze předmět Zkouška, ale na konkrétní termín se domlouvají přímo s příslušným vyučujícím.

Úvod > Zkoušky > Uznávání certifikátů