Termíny zkoušek

Zkouškové období a vypisování termínů atestací – viz Harmonogram zápisu.

Pro ty, kteří si nezapsali zkoušku z jazyka ve období zápisu, existuje ještě možnost dodatečného zápisu. Konkrétní data najdete zde.

Fotonávod, jak najít všechny učebny a pracovny Jazykového centra, najdete zde.

Realizace zkoušek

Zkouška B2

  • písemná část se koná vždy prezenčně
  • ústní část se koná prezenčně (po dohodě s vyučujícím výjimečně online)

Zkouška Akademické čtení

  • část s neznámým textem se koná vždy prezenčně, část s textem, který si student připravuje doma, většinou prezenčně, ve výjimečných případech online – viz podrobnosti u termínu zkoušky v SIS

Termíny zkoušek

Termíny se vypisují v souladu s harmonogramem . Konkrétní termíny najdete v SIS: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, latina

Pozor! U zkoušky ASZAJ1000 dochází nově od r. 2023/2024 ke změně! Zapisuje se k ústní, nikoliv písemné části, tu je ale třeba před absolvováním ústní části složit. Písemný termín pro každou ústní část je uveden u ústního termínu v SIS a nelze jej měnit!

Pokud je termín zaplněn, doporučujeme zapisovat se na čekací listinu, protože se kapacita termínů může navyšovat v závislosti na aktuálně vydávaných opatřeních.

Termíny jazykové zkoušky pro studenty DS nejsou vypsány v SIS, studenti si termín domlouvají individuálně se zkoušejícím.

Úvod > Zkoušky > Termíny zkoušek