Termíny zkoušek

Zkouškové období a vypisování termínů atestací – viz Harmonogram zápisu.

Zkoušky v Jazykovém centru budou v ZS probíhat v souladu s aktuálními hygienickými opatřeními – sledujte prosím webové stránky koronavirus.

Zkouška B2

  • písemná část prezenčně (malé skupiny dle aktuálních opatření)
  • ústní část prezenčně či online (dle dohody s vyučujícím)

Zkouška Akademické čtení

  • prezenčně či online – viz podrobnosti u termínu zkoušky v SIS

Termíny zkoušek – viz SIS angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, latina

Pokud je termín zaplněn, doporučujeme zapisovat se na čekací listinu, protože se kapacita termínů může navyšovat v závislosti na aktuálně vydávaných opatřeních.

Tyto termíny zkoušek nejsou určeny pro studenty s certifikátem, kteří skládají pouze ústní odbornou část zkoušky (viz zápis zkoušek).

Termíny ZK pro studenty DS nejsou vypsány v SIS, studenti si termín domlouvají individuálně se zkoušejícím.

Úvod > Zkoušky > Termíny zkoušek