Termíny zkoušek LS

LS 2017/18

angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, italština, latina

Zápis na termíny ZK v SIS – od 11. 5. 2018 (od 10:00)

Tyto termíny zkoušek nejsou určeny pro studenty, kteří skládají pouze ústní odbornou část zkoušky (viz zápis zkoušek).

Angličtina

Zkouška B2
23. 5. 2018 9:00 Modrá posluchárna C
20. 6. 2018 9:00 Modrá posluchárna C
10. 9. 2018 9:00 Modrá posluchárna C
Akademické čtení
22. 5. 2018 12:00 C144
13. 6. 2018 9:30 C144
12. 9. 2018 9:30 C143
Zkouška v rámci doktorského studia
6.6.2018 od 9:00 č.144 (M. Hanzlíková)
11.6 2018 od 8:00 č.143 (T.Límanová)
25.6.2018 od 10:00 č.144 (T.Límanová)
27.6.2018 od 10:00 č.212 (M. Hanzlíková)
11.9.2018 od 13:00 č.144 (M. Hanzlíková)
13.9.2018 od 10:00 č. 144 (T. Límanová)
Na DS zkoušku je povinný zápis předmětu v SIS (kód AXJAZ0001), konkrétní termín si studenti domluví e-mailem u PhDr. Mgr. Marie Hanzlíkové nebo Terezie Límanové M.A. po včasném odevzdání a prokonzultování písemných materiálů.

[Zpět nahoru]

Němčina

Zkouška B2
4. 5. 2018 14:00 143C
28. 5. 2018 9:00 144C
14. 6. 2018 9:00 144C
26. 6. 2018 9:00 144C
10. 9. 2018 9:00 144C
Akademické čtení
21. 5. 2018 15:00 143C
25. 6. 2018 14:30 143C
11. 9. 2018 14:00 143C
Zkouška v rámci doktorského studia
Na DS zkoušku je povinný zápis předmětu v SIS (kód AXJAZ0005), konkrétní termín si studenti domluví e-mailem u Hedviky Blahníkové, Mag. phil.

[Zpět nahoru]

Francouzština

Zkouška B2
28. 5. 2018 9:00 136C
19. 6. 2018 9:00 144C
10. 9. 2018 9:00 425C
Akademické čtení
30. 5. 2018 9:00 136C
18. 6. 2018 9:00 144C
12. 9. 2018 9:00 425C
Zkouška v rámci doktorského studia
Na DS zkoušku je povinný zápis předmětu v SIS (kód AXJAZ0002), konkrétní termín  si studenti domluví e-mailem u Mgr. Miluše Janišové.

[Zpět nahoru]

Ruština

Zkouška B2
21. 5. 2018 9:00 136C
12. 6. 2018 9:00 136C
4. 9. 2018 9:00 136C
Akademické čtení
31. 5. 2018 9:30 144C
20. 6. 2018 9:30 144C
11. 9. 2018 9:30 144C
Zkouška v rámci doktorského studia
Na DS zkoušku je povinný zápis předmětu v SIS (kód AXJAZ0006), konkrétní termín  si studenti domluví e-mailem u PhDr. Jany Vinceové.

[Zpět nahoru]

Španělština

Zkouška B2
24. 5. 2018 9:00 144C
21. 6. 2018 9:30 212C
30. 8. 2018 9:00 144C
7. 9. 2018 9:30 144C
Akademické čtení
24. 5. 2018 10:00 136C
21. 6. 2018 10:30 212C
7. 9. 2018 10:30 144C
Zkouška v rámci doktorského studia
Na DS zkoušku je povinný zápis předmětu v SIS (kód AXJAZ0007), konkrétní termín si studenti domluví e-mailem u Mgr. et Mgr. Markéty Mlezivové.

[Zpět nahoru]

Italština

Zkouška B2/akademické čtení
31. 5. 2018 9:00 136C
13. 6. 2018 9:00 hlavní budova, P117
6. 9. 2018 9:00 hlavní budova, P117
Zkouška v rámci doktorského studia
Na DS zkoušku je povinný zápis předmětu v SIS (kód AXJAZ0003), konkrétní termín si studenti domluví e-mailem u doc. Pavla Štichauera, Ph.D.

Latina

 

Zkouška ZK+/ZK-
24. 5. 2018 428C
19. 6. 2018 136C
10. 9. 2018 9:00 136C
Četba k domácí přípravě na ZK+
Zkouška pro Dějiny umění
29. 5. 2018 428C
19. 6. 2018 136C
10. 9. 2018 9:00 136C
Studenti se na zkoušku hlásí e-mailem u PhDr. Aleny Bočkové, Ph.D.
Test Latina I, II, III a Latina pro romanisty – opravný termín
 10. 9. 2018 9:00 136C
Studenti se na test hlásí u svého vyučujícího
Zkouška v rámci doktorského studia
Na DS zkoušku je povinný zápis předmětu v SIS (kód AXJAZ0004), konkrétní termín si studenti domluví e-mailem u PhDr. Aleny Bočkové, Ph.D.
Úvod > Zkoušky > Termíny zkoušek LS