Přijímací řízení

Jazykové testy jsou vyžadovány jen některými obory a jsou specifikovány v požadavcích k přijímacím zkouškám. Obecně jde o gramaticko-lexikální test na úrovni B1.

Celkový počet bodů za test je určován oborem. Počet testových úkolů může být 10-20.

Ukázkové verze testů z jednotlivých jazyků s klíčem:

angličtina, angličtina (čtení s porozuměním – Švédská studia a Politologie), němčina, francouzština, ruština, španělština

Další info viz přijímací řízení na FF UK.

Úvod > Zkoušky > Přijímací řízení