Španělština DS

Obecné informace k jazykovým zkouškám v doktorském studiu

Pro opakování a samostatnou intenzívní přípravu doporučujeme:

 • Prokopová, L.: Španělština. Praha, Leda 1999.
 • Prokopová, L.: Španělština pro samouky. SPN 1999.
 • Gonzáles, H. A.: Curso práctico. Nivel 1, 2, 3.
 • Sánchez, A. M.: Edelsa. Madrid 1994.
 • Herrera, M. – López, M. I.: Tests de autoevaluación de Espaňol. Alhambra, Longmann. Martinell, E.: Alhambra. Longmann.

Civilización

 • Carrasco, M. J. – Solé, B. L.: Libro de cultura y civilización espaňola. Plzeň, Fraus 1997. (reálie)
 • Uriz, F. – Harling, B.: En Espaňa. Chancerel 1993.

Diccionarios

 • Velký španělsko-český slovník. Academia.
 • Velký česko-španělský slovník. Leda-Academia.
 • Diccionario Salamanca de la lengua espaňola. Salamanca, Santillana 1996.

Gramática

 • Hamplová, S.: Stručná mluvnice španělštiny. Praha, Academia 1994.
 • Gonzáles, H. A.: Gramática de espaňol lengua extranjera.
 • Matte Bon, F.: Gramática comunicativa del espaňol. Madrid, Edelsa 1995.
Úvod > Zkoušky > Doktorské zkoušky > Španělština DS