Ruština DS

Obecné informace k jazykovým zkouškám v doktorském studiu

Pro opakování a samostatnou intenzivní přípravu doporučujeme následující publikace:

  • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Nové, 3. vydání. Praha: Leda, 2017. ISBN 978-80-7335-428-2.
  • MISTROVÁ, Veronika, Danuše OGANESJANOVÁ a Jelena TREGUBOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky. Praha: Polyglot, 2004. ISBN 80-86195-29-5.
  • JANEK, Adam a Julia MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny. 2. díl. Brno: Computer Press, 2011. ISBN: 978-80-251-2859-6.
  • BARNET,V. a kol.: Ruština pro pokročilé, Praha:Leda, 2007. ISBN: 978-80-7335-104-5.
  • ČÁRA,V.: Ruská mluvnice, Praha: SPN,1996. ISBN:8004248918.
Úvod > Zkoušky > Doktorské zkoušky > Ruština DS