Němčina DS

Obecné informace k jazykovým zkouškám v doktorském studiu

Pro opakování a samostatnou intenzivní přípravu doporučujeme následující publikace:

  • Dreyer, H. – Schmidt, R.: Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München, Verlag für DEUTSCH 1985.
  • Hall, K. – Schreiner, B.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München, Verlag für DEUTSCH 1985.
  • Helbig, G. – Buscha, J.: Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt 2003.
  • Perlmann-Balme, M. – Schwalb, S. – Weers, D.: em Brückenkurs – Brückenkurs, Hauptkurs, Abschlusskurs (Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe). Max Hueber Verlag 1999.
  • Hasenkamp, G.: Leselandschaft 1, 2. Ismaning, Verlag für DEUTSCH 1999.
  • Hasenkamp, G.: Leselandschaft 1, 2. Grammatisches Arbeitsbuch. Ismaning, Verlag für DEUTSCH 1999.
  • Berglová, E. – Formánková, E. – Mašek, M.: Moderní gramatika němčiny. Plzeň, Fraus 2003.

Pro přípravu ke zkoušce je možné využít intenzivních kurzů CŽV, které se v případě dostatečného zájmu otevírají ve zkouškovém období.

Úvod > Zkoušky > Doktorské zkoušky > Němčina DS