Němčina DS

Obecné informace k jazykovým zkouškám v doktorském studiu

Pro opakování a samostatnou intenzivní přípravu doporučujeme následující publikace:

  • Berglová, E., Formánková, E., Mašek, M.: Moderní gramatika němčiny. Fraus 2003.
  • Hantschel, H. J., Klotz, V., Krieger, P.: Mit Erfolg zu telc Deutsch B2 – Übungsbuch. Klett 2010.
  • Helbig, G., Buscha, J.: Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt 2003.
  • Karmasin, M., Ribing, R.: Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. UTB GmbH 2019
Úvod > Zkoušky > Doktorské zkoušky > Němčina DS