Francouzština DS

Obecné informace k jazykovým zkouškám v doktorském studiu

Pro opakování a samostatnou intenzívní přípravu doporučujeme:

  • Parizet, M.-L.: ABC DELF , Niveau B2, Clé international 2013. ISBN : 978-2-09-038174-0
  • Pravdovi-Rejtharová: Mluvená francouzština pro vědecké pracovníky. Praha, Academia. Resp. jako 3. rozš. vydání: Mluvená francouzština pro středně pokročilé. Praha, Academia 1997
  • Megre, B.: ABC TCF, Clé international, 2014. ISBN : 978-2-09-038181-8
  • Dupleix, D., Megre, B.: Production écrite, Niveaux B1/B2, Didier 2007. ISBN: 9782278058266
  • Causa, M., Megre, B.: Production écrite, Niveaux C1/C2, Didier 2009. ISBN: 9782278060887
  • Chovelon, B., Morsel, M.-H.: Le résumé, le compte-rendu, la synthese, PUG 2010. ISBN: 9782706116476
  • Delatour, Y., Jennepin, D., Léon-Dufour, M., Teyssier, B.: Nouvelle grammaire du français, Hachette 2004. ISBN: 9782011552716
  • Les 500 exercices de grammaire B2 avec corrigés, Hachette 2007. ISBN: 9782011554383
  • Charles, R., Williame, C., : La Communication orale, Nathan 2009. ISBN: 978-2-09-160692-7

Pro přípravu ke zkoušce je možné využít intenzivních kurzů CŽV, které se v případě dostatečného zájmu otevírají ve zkouškovém období.

Úvod > Zkoušky > Doktorské zkoušky > Francouzština DS